KENT ESENLİĞİ | SARIYER BELEDİYESİ
İletişim  
Sarıyer Belediyesi
kent-esenligi
KENT ESENLİĞİ

KENT ESENLİĞİ

Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız

DENETİM VE ŞİKAYET YÖNETİMİ

Zabıta ekipleri e-posta, BİMER, CİMER, istek - şikayet yoluyla gelen ihbar ve müracaatlar değerlendirmekte, vatandaşlardan gelen müracaatlar, ilgili ekiplere iletilmekte, yazılı veya sözlü dönüşler sağlanarak sonuçlarından yazılı, sözlü veya e-mail yoluyla kurum kuruluş ve şahıslar bilgilendirilmektedir. Kurum içi telsiz trafiği yönetilerek ilgili müdürlüklerin de sürece dahil edilmesi sağlanmaktadır.

İşyeri Denetim ve Evrak Ekipleri

Sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimleri yapılarak, ruhsata aykırı veya ruhsatsız faaliyet gösterenler hakkında tutanaklar düzenlenmektedir. Ruhsatsız faaliyet gösteren ve ruhsat alması mümkün olamayan işyerleri mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edilmektedir.

İnşaat Denetimleri

İlçe dahilinde vatandaşlardan gelen müracaat üzerine basit tamir, tadil izni ihtiyaç doğrultusunda tespit edilenlere denetimli izin verilmektedir. Herhangi bir izin alınmadan veya yeni yapıldığı tespit edilen (duvar, beton, kalıp, kolon, sıva, çatı, merdiven, garaj, temel, ilave, gecekondu, tadilat vb.) inşaat faaliyetlerine ekipler tarafından müdahale edilerek gerek durdurulmak, gerekse yıkılmak suretiyle son verilmektedir. İmar mevzuatına aykırı yapıldığı tespit edilen kaçak yapılar hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce gerekli yasal işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilerek ilgili birime gönderilmektedir.

Metruk Binaların Tespiti

Çevre güvenliği açısından tehlike arz eden binaların tespiti yapılıp gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birim ve kurumlara bilgi verilmektedir.

PAZAR EKİBİ ÇALIŞMALARI

İlçe sınırları dahilinde kurulan 22 semt pazarında işgal harçlarını yatırmadan faaliyet gösteren esnafların pazarlarda satış yapmaları engellenmekte,  esnafın fotoğraflı bilgileri ve gerekli belgeleri bilgisayar ortamına aktarılarak, arşivleme işlemleri yapılmaktadır. Pazarlarda satışa sunulan malların üzerine konulması zorunlu olan etiketlerin kontrolü yapılmakta, satışa sunulan malların ağırlığı konusunda tereddüt oluştuğu durumlarda elektronik tartılar pazarların giriş ve çıkış noktalarına konularak vatandaşların mağduriyeti giderilmektedir. Ayrıca, pazar yerlerinde 5957 sayılı kanuna aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen pazar esnafı hakkında kanun kapsamında cezai işlemler yapılmaktadır.

Çarşı Ekip Hizmetleri

Sarıyer Merkez Mahallesi’nde her hafta pazartesi günü kurulan köylü pazarı, çarşamba günü kurulan Antika ve El Emeği Göz Nuru pazarlarının kontrolü sağlanmaktadır. Ayrıca pazar alanı olarak kullanılmayan günlerde yerel sivil toplum örgütleri ve derneklerin istifadelerine sunularak çeşitli etkinlikler ve kermesler düzenlenmesine olanak sağlanmaktadır.

DESTEK VE TRAFİK ZABITA EKİPLERİ ÇALIŞMALARI

Hurda Araç Kaldırma Çalışmaları

Destek ve trafik ekiplerince; görüntü kirliliğine ve vatandaş şikayetlerine konu olan hurda araçlar belediye hurda deposuna gönderilerek, emniyet ve görsel yönden vatandaşların mağduriyeti giderilmektedir. Ayrıca çeşitli sebeplerle trafikte kalarak mağdur duruma düşen araçlar, talepler doğrultusunda ilgililerin denetim ve kontrolünde uygun alanlara çekilmektedir.

İşgal ve Engel Kaldırma Çalışmaları

İlçe dahilinde yol ve kaldırımlara izinsiz şekilde demir çit, kazık, duba vb. malzemeler konularak, vatandaşların şikayetlerine neden olan park engelleme ve park alanı oluşturmaya müdahale edilerek olumsuzluklar giderilmektedir.

Film Setlerinin Kontrolüne Yönelik Çalışmalar

Film ve dizi çekimleri esnasında yol, park, yeşil alan gibi yerlerde oluşan işgaller sebebiyle film şirketlerinden yer kullanım bedeli tahakkuk ve tahsilatı yapıldı.

Seyyar Satış Faaliyetlerine Karşı Yapılan Çalışmalar

Seyyar faaliyetler kapsamında bölgede satış yapan araçların megafonlarına el konularak gürültü kirliliğine son verilmekte, belediye emir ve yasaklarına uymadığı tespit edilen ilgililer hakkında karar tutanağı düzenlenmek suretiyle cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

İzinsiz Afişlerin Toplanmasına Yönelik Çalışmalar

Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verecek şekilde, izinsiz asılmış ilan, reklam, tanıtım tabela ve afişlerin toplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.

MOTORİZE EKİP HİZMETLERİ

2014 yılında kurularak ilkyardım, AFAD ve cankurtaran eğitimleri alan sertifika sahibi personeller, plajlarımızda cankurtaranlık yapabilmekte, kaza ve acil durumlarda müdahale edebilmektedir.