Ayazağa Cendere Vadisi | SARIYER BELEDİYESİ
İletişim  
Sarıyer Belediyesi
contetns
Ayazağa Cendere Vadisi

09.06.2021 tarih 91442078-310.01.02/2021/3432 BK No:3064 - İBB No:97436 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ekinde iletilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.03.2021 tarih ve 250 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 22.03.2021 tarihinde onaylan “1/1000 ölçekli Ayazağa Cendere Vadisi Kuzey (D) Alt Bölgesine Ait Azami Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Tadilatı” plan paftası ve plan açıklama raporu 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası 2. Katında ve Sarıyer Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde 21.06.2021 - 21.07.2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

 

İmar Planı Paftası (F21C15D3A)

Plan Açıklama Raporu