SARIYER BELEDİYESİ
İletişim   Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
Meclis Kararları

2021

KASIM

05 Kasım 2021 tarih, 91 Nolu Karar - ( Bankaların hesaplarında bulunan bakiyelerin kamuya  tahsisi  hk.)

05 Kasım 2021 tarih, 92 Nolu Karar - ( 2022 Yılı Ücret Tarifeler hk. )

05 Kasım 2021 tarih, 93 Nolu Karar - ( İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. )

05 Kasım 2021 tarih, 94 Nolu Karar - ( Toplu İş Sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. )

05 Kasım 2021 tarih, 95 Nolu Karar - (Kilyos Sosyal Tesislerinde yapılacak olan etkinlikler için ücret alınması hk.)

05 Kasım 2021 tarih, 96 Nolu Karar - ( Sarıyer İlçesi Kocataş Mahallesinde bulunan isimsiz iki sokağın isimlendirilmesi hk. )

05 Kasım 2021 tarih, 97 Nolu Karar - (Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planına ait Azami Yapı Yüksekliklerin belirlenmesine ilişkin UİP değişikliğihk.)

 

EKİM

04 EKİM 2021 TARİH, 73 SAYILI MECLİS KARARI (MECLİS BAŞKAN VE ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI HK.)

04 EKİM 2021 TARİH, 74 SAYILI MECLİS KARARI (BAŞKAN YARDIMCILARININ ÖDENEKLERİ HK.)

07 EKİM 2021 TARİH, 75 SAYILI MECLİS KARARI (2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI HK.)

07 EKİM 2021 TARİH, 76 SAYILI MECLİS KARARI (2022 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ)

07 EKİM 2021 TARİH, 77 SAYILI MECLİS KARARI (2021 YILI GİDER BÜTÇESİ)

07 EKİM 2021 TARİH, 78 SAYILI MECLİS KARARI (2022 YILI GELİR BÜTÇESİ)

07 EKİM 2021 TARİH, 79 SAYILI MECLİS KARARI (FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI)

07 EKİM 2021 TARİH, 80 SAYILI MECLİS KARARI (2021 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI)

07 EKİM 2021 TARİH, 81 SAYILI MECLİS KARARI (2022 YILI FİNANSMAN PROGRAMI)

07 EKİM 2021 TARİH, 82 SAYILI MECLİS KARARI (2022-2023-2024 YILLARI BÜTÇE TASARISI VE 2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISININ GÖRÜŞÜLMESİ HK.)

07 EKİM 2021 TARİH, 83 SAYILI MECLİS KARARI (DENETİM KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARINDA GÖREVLENDİRİLENLERİN ÜCRETİ HK.)

07 EKİM 2021 TARİH, 84 SAYILI MECLİS KARARI (GÜNDÜZ ÇOCUK BAKIM EVLERİ VE YAŞLI GÜNDÜZ BAKIM EVİ ÜCRET TARİFELERİ HK.)

07 EKİM 2021 TARİH, 85 SAYILI MECLİS KARARI (F.S.M. MAHALLESİNDE BULUNAN EVREN PAŞA CADDESİ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HK)

07 EKİM 2021 TARİH, 86 SAYILI MECLİS KARARI (ÖĞRENCİLERİN 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE KİRALANACAK ARAÇLARLA TAŞINMASI HK.)

07 EKİM 2021 TARİH, 87 SAYILI MECLİS KARARI (2022 YILI ZABITA PERSONELİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ HK.)

07 EKİM 2021 TARİH, 88 SAYILI MECLİS KARARI (FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI DÜZENLENECEĞİNDEN, DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLMESİ HK.)

07 EKİM 2021 TARİH, 89 SAYILI MECLİS KARARI (İÇKİLİ YERLER KARAR VE KROKİSİ HK.)

07 EKİM 2021 TARİH, 90 SAYILI MECLİS KARARI (MASLAK MAHALLESİ,11 ADA, 97 PARSEL ÇEVRESİNDEKİ 3 ADET İSİMSİZ SOKAĞIN İSİMLENDİRİLMESİ HK.)

 

EYLÜL

65 Nolu Karar - ( Yaşar Kemal Kültür Merkezinde bulunan Balo Salonu ve Arka Fuaye Alanı Kullanımı Ücret Tarifesi hk.)

66 Nolu Karar - ( 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında İlçemizde İkamet eden öğrencilere eğitim yardımı yapılması hk.)

67 Nolu Karar - (Çevresel Gürültü, Ölçüm ve Değerlendirme 2021 Yılı Ücret Tarifesi hk .)

68 Nolu Karar - ( Uskumruköy Mahallesi Bilirkişi Seçimi hk .)

69 Nolu Karar - ( Kadro İptal ve İhdas hk .)

70 Nolu Karar - (MİRGÜN MAHALLESİ 48 PAFTA, 154 ADANIN BİR KISMINA AİT AZAMİ YAPI YÜKSEKLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  HK.)

71 Nolu Karar - (AYAZAĞA UYGULAMA İMAR PLANINA AİT AZAMİ YÜKSEKLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  HK.)

