SARIYER BELEDİYESİ
İletişim   Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
İmar Planı Tadilatı Askı İlanı

22/09/2021 Onay Tarihli İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy Mahallesi 130 Ada 3 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı Askı İlanı

Duyuru Metni: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 22/09/2021 tarihinde onaylanan KAUİP-18684,2 Plan İşlem No.lu İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy Mahallesi 130 Ada 3 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı paftası ve plan açıklama raporu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereği Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında 09/12/2021 – 10/01/2022 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur.

Plan Değişikliği Paftası (F22D06B2B)

Plan Açıklama Raporu