Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
Imar planı değişikliği

3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) bendi gereği Bakanlık Makamının 07/02/2020 tarih ve 33720 sayılı OLUR'u ile 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanan NİP:41012 plan işlem numaralı “İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy (Kilyos) Mahallesi 1 Pafta 309 no.lu parsele ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinin” ve UİP:41013 plan işlem numaralı “1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin” 21/05/2020 – 19/06/2020 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki (Barbaros Mahallesi Begonya Sok No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde) ilan panosu ve web sitesinde (İstanbul.csb.gov.tr) askıya çıkarıldığı bildirilmiştir. Varsa, itirazların askı süresi içerisinde ilgili kuruma yapılması ilanen duyurulur.