Ayazağa Cendere Vadisi Güney (B) Alt Bölgesine Ait Azami Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Tadilatı | SARIYER BELEDİYESİ
İletişim  
Sarıyer Belediyesi
contetns
Ayazağa Cendere Vadisi Güney (B) Alt Bölgesine Ait Azami Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Tadilatı

30.09.2022 tarih E-91442078-105.04-2022.1488219 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü yazısı ekinde iletilen  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2022 tarihli ve 761 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.06.2022 tarihinde onaylan "1/1000 Ölçekli Ayazağa Cendere Vadisi Güney (B) Alt Bölgesine Ait Azami Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Tadilatı” plan paftaları ve plan açıklama raporu 3194 sayılı yasanın 8 maddesi gereği Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası 2. Katında ve Sarıyer Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde 10.10.2022 - 10.11.2022 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

 

İmar Planı Paftası (F21C15C4B)

İmar Planı Paftası (F21C15D3A)

İmar Planı Paftası (F21C15D3D)

Plan Açıklama Raporu