Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından duyuru

Bilindiği üzere, 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış dahil değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

Yine bilindiği üzere 10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 9' eklenerek; 2/B taşınmazlarına ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 6292 sayılı Kanun kapsamında; 2/B taşınmazlarına ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak;

Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,

Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

16/12/2019 tarihine kadar uzatılmış olup 16 Aralık 2019 tarihinden önce başvuru ve ödeme süresi sona eren tüm hak sahipleri bu imkandan yararlanarak 16 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru ve ödeme yapabilecektir.

Bununla birlikte, 7181 sayılı Kanun kapsamında 16/12/2019 tarihi beklenilmeden erken ödeme yapanlar TÜFE aylık değişim oranları artışlarından ve gecikme zammından daha az etkilenecek olup 7181 sayılı Kanundan yararlanmak için tebligat gönderilen satış bedelinin/vadesi geçmiş taksit tutarlarının tamamı ile vadesi gelmemiş taksit tutarlarının yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yine, kendisine daha önce yapılan tebligatta belirtilen 3 aylık ödeme süresi 16/12/2019 tarihinden önce sona eren kişiler satış bedelinin yüzde ellisini ödemek kaydıyla 7181 sayılı Kanundan yararlanarak 16/12/2019 tarihine kadar ödeme yapabilecektir.

7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 8' eklenerek; 7 nci madde kapsamında kalan taşınmazların kullanıcılarının ve kayıt maliklerinin farklı kişiler olmaları nedeniyle satın alma veya iade hakkından yararlanamayanlara, 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları hâlinde

 

durumlarına göre 6 ncı maddenin onikinci fıkrası veya 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerinden 6292 sayılı Kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde satın alma/iade başvurusunda bulunmuş olması kaydıyla yararlanma hakkı tanınmıştır.

Bu itibarla, 7181 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna eklenen geçici 8 ve 9 maddeler kapsamında kalan Sarıyer İlçesinde bulunan 2/B taşınmazları üzerinde eski kayıt maliki/hak sahibi olduğunu iddia eden veya başvuruda bulunmayan kişilerin haberdar edilerek hukuki durumlarına göre yukarıda bahsedilen yasal süreler içerisinde İdaremize başvuru yapmaları hususunda gerekli duyuruların yapılarak neticesinden bilgi verilmesini arz/rica ederim.

Kadir ÇOKÇETİN

Daire Başkanı