72 Nolu Karar - (2021 YILI YER KULLANIM ÜCRET TARİFESİ HK.)

TEMMUZ

09 Temmuz 2021 tarih, 64 Nolu Karar - ( Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi hk.)

09 Temmuz 2021 tarih, 63 Nolu Karar - ( Ayazağa Uygulama İmar Planına ait azami yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı

09 Temmuz 2021 tarih, 62 Nolu Karar - ( Mirgün Mahallesi 48 pafta, 154 adanın bir kısmına ait azami yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin

09 Temmuz 2021 tarih, 61 Nolu Karar - (İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk.)

09 Temmuz 2021 tarih, 60 Nolu Karar - (Kadro İhdası  hk.)

09 Temmuz 2021 tarih, 59 Nolu Karar -Gümüşdere ve PTT Evleri Mahalleleri  Kadastro çalışmalarında görev almak üzere her iki mahalleye bilirkişi 

09 Temmuz 2021 tarih, 58 Nolu Karar - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılacak olan malzeme bedeli dahil gerekli asfalt kaplama uygulamaları

09 Temmuz 2021 tarih, 57 Nolu Karar - Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli ile Cadde ve Sokakların Makine ile süpürülmesi vb. hizmet alımı işi

 

 

HAZİRAN

11 Haziran 2021 tarih, 56 Nolu Karar - İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk.

11 Haziran 2021 tarih, 55 Nolu Karar - Tarabya Mahallesi Orman Kadastro çalışmalarında görev almak üzere l bilirkişi seçilmesi hk

11 Haziran 2021 tarih, 54 Nolu Karar - Rumelihisarı Mahallesi Orman Kadastro çalışmalarında görev almak üzere l bilirkişi seçilmesi hk

11 Haziran 2021 tarih, 53 Nolu Karar - Uskumruköy Mahallesi Orman Kadastro çalışmalarında görev almak üzere l bilirkişi seçilmesi hk

11 Haziran 2021 tarih, 52 Nolu Karar - İstinye Mahallesi Orman Kadastro çalışmalarında görev almak üzere l bilirkişi seçilmesi hk

11 Haziran 2021 tarih, 51 Nolu Karar - İstinye Mahallesi Orman Kadastro çalışmalarında görev almak üzere Bir asil bir yedekl bilirkişi seçilmesi hk

11 Haziran 2021 tarih, 50 Nolu Karar - Garipçe Mahallesi Orman Kadastro çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi seçilmesi hk

11 Haziran 2021 tarih, 49 Nolu Karar - Yeniköy Mahallesi Orman Kadastro çalışmalarında görev almak üzere bir asil bir yedek bilirkişi seçilmesi hk

11 Haziran 2021 tarih, 48 Nolu Karar - Kireçburnu Mahallesi Orman Kadastro çalışmalarında görev almak üzere bir asil bir yedek bilirkişi seçilmesi hk.

11 Haziran 2021 tarih, 47 Nolu Karar - Çayırbaşı ve Ferahevler mahallesinde bulunan Gündüz Bakım evine şubelerine isim verilmesi hk

 

MAYIS

21 Mayıs  2021 tarih, 46 Nolu Karar - Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi hk

21 Mayıs  2021 tarih, 45 Nolu Karar - Şartlı Bağış Alınması hk

21 Mayıs  2021 tarih, 44 Nolu Karar - 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri hk. (Bütçe-Tarife -Hukuk)

17 Mayıs 2021 tarih, 20 Nolu Meclis Kararı 43 Nolu Karar - Trakya Belediyeler   Birliğine Üye Seçimi hk

 

 

NİSAN

05 Nisan 2021 tarih, 20 Nolu Meclis Kararı - Meclis 1.Başkan Vekili (1)

05 Nisan 2021 tarih, 21 Nolu Meclis Kararı - Meclis 2.Başkan Vekili

05 Nisan 2021 tarih, 22 Nolu Meclis Kararı - Meclis Divan Katipleri Seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 23 Nolu Karar- Encümen Üyeliği Seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 24 Nolu Karar- İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 25 Nolu Karar- Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 26 Nolu Karar-Hukuk Komisyonu Üyeliği Seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 27 Nolu Karar-Tarife Komisyonu Üyeliği Seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 28 Nolu Karar-Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği Seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 29 Nolu Karar-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu Üyeliği Seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 30 Nolu Karar -Gençlik ve Spor ve Olimpiyat Komisyonu seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 31 Nolu Karar -Avrupa Birliği Komisyonu seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 32 Nolu Karar -Kültür ve Turizm Komisyonu seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 33 Nolu Karar -Kadın ve Aile Komisyonu seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 34 Nolu Karar -Tarım -Hayvancılık-Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 35 Nolu Karar -Engelsiz Yaşam ve Araştırma- İnceleme Komisyonu seçimi

05 Nisan 2021 tarih, 36 Nolu Karar -Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu  üye  seçimi

09 Nisan 2021 tarih, 37 Nolu Karar -Uskumruköy Mahallesi 196, 16 Parsel ve 21 Parsel tesisin 10 yıllığına kiraya verilmesi.

09 Nisan 2021 tarih, 38 Nolu Karar -Uskumruköy Mahallesi 402 Parsel kuzeyinde bulunan belediyemize ait park alanının 10 yıllığına kiraya verilmesi

09 Nisan 2021 tarih, 39 Nolu Karar -Kadro İptal ve İhdas hk.

09 Nisan 2021 tarih, 40 Nolu Karar -Sözleşmeli Personel (Peyzaj Mimarı) ücretinin belirlenmesi hk.

09 Nisan 2021 tarih, 41 Nolu Karar -Evsel atık Kaynaklı İlaç Atıklarının Toplanması hk

09 Nisan 2021 tarih, 42 Nolu Karar -2020 Yılı Faaliyet Raporu hk

 

MART

05 MART 2021 tarih. 13 nolu karar ( Kilyos Sosyal Tesislerde konaklama ücretinin belirlenmesi )

05 MART 2021 tarih. 14 nolu karar ( AGİD,ELDAY  İşletme tesisi ile Belediyemiz arasında protokol yapma yetkisi için Beld. Başkanına yetki verilmesi)

05 MART 2021 tarih. 15 nolu karar ( PED  İşletme tesisi ile Belediyemiz arasında protokol yapma yetkisi için Beld. Başkanına yetki verilmesi)

05 MART 2021 tarih. 16 nolu karar ( LASDER) İktisadi İşl. Belediyemiz arasında lastiklerin toplanması çalışması çin protokol yapma yetkisi için Beld. Başkanına yetki verilmesi)

