SARIYER BELEDİYESİ
İletişim   Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
İmar Planı Değişikliği

21.06.2022 tasdik tarihli UİP-34405915 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Sarıyer ilçesi Ayazağa Uygulama İmar Planına Ait Azami Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

28.10.2022 tarih E-91442078-105.04-2022.1649762 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü yazısı ekinde iletilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2022 tarihli ve 814 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.06.2022 tarihinde onaylanan "1/1000 Ölçekli Sarıyer ilçesi Ayazağa Uygulama İmar Planına Ait Azami Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” plan paftaları ve plan açıklama raporu 3194 sayılı yasanın 8 maddesi gereği Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası 2. Katında ve Sarıyer Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde 07.11.2022 – 07.12.2022 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

 

İmar Planı Paftası ( F21C15C3B, F22D11D1A, F21C15C3D, F21C15C2C, F22D11D1D, F22D11D4D, F21C15C3A, F22D11D4A, F21C15C2B, F21C15C3C, F22D11D1B )

Plan Açıklama Raporu