SARIYER BELEDİYESİ
İletişim   Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
21.06.2022 onay tarihli Uygulama İmar Planı Değişikliği - Sarıyer Mirgün Mahallesi 48 Pafta 154 Ada

12.08.2022 tarih E-91442078-105.04-2022.1203607 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü yazısı ekinde iletilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2022 tarihli ve 786 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.06.2022 tarihinde onaylan "1/1000 Ölçekli Sarıyer Mirgün Mahallesi 48 Pafta 154 Adanın Bir Kısmına Ait Azami Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporu 3194 sayılı yasanın 8 maddesi gereği Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası 2. Katında ve Sarıyer Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde 22.08.2022 - 21.09.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

İmar Planı Paftası (F22D11D3A)

İmar Planı Paftası (F22D11D3B)

Plan Açıklama Raporu