05 MART 2021 tarih. 17 nolu karar ( Trakya Belediyeler Birliğine Üye Olunması)

05 MART 2021 tarih. 18 nolu karar ( Reşitpaşa da inşaatı devam eden Çocuk Gündüz Bakımevi ve Yaşam Evine ELEKTRİK MÜHENDİSİ HALİT AYAR ismi verilmesi)

05 MART 2021 tarih. 19 nolu karar ( Ayazağa (Huzur)  Mah. 3 Ada 16.No.lu parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği)

ŞUBAT

05 ŞUBAT 2021 tarih. 8nolu karar (Uskumruköy 402 Parseldeki park alanın içinde bulunan Tesis Binasının 10 süreyle kiraya verilmesi işi)

05 ŞUBAT 2021 tarih. 9 nolu karar ( Koronavirüs salgını nedeniyle kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmelerinin uzatılması)

05 ŞUBAT 2021 tarih. 10 nolu karar (Kadro İptal ve İhdas)

05 ŞUBAT 2021 tarih. 11 nolu karar (Belediyemiz bünyesinde sözleşmeli mühendis olarak çalıştırılan personellerin Peyzaj mimarı olarak çalıştırılması)

05 ŞUBAT 2021 tarih. 12 nolu karar ( Hisarüstü  Nispetiye Caddesinin isminin değiştirilmesi )

OCAK

04 OCAK 2021 Tarih 1 Nolu Karar Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hk.

04 OCAK 2021 Tarih 2 Nolu Karar Meclisin Ağustos Ayında Tatil Edilmesi hk.

04 OCAK 2021 Tarih 3 Nolu Karar Maden Mahallesinde Yapılan Sosyal Yaşam Rehabilitasyon Ve Terapi Merkezine  DR. ÖZLEM TÜRECİ VE PROF. DR. UĞUR ŞAHİN İsmi Verilmesi

08 OCAK 2021 Tarih 4 Nolu Karar Sözleşmeli Personel İstihdamı

08 OCAK 2021 Tarih 5 Nolu Karar 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması

08 OCAK 2021 Tarih 6 Nolu Karar Türk Mühendisler Ve Mimarlar Odalar Birliği İle  Protokol İmzalanması İçin Bel. Başk. Yetki Verilmesi

08 OCAK 2021 Tarih 7 Nolu Karar Ayni Ve Nakdi Yardımlar Kar Amacı Gütmeyen Kamu Kurum ve Kuruluşlar Muhtarlıklar

2020

KASIM

06 Kasım 2020 tarih, 91 nolu karar (Bankaların hesaplarında bulunan bakiyelerin kamuya tahsisi)

06 Kasım 2020 tarih, 90 nolu karar (Fakir Baykurt Öykü Yarışmasında dereceye girenlere ödül ve jüri üyelerinin herbirine hakkı huzur ödenmesi)

06 Kasım 2020 tarih, 89 nolu karar (Belediyemize ait taşınmazların vergi borcundan mahsup edilmesi karşılığında Maliye Hazinesi adını devir ve tescil işlemleri)

06 Kasım 2020 tarih, 88 nolu karar (İçkili Yerler Karar ve Krokisi)

06 Kasım 2020 tarih, 87 nolu karar ( Zabıta Personelinin fazla çalışma mesaisi)

06 Kasım 2020 tarih, 86 nolu karar (2021 YILI ÜCRET TARİFELERİ)

 

EKİM

09 Ekim  2020 tarih, 70 sayılı meclis kararı  ( 2021 Yılı Bütçe Kararnamesi )

09 Ekim  2020 tarih, 71 sayılı meclis kararı  ( 2021 Yılı GİDER BÜTÇESİ )

09 Ekim  2020 tarih, 72 sayılı meclis kararı  ( 2021 Yılı GELİR BÜTÇESİ )

09 Ekim  2020 tarih, 73 sayılı meclis kararı  ( FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI )

09 Ekim 2020 tarih, 74 sayılı meclis kararı (2021 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI)

09 Ekim 2020 tarih, 75 sayılı meclis kararı (2021  YILI FİNANSMAN  PROGRAMI)

09 EKİM 2020, 76 nolu karar (2021-2022-2023 YILI BÜTÇE VE 2021 PERFORMANS PROGRAM TASARISI)

09 EKİM 2020 tarih, 77 nolu karar (Meclis Başkan ve Üyelerinin huzur hakları)

09 EKİM 2020 tarih, 78 nolu karar (Başkan Yardımcıları Ödenekleri)

09 EKİM 2020 tarih, 79 nolu karar (Denetim Komisyonu çalışmalarında görevlendirilenlerin ücreti)

09 EKİM 2020 tarih, 80 nolu karar (Çayırbaşı 538 ada, 40 parsele ait KAUİP değişikliği )

09 EKİM 2020 tarih, 81 nolu karar (Hisarüstü Nispetiye Cad.adının değiştirilmesi (Müd.iade )

09 EKİM 2020 tarih, 82 nolu karar (Ayazağa Mah.7210 ada, 13 parseldeki taşınmazın hak sahibine verilmesi için Şişli Beledediyesine devredilemesi )

09 EKİM 2020 tarih, 83 nolu karar (Ayazağa Cendere Vadisi Güney (B) Alt bölgesine ait azami yapı yüksekliklerin  belirlenmesine ilişkin UİP Tadilatı )

09 EKİM  2020 tarih, 84 nolu karar (Ayazağa Cendere Vadisi Kuzey (C) Alt Bölgesine ait azami yapı yükseklerinin belirlenmesine ilişkin UİP tadilatı

09 EKİM 2020 tarih, 85 nolu karar (Ayazağa Cendere Vadisi Kuzey (D) Alt Bölgesine ait azami yapı yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin UİP tadilatı)

 

EYLÜL

11 Eylül 2020 tarih, 55 Nolu Karar- Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) üyeliğinin yenilenmesi

11 Eylül 2020 tarih, 56 Nolu Karar- Ekonomik ömrünü tamamlamış el telsizleri ve araç telsizlerin bedelsiz olarak hibe ve imha edilmek üzere Makina Kimya Endüstri Kurumu'na verilmesi

