Maden Mahallesi 969 Ada 14 Parsele İlişkin | SARIYER BELEDİYESİ
İletişim  
Sarıyer Belediyesi
contetns
Maden Mahallesi 969 Ada 14 Parsele İlişkin

Duyuru Metni: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 27/01/2020 tarihinde onaylanan UİP-12209,13 Plan İşlem No.lu İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi 969 Ada 14 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı Paftası ve Plan Açıklama Raporu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereği Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında 13/07/2020 - 11/08/2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur.

 

Plan Değişikliği Paftası

Plan Açıklama Raporu