Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
İlan değişikliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 25/02/2020 tarihinde onaylanan UİP-34586652 Plan İşlem No.lu Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Maslak Ek Alanına (Ayazağa Mahallesi, 11 ada 79 no.lu parsel) Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 20. maddesinin altıncı fıkrası gereği Belediyemiz Hizmet Binası 2. Katında 01/06/2020 – 01/07/2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur.

 

Plan Değişikliği Paftası

Plan Açıklama Raporu