11 Eylül 2020 tarih, 57 Nolu Karar- İlçemizde ikamet eden öğrencilere eğitim yardımı

11 Eylül 2020 tarih, 58 Nolu Karar- Kilyos 1013 Ada, 2 Parsel taşınmazdaki 45 m² alanlı ve 15 m² alanlı dükkanların 10 yıl süreyle kiraya verilmesi

11 Eylül 2020 tarih, 59 Nolu Karar- Zekeriyaköy 5 pafta,1223 parseldeki prefabrik binayı Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiraya verilmesi

11 Eylül 2020 tarih, 60 Nolu Karar- Ayazağa Mah.7246 pafta, 1223 parsel taşınmazın 25 yıl süreyle trafo merkezi olarak irtifak hakkı verilmesi

11 Eylül 2020 tarih, 61 Nolu Karar- İstinye 1565 ada 1 parselin Polis Merkezi Amirliği Hizmet binası olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğüne tahsisi

11 Eylül 2020 tarih, 62 Nolu Karar- Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere eğitim yardımı için şartlı bağış alınması

11 Eylül 2020 tarih, 63 Nolu Karar-Bahçeköy Kemer mah. bilirkişi seçimi

11 Eylül 2020 tarih, 64 Nolu Karar- Kadro İptal ve İhdas

11 Eylül 2020 tarih, 65 Nolu Karar- Çevresel Gürültünün Tarifi, Ölçümleri ve Değerlendirme Ücret Tarifesi

11 Eylül 2020 tarih, 66 Nolu Karar- İlçemiz sınırlarında bulunan ihtiyaç sahiplerinden gelen taleplerin karşılanması (Sel-su baskını-heyelan vb. afetler)

11 Eylül 2020 tarih, 67 Nolu Karar- Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin Kilyos Sosyal Tesislerinde konaklaması

11 Eylül 2020 tarih, 68 Nolu Karar- İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, Belediyemize  yardım yapılması

11 Eylül 2020 tarih, 69 Nolu Karar- Sözleşmeli Personel Alımı

 

TEMMUZ

10 Temmuz 2020 tarih, 54 Nolu Karar- Kocataş ta bulan Dereboyları Sokağın uzatılarak Özdereiçi Caddesine bağlanması

10 Temmuz 2020 tarih, 53 Nolu Karar- SARBEL ŞİRKETİ'nin Olağan ve Olağanüstü toplantılarına katılması için Beld. Başk.yetki verilmesi

10 Temmuz 2020 tarih, 52 Nolu Karar- İçkili Yerler Karar ve Krokisi (SINARPİN GIDA ZEKERİYAKÖY)

10 Temmuz 2020 tarih, 51 Nolu Karar- Gümüşdere mahallesi kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev almak üzere bilirkişi seçimi

10 Temmuz 2020 tarih, 50 Nolu Karar- Zekeriyaköy 252 Ada 6 Parsel bitişiğindeki park ala 46,90 m² lik kısmın trafo alanı olarak TEDAŞ'a 25 yıllığına  irtifak hakkı verilmesi

10 Temmuz 2020 tarih, 49 Nolu Karar- Ayazağa mahallesi kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev almak üzere bilirkişi seçimi

10 Temmuz 2020 tarih, 48 Nolu Karar- Belediyemize ait olan 8 adet taşınmazların kira borçlarının 3 ay ertelenmesi

10 Temmuz 2020 tarih, 47 Nolu Karar- İçkili Yerler Karar ve Krokisi (Kireçburnu Esra Erdoğan)

10 Temmuz 2020 tarih, 46 Nolu Karar- İçkili Yerler Karar ve Krokisi (Mehmet YILMAZ)

10 Temmuz 2020 tarih, 44 Nolu karar - AB Eğitim ve Gençlik Programı Avrupa Dayanışma Programı (ESC) hibe sözleşmesi için Beld. Başk.yetki verilmesi

10 Temmuz 2020 tarih, 44 Nolu karar - AB Eğitim ve Gençlik Programı Avrupa Dayanışma Programı (ESC) hibe sözleşmesi için Beld. Başk.yetki verilmesi

10 Temmuz 2020 tarih, 43 Nolu Karar -Ecrimisil  borçlarının 3 ay ertelenmesi

10 Temmuz 2020 tarih, 42- Nolu Karar-Kilyos 901 Ada 1Parsel üzerinde bulunan binanın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi

10 Temmuz 2020 tarih, 41 Nolu Karar-Büyükdere Mah. 683 Ada, 31 Parselde Alsit Villaları site yolunun iptal edilmesi

10 Temmuz 2020 tarih, 40 Nolu Karar-Çayırbaşında bulunan binanın Emniyet  Genel Müdürlüğünü tahsis edilmesi

10 Temmuz 2020 tarih, 39 Nolu Karar-2019 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri

10 Temmuz 2020 tarih, 38 Nolu Karar 2019 Yılı Faaliyet Raporu

06 Temmuz 2020 tarih, 37 Nolu Karar -Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu  üye  seçimi

06 Temmuz 2020 tarih, 36 Nolu Karar -Engelsiz Yaşam Araştırma  Komisyonu seçimi

06 Temmuz 2020 tarih, 35 Nolu Karar -Tarım Hayvancılık Balıkcılık ve Su Ürünleri Komisyonu seçimi

06 Temmuz 2020 tarih, 34 Nolu Karar -Kadın ve Aile Komisyonu seçimi

06 Temmuz  2020 tarih, 33 Nolu Karar -Kültür ve Turizm Komisyonu seçimi

06  Temmuz 2020 tarih, 32 Nolu Karar -Avrupa Birliği Komisyonu seçimi

06 Temmuz 2020 tarih, 31  Nolu Karar -Gençlik ve Spor ve Olimpiyat Komisyonu seçimi

06 Temmuz 2020 tarih, 30 Nolu Karar-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu Üyeliği Seçimi

06 Temmuz 2020 tarih, 29 Nolu Karar-Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği Seçimi

06 Temmuz 2020 tarih, 28 Nolu Karar-Tarife Komisyonu Üyeliği Seçimi

06 Temmuz 2020  tarih, 27 Nolu Karar-Hukuk Komisyonu Üyeliği Seçimi

06 Temmuz 2020 tarih, 26 Nolu Karar- Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi

06 Temmuz 2020 tarih, 25 Nolu Karar- İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi

06 Temmuz  2020 tarih, 24 Nolu Karar- Encümen Üyeliği Seçimi

 

MART

06 Mart 2020 tarih18 nolu karar (Ayazağa mah.Cendere Caddesi isminin değiştirilmesi (Azerbaycan Caddesi))

06 Mart 2020 tarih17 nolu karar ( Uskumruköy kadastro çalışmalarında bir asil bir yedek bilirkişinin seçilmesi)

02 Mart 2020 tarih16 nolu karar ( İstinye 1565 ada 1 parselde ki binanın Emniyet Müdürlüğüne tahis edilmesi  Müd. iade)

 

ŞUBAT

07 Şubat 2020 tarih15 nolu karar ( Maden Mah. Yunus Emre Cad. park alanındaki basketbol sahasına CEVAHİR SÖNMEZ BASKETBOL TESİSİ ismi verilmesi)

07 Şubat 2020 tarih14 nolu karar (KİLYOS SOSYAL TESİSLER KONAKLAMA ÜCRETLERİ)

07 Şubat 2020 tarih13 nolu karar (4. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenlere ödül, jüri üyelerinin herbirine ücret ödenmesi)

07 Şubat 2020 tarih12 nolu karar (İmar ve Şeh. Müd.nün 2020 Yılı Ücret Tarifesine ek İş Deneyim veya İş Durum Belge Düzenleme ücreti)

07 Şubat 2020 tarih11 nolu karar (Çayırbaşı stadyumunun bir kısmındaki alanların  10 yıl kiraya verilmesi işi)

07 Şubat 2020 tarih10 nolu karar ( Kumu Kurum ve Kuruluşlar ve Muhtarlıklara yapılan ayni ve nakdi yardımlar)

03 Şubat 2020 tarih,9 nolu karar (  Gayrimenkul  Komisynununda görev alacak olan meclis üyesinin belirlenmesi)

 

OCAK

10 OCAK 2020 tarih,8 nolu karar (  Kilyos 1 pafta, 286 parselde ki taşınmazın tamamı ile üzerindeki atıl durumda olan binanın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi)

10 OCAK 2020 tarih,7 nolu karar ( Zekeriyaköy mah. 1+40 ada, 1 parseldeki tek katlı prefabrik binanın bedelsiz olarak İl sağlık Müdürlüğüne tahsisi)

10 OCAK 2020 tarih,6 nolu karar ( Ana arter dışında kalan muhtelif yerlerdeki alanlara reklam asma hakkının5 yıl lsüreyle kiralanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi)

10 OCAK 2020 tarih,5 nolu karar ( Sözleşmeli Personellerin sözleşmelerinin yenilenmesi)

10 OCAK 2020 tarih,4 nolu karar (Huzur mah.Cendere Caddesi ve Tem Otoyolunu bağlayan sokağa METİN OKTAY CADDESİ ismi verilmesi)

10 OCAK 2020 tarih, 3 nolu karar (Belediyede görevli bekçilere ait tabancaların Emniyet Müd. Mak.End.Kurumuna hibe edilmesi)

06 OCAK 2020 tarih, 2 nolu karar (Meclisin Ağustos Ayında Tatil edilmesi hk.)

06 OCAK 2020 tarih, 1 nolu karar (Denetim Komisyonuna üye seçimi hk.)

 

2019

ARALIK

06 ARALIK 2019 tarih, 110 nolu karar ( KAZIMKARABEKİR  MAH.  GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 109 nolu karar ( PTT EVLERİ  MAH.  GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 108 nolu karar ( RUMELİHİSARI  MAH.  GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 107 nolu karar ( REŞİTPAŞA MAH.  GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 106 nolu karar ( EMİRGAN MAH.  GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 105 nolu karar ( FERAHEVLER MAH.  GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 104 nolu karar ( PINAR  MAH.  GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 103 nolu karar ( POLİGON VE İSTİNYE  GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 102 nolu karar ( ÇAYIRBAŞI GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 101 nolu karar ( KOCATAŞ MAH. GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 100 nolu karar ( CUMHURİYET MAH. GERİGÖRÜNÜM ISLAH İMAR PLANLARI)

06 ARALIK 2019 tarih, 99 nolu karar ( Kısırkaya Mah.İncekum Sokak ve Deniz Alası Sok.aslarının uzatılarak düzenlenmesi)

06 ARALIK 2019 tarih, 98 nolu karar ( Çayırbaşı Mah.95 pafta, 1077 ada, 58 parselde üç katlı binanın tahsisi)

06 ARALIK 2019 tarih, 97 nolu karar ( Fakir Baykurt Öykü Yarışması)

06 ARALIK 2019 tarih, 96 nolu karar ( Üniversitelerle eğitimde ve araştırmalarda işbirliği için Belediye Başk. protokol yapma yetkisi verilmesı)

06 ARALIK 2019 tarih, 95 nolu karar ( Artvin-Kemalpaşa Belediyesi ile kardeş Belediye olunması)

06 ARALIK 2019 tarih, 94  nolu karar( Toplu İş Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başk.yetki verilmesi)

06 ARALIK 2019 tarih, 93 nolu karar ( Kadro iptal ve ihdas)

06 ARALIK 2019 tarih, 92  nolu karar ( Çayırbaşı Mah.96 pafta,543 ada, 63 parsel 1513 m²,ve 96 pafta,543 ada,654 parsel 700,00m² alanın satışı)

06 ARALIK 2019 tarih, 91  nolu karar ( Ödenek Aktarım )

06 ARALIK 2019 tarih, 90  nolu karar ( Bankaların hesaplarında bulunan bakiyelerin kamuya tahsisi)

 

KASIM

08 KASIM 2019 tarih, 89 nolu karar(Zekeriyaköy Mah. Kasapçayırı Mevkii 130 ada, 3 parsele ait KAUİP imar plan değişikliği)

08 KASIM 2019 tarih, 88 nolu karar( İçkili Yerler Karar ve Krokisi )

08 KASIM 2019 tarih, 87 nolu karar( Kadro ve İptal İhdas )

08 KASIM 2019 tarih, 86 nolu karar( Zabıta Personeli Fazla Çalışma Ücreti )

08 KASIM 2019 tarih, 85 nolu karar(2020 Yılı Ücret Tarifeleri )

 

EKİM

11 EKİM 2019 tarih, 84 nolu karar(Zekeriyaköy Mah. 130 ada, 3 parselde imar plan değişikliği)

11 EKİM 2019 tarih, 83 nolu karar(Çocuk gündüz bakımevi ve yaşlı Gündüz Bakımevi  ücretleri)

11 EKİM 2019 tarih, 82 nolu karar(Sözleşmeli personel )

11 EKİM 2019 tarih, 81 nolu karar(Bahçeköy Kemer Mah.kadastro ekibinde bilirkişi seçilmesi)

11 EKİM 2019 tarih, 80 nolu karar ( İçkili Yerler Karar ve Kroki Bafra Gıda)

11 EKİM 2019 tarih, 79 nolu karar ( İçkili Yerler Karar ve Krokii)

11 EKİM 2019 tarih, 78 nolu karar ( İçkili Yerler Karar ve Krokisi ASKAN GIDA)

11 EKİM 2019 tarih, 77 nolu karar ( Poligon Mah.391 ada, 27 ve 33 parsellerde isimsiz sokağın isimlenirilmesi.)

11 EKİM 2019 tarih, 76 nolu karar ( Denetim Komisyonu ödemeleri)

11 EKİM 2019 tarih, 75 nolu karar ( Başkan Yardımcıları ödenekleri)

11 EKİM 2019 tarih, 74 nolu karar ( Meclis Başkan ve üyelerinin huzur hakları)

11 EKİM 2019 tarih, 73 nolu karar (2020  YILI FİNANSMAN  PROGRAMI)

11 EKİM 2019 tarih, 72 nolu karar (2020 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI)

11 Ekim  2019 tarih, 71 sayılı meclis kararı  ( FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI )

11 Ekim  2019 tarih, 70 sayılı meclis kararı  ( 2020 Yılı GELİR BÜTÇESİ )

11 Ekim  2019 tarih, 69 sayılı meclis kararı  ( 2020 Yılı GİDER BÜTÇESİ )

11 Ekim  2019 tarih, 68 sayılı meclis kararı  ( 2020 Yılı Bütçe Kararnamesi son. )

11 Ekim  2019 tarih, 67 sayılı meclis kararı  ( 2020 Yılı Performans Programı )

 

EYLÜL

6 Eylül 2019 tarih, 66 sayılı meclis kararı  ( Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar,Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Muhtarlıklara Ayni ve Nakdi Yardım hk. )

6 Eylül 2019 tarih, 64 sayılı meclis kararı  ( Ödenek Aktarımı hk. )

6 Eylül 2019 tarih, 63 sayılı meclis kararı  ( İlçemizde ikamet eden İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise öğrencilerine eğitim yardımı yapılması )

6 Eylül 2019 tarih, 62 sayılı meclis kararı  ( Cide Belediyesi ile Kardeş Belediye Olmamız )

6 Eylül 2019 tarih, 61 sayılı meclis kararı  ( İçkili Yerler Karar ve Krokisi)

6 Eylül 2019 tarih, 60 sayılı meclis kararı  ( 2020-2024 Tarihleri arası STRATEJİK PLAN hk.)

2 Eylül 2019 tarih, 59 sayılı meclis kararı  ( Almanya'nın Aachen Kent gelen davet üzerine Belediye Başk. Şükrü GENÇ ve Dış İlişkiler Uzm. Meltem GÜRSOY YANGÖZ'ün katılması)
 

TEMMUZ

05 Temmuz 2019 tarih, 57 sayılı meclis kararı (Almanya'nın Aachen belediyesinin daveti üzerin Belediye Başkanı Şükrü GENÇ' in katılması

05 Temmuz  2019 tarih, 58 sayılı meclis kararı  ( İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. Maslak Otosanayi Wondercats Gıda)

 

HAZİRAN

14 Haziran 2019 tarih, 56 sayılı meclis kararı (Evsel Katı Atık toplanması nakli cadde ve sokakların süpürülmesi TEMİZLİK İŞİ İHALESİ)

14 Haziran 2019 tarih, 55  sayılı meclis kararı ( Kireçburnu 471 ada, 17 parseldeki binanın Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı merkezine beş yıl süreyle bedelli olarak tahsis edilmesi)

14 Haziran 2019 tarih, 54  sayılı meclis kararı ( Zekeriyaköy 140 Ada, 1 Parseldeki Binanın Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Merkezine beş yıl süreyle tahsis edilmesi)

14 Haziran 2019 tarih, 53  sayılı meclis kararı (Toplu İş Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi)

14 Haziran 2019 tarih, 52  sayılı meclis kararı (Kadro İptal ve İhdas)

14 Haziran 2019 tarih, 51 sayılı meclis kararı (U.KÖY 1 Pafta, 1-2 parseldeki sokak isminin iptal edilmesi ve yeniden isimlendirilmesi (Kanlı Bostan)

