Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
BEYAZ MARTI HİJYEN PROJESİ
  1. Beyaz Martı Hijyen projesi nedir?

Sarıyer Belediyesi ilçe sınırları içinde bulunan balık restoranları, balık satış yerlerinde gıda güvenliğinin, kalite anlayışının iyileştirilmesi ile sürdürülebilirliği ve güvenli bir şekilde su ürünü tüketilmesini sağlamak üzere başlatılmış bir projedir. Proje 2020 yılı başında başlatılmış olup Covid-19 salgını ile birlikte restoranların kapanması ile ara verilmiştir. Ancak Covid- 19 salgını ile birlikte insan sağlığını etkileyen faktörler daha da ön plana çıkmıştır. Bu anlamda proje hijyen ve temizlik konusunda farkındalık yaratmak bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü, insan sağlığının ön planda olduğu gıda güvenliği ve güvenli gıda tüketimi su ürünleri sektörü için daha önemli bir kavramdır. Diğer gıdalara göre kalite kaybı ve bozulmaya karşı oldukça hassas olan balık ve balık ürünleri söz konusu olduğunda hasattan çatala kadarki süreçte tüketici sağlığını tehlikeye atabilecek faktörlerin elimine edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde gıda güvenliği konsepti içinde hijyen koşullarının sağlanması önemlidir. Hijyenik koşullarda kaliteli olarak hazırlanmış ve sunumu yapılmış bir ürün hem tüketici için hem de işletme sahibi için önemlidir. Tüketici sağlıklı ve güvenli bir gıda tüketerek ödediği paranın hakkını verirken, işletme sahibi için kaliteli ve sağlığı tehdit etmeyen güvenli bir sunum ve satış müşteri güveni, itibar ve reklamdır. Yeterli hijyen önlemi alınmayan işletmelerde insan sağlığı tehdit altında olduğu gibi, maddi ve manevi kayıplar söz konusudur.

 

  1. Proje ile ne amaçlanmaktadır?

Sarıyer sınırları içinde bulunan balık restoranları ve balık satış noktalarının; hijyen koşullarının değerlendirilmesi, su ürünlerinde gıda güvenliği ile kalite konusunda bilgilendirilmesi, işletmelerin hijyen standardının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Önümüzdeki günlerde proje içinde yer almak isteyen yeni işletmelere eğitim programları verilecek, eğitim alıp değerlendirmesi yapılmayan işletmeler için yerinde değerlendirmelere devam edilecektir. Balık restoranları dışında balık satış noktaları, tekne üzerinde servis ve satış yapan birimler dahil edilecektir. Gıda sektörünün bir ayağı olan ve su ürünleri bakımından önemli olan Sarıyer ilçesinde; sağlıklı, hijyenik ve yüksek kaliteli satış, servis imkanı için çalışmalar devam edecektir.

 

  1. Beyaz Martı Hijyen projesinin hedef kitlesi kimlerdir, kimler başvurabilir? Projenin hedef kitlesi Sarıyer ilçe sınırