RUHSAT | SARIYER BELEDİYESİ
İletişim   Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
ruhsat-
RUHSAT

RUHSAT HİZMETLERİ

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğine istinaden, Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırma, denetleme ve takip hizmetlerini yürütmek, Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin çevre ile uyumlarını sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak sanayileşme, şehirleşme arasındaki dengenin imar planları çerçevesinde yönlendirici görevleri yapmaktır. Ruhsatsız işyerleri ruhsatlandırılarak haksız rekabetin önüne geçmeye ve mükellefler arasında ayırım yapmadan ruhsat verilmesi sağlanmaktadır.

 

Ruhsat Müracaatında İstenecek Belgeler

SIHHI

1- Kira kontratı

2- Yer tapulu ise tapu fotokopisi

3- Emlak beyanı ve çevre temizlik makbuzu

4- Binanın tamamını gösteren dış cephe fotoğrafı

5- Esnaf sanatkârlara kayıt belgesi

6- Vergi levhası fotokopisi

7- Kimlik fotokopisi

8- 6 kg. yangın tüpü faturası

9- Fenni rapor (Bakanlık denetim belgeli mühendislik firmasından alınan)

10-Tapuda mesken olan yerler için muvafakatname

11-Şirket ise şirket sözleşmesi, imza sirküsü ve faaliyet belgesi

12-Sağlık raporu

13-Ustalık belgesi (Kuaför ve berber)

14-Proje 2 takım elektrik makina yerleşim (Market ve kasaplar için)

 

UMUMA AÇIK

1- Kira kontratı

2- Yer tapulu ise tapu fotokopisi

3- Emlak beyanı ve çevre temizlik makbuzu

4- Binanın tamamını gösteren dış cephe fotoğrafı

5- Esnaf sanatkârlara kayıt belgesi

6- Vergi levhası fotokopisi

7- Kimlik fotokopisi

8- 6 kg. yangın tüpü faturası

9- Fenni rapor (Bakanlık denetim belgeli mühendislik firmasından alınan)

10-Tapuda mesken olan yerler için muvafakatname

11-Şirket ise şirket sözleşmesi, imza sirküsü ve faaliyet belgesi

12-Sağlık raporu

13-Adli sicil belgesi

 

GAYRİ SIHHI

1- Kira kontratı

2- Yer tapulu ise tapu fotokopisi

3- Emlak beyanı ve çevre temizlik makbuzu

4- Binanın tamamını gösteren dış cephe fotoğrafı

5- Esnaf sanatkârlara kayıt belgesi

6- Vergi levhası fotokopisi

7- Kimlik fotokopisi

8- 6 kg. yangın tüpü faturası

9- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi

10-Tapuda mesken olan yerler için muvafakatname

11-Şirket ise şirket sözleşmesi, imza sirküsü ve faaliyet belgesi

12-Sağlık raporu

13-Proje 2 takım elektrik makine yerleşim

14-Ustalık belgesi

15-Deşarj kalite kontrol ruhsatı (Oto yıkamalarda- İSKİ’den alınacak )

16-Kazan muayene raporu (Makine kullanımlarında- Makine Mühendisler Odası’ndan alınacak)MESUL MÜDÜRLÜK İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Mesul müdürlük sözleşmesi

2-Ruhsatın aslı

3-Vergi levhası fotokopisi

4-Nüfus cüzdanı örneği

5-İkametgâh belgesi

6-Sağlık raporu

7-Adli sicil belgesi

8-Mesul müdüre ait 2 resim

 

ULUSAL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI

 1-Başvuru dilekçesi

 2-Ruhsat fotokopisi

 3-Şirket imza sirküsü (şirket yetkilisi olmaması durumunda vekaletname gerekmektedir.) ile birlikte Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat yapılmaktadır. 

 

Beyan Formunu İndirmek için burayı tıklayınız