14 Haziran 2019 tarih, 50 sayılı meclis kararı (İçkili Yerler Karar ve Krokisi- Zekeriyaköy-Ahmet FAZLIOĞLU)

14 Haziran 2019 tarih, 49 sayılı meclis kararı (Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların satınalma-hibe yoluyla edinilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi)

14 Haziran 2019 tarih, 48 sayılı meclis kararı (Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhalesi)

 

MAYIS

10 Mayıs 2019 47 No'lu Meclis Kararı HUKUK – KÜLTÜR VE TURİZM – ENGELSİZ YAŞAM VE ARAŞTIRMA-İNCELEME KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

10 Mayıs 2019 46 No'lu Meclis Kararı ÇEVRE VE SAĞLIK – GECEKONDU VE MÜLKİYET SORUNLARINI ARAŞTIRMA-İNCELEME – TARIM-HAYVANCILIK-BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

10 Mayıs 2019 45 No'lu Meclis Kararı

10 Mayıs 2019 44 No'lu Meclis Kararı

10 Mayıs 2019 43 No'lu Meclis Kararı

10 Mayıs 2019 42 No'lu Meclis Kararı

06 Mayıs 2019 41 No'lu Meclis Kararı

 

NİSAN

12 Nisan 2019 40 No'lu Meclis Kararı

12 Nisan 2019 39 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 38 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 37 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 34 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 33 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 32 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 31 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 30 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 29 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 28 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 27 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 26 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 25 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 24 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 23 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 22 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 21 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 20 No'lu Meclis Kararı

08 Nisan 2019 19 No'lu Meclis Kararı

 

MART

04 MART 2019 tarih, 18 nolu karar ( Sözleşmeli Personel alımı )

04 MART 2019 tarih, 17 nolu karar ( Bahçeköy Kemer Mahallesi düzeltme işlemlerinde Orman Kadastor Ekibinde görev almak için bilirkişi seçimi)

 

ŞUBAT

08 ŞUBAT 2019 tarih, 16 nolu karar (İçkili Yerler Karar ve Krokisi-Huzur mah.Cendere-Skayland)

08 ŞUBAT 2019 tarih, 15 nolu karar (İçkili Yerler Karar ve Krokisi-Huzur mah.)

08 ŞUBAT 2019 tarih, 14 nolu karar (Kadro İptali ve İhdas)

08 ŞUBAT 2019 tarih, 13 nolu karar (Belediyemize aitk isimsiz park ve ağaçlandırma alanlarına isim verilmesi (Ayşen GRUDA)

04 ŞUBAT 2019 tarih, 12 nolu karar ( FRANSA-STRAZBURG GEZİSİ- AVRUPA KONSEYİ 12 YILDIZLI ŞEHİRLER ÖDÜL TÖRENİ)

 

OCAK

11 OCAK 2019 tarih, 3 nolu karar (Destek Eğitim Kursu için Şartlı Bağış alınması )

11 OCAK 2019 tarih, 4 nolu karar (Maddi durumu yetersiz öğrencilere yapılmakta olan Eğitim Yardımı için Şartlı Bağış alınması)

11 OCAK 2019 tarih, 5 nolu karar (Ramazan İftar yemeği ve Gıda yardımı için Şartlı Bağış alınması)

11 OCAK 2019 tarih, 6 nolu karar (Sözleşmeli Personelin sözleşmelerinin yenilenmesi)

11 OCAK 2019 tarih, 7 nolu karar (Kadro İptali ve İhdası )

11 OCAK 2019 tarih, 8 nolu karar (Amatör Liglerde mücadele eden kulüplere yapılacak olan ödemelerde kulüpler ile Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi )

11 OCAK 2019 tarih, 9 nolu karar (Sosyal Market için Şartlı Bağış alınması )

11 OCAK 2019 tarih, 10 nolu karar (B )

11 OCAK 2019 tarih, 10 nolu karar (Sarıyer İlçesi Büyükdere Cad. (Huzur Mah.) Uygulama imar planı  teklifi)

11 OCAK 2019 tarih, 11 nolu karar ( Belediyemize ait Ayazağa'da bulunan taşınmazın İstanbul Sosyal İl Müdürlüğüne satışı

 

2018

Karar No :2018/ 69

Karar Tarihi :05-10-2018

 

Karar No :2018/70

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/71

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/72

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/73

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/74

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/75

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/76

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/77

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/78

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/79

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/80

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/81

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/82

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/83

Karar Tarihi :05.10.2018

 

Karar No :2018/85

Karar Tarihi :05.10.2018

7 Eylül 2018 Tarihli,

64 No'lu Karar (Gündüz Bakım Evlerine ait 2018-2019 yılı ücret tarifesi hk.)


7 Eylül 2018 Tarihli,

65 No'lu Karar (Sarıyer Bel. Destek Eğitim Kursu eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla şartlı bağış açılması hk.)

 

7 Eylül 2018 Tarihli,

66 No’lu Karar (Sözleşmeli personel alımı)

 

7 Eylül 2018 Tarihli,

67 No’lu Karar ( Sarıyer Belediyesi İkdisadi İşletmesi adı altında Bütçe İçi İşletme kurulması)

 

7 Eylül 2018 Tarihli,

68 No’lu Karar ( Yurt dışı gezisi İSPANYA-MADRİD)

6 Temmuz 2018 Tarihli,

62 No’lu Karar ( İstinye mah. 380 ada, 42 parselde kafeterya ve tesis binasının 10 yıllığına kiraya verilmesi hk.)

 

6 Temmuz 2018 Tarihli,

63 No’lu Karar (Mirgün mah. 1045 ada, 133 no.lu KAUİP değişikliği hk.)

8 Haziran 2018 Tarihli,

56 No'lu Karar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahşap Heykel Sempozyumu Beld.Başk.protokol yapma yetkisi verilmesi hk.)

 

8 Haziran 2018 Tarihli,

57 No’lu Karar (Düzköy Belediyesi’ne kullanılmak üzere verilen Belediyemize ait 34 AC 0446 plakalı aracın 10 yıl süreyle protokole tahsis edilmesi hk.)

 

8 Haziran 2018 Tarihli,

58 No’lu Karar ( Kilyos Sosyal Tesislerinde konaklama ücretlerinin belirlenmesi)

 

8 Haziran 2018 Tarihli,

59 No’lu Karar (Sarıyer Belediye Başkanlığı Belediye İktisadi Teşekkülü bünyesinde işçi statüsünde çalışanlara ait uygulanacak disiplin yönetmeliği hk.)

 

8 Haziran 2018 Tarihli,

60 No’lu karar (Reşitpaşa Mahallesi 1048 Ada, 5 Parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan binanın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi hk.)

 

8 Haziran 2018 Tarihli,

61 No’lu Karar ( İÇKİLİ YERLER KROKİSİ –Wondercats Gıda ve Organizasyon Anonim Şirketi hk.)

 

6 Haziran 2018 Tarihli,

62 No’lu Karar (İstinye mah. 380 ada, 42 parseldeki kafeterya ve tesis binasının 10 yıllığına kiraya verilmesi hk.)

 

6 Haziran 2018 Tarihli,

63 No’lu Karar (Mirgün mah. 1045 ada, 133 no.lu KAUİP değişikliği hk.)

 

4 Haziran 2018 Tarihli,

53 No’lu Karar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ayni ve nakdi yardımı hk.)

 

4 Haziran 2018 Tarihli,

54 No’lu Karar (Halk oyunları ekibinin Kıbrıs Gazimağusa Beyarmudu Belediyesince düzenlenen festivale katılması)

Karar No :2018/ 44

Karar Tarihi :07.05.2018

 

Karar No :2018/ 45

Karar Tarihi :07-05-2018

 

Karar No :2018/ 46

Karar Tarihi :07-05-2018

 

Karar No :2018/ 47

Karar Tarihi :11-05-2018

 

Karar No :2018/ 48

Karar Tarihi :11-05-2018

 

Karar No :2018/ 49

Karar Tarihi :11-05-2018

 

Karar No :2018/ 50

Karar Tarihi :11-05-2018

 

Karar No :2018/ 51

Karar Tarihi :11-05-2018

 

Karar No :2018/ 52

Karar Tarihi :11-05-2018

 

Karar No :2018/7

Karar Tarihi :09.02.2018
 

Karar No :2018/8

Karar Tarihi :09.02.2018

 

Karar No :2018/9

Karar Tarihi :09.02.2018

 

Karar No :2018/10

Karar Tarihi :09.02.2018

 

Karar No :2018/11

Karar Tarihi :09.02.2018

 

 

Karar No :2018/12

Karar Tarihi :09.02.2018

 

Karar No :2018/13

Karar Tarihi :09.02.2018

 

Karar No :2018/14

Karar Tarihi :09.02.2018

 

Karar No :2018/15

Karar Tarihi :09.02.2018

 

Karar No :2018/16

Karar Tarihi :09.02.2018

 

Karar No :2018/17

Karar Tarihi :09.02.2018

Karar No :2018/1

Karar Tarihi :02.01.2018

 

Karar No :2018/2

Karar Tarihi :02.01.2018

 

Karar No :2018/3

Karar Tarihi :05.01.2018

 

Karar No :2018/4

Karar Tarihi :05.01.2018

 

Karar No :2018/5

Karar Tarihi :05.01.2018

 

Karar No :2018/6

Karar Tarihi :05.01.2018

2010

01 Mart 2010 tarih 22 nolu karar

01 Mart 2010 tarih 21 nolu karar

01 Mart 2010 tarih 20 nolu karar

01 Mart 2010 tarih 19 nolu karar

01 Mart 2010 tarih 18 nolu karar

01 Mart 2010 tarih 17 nolu karar

 

2009

01 Haziran 2009 tarih 45 nolu karar

01 Haziran 2009 tarih 44 nolu karar

01 Haziran 2009 tarih 43 nolu karar

01 Haziran 2009 tarih 42 nolu karar

 

2007

Karar No :2007/79

Karar Tarihi :03.12.2007

 

Karar No :2007/78

Karar Tarihi :03.12.2007

 

Karar No :2007/77

Karar Tarihi :03.12.2007

 

Karar No :2007/ 66

Karar Tarihi :05.11.2007

 

Karar No :2007/42

Karar Tarihi :07.09.2007

 

 

 

Karar No: 2007/ 10

Karar Tarihi: 05.03.2007

 

 

2006

Karar No :2006/ 60

Karar Tarihi :04.12. 2006

 

Karar No :2006/ 59

Karar Tarihi :04.12. 2006

 

Karar No: 2006/ 44

Karar Tarihi: 07.09. 2006

 

Karar No: 2006/ 43

Karar Tarihi: 07.09. 2006

 

Karar No: 2006/ 42

Karar Tarihi: 07.09. 2006

 

Karar No: 2006/ 41

Karar Tarihi: 04.09. 2006

 

Karar No: 2006/ 40

Karar Tarihi: 04.09. 2006

 

Karar No: 2006/39

Karar Tarihi: 04.09.2006

 

Karar No: 2006/38

Karar Tarihi: 04.09.2006

 

Karar No: 2006/37

Karar Tarihi: 04.09.2006

 

Karar No: 2006/36

Karar Tarihi: 04.09.2006

 

Karar No: 2006/35

Karar Tarihi: 04.09.2006

 

Karar No: 2006/34

Karar Tarihi: 04.09.2006

 

Karar No: 2006/32

Karar Tarihi: 04.09.2006

 

Karar No: 2006/31

Karar Tarihi: 04.09.2006

 

Karar No: 2006/30

Karar Tarihi: 04.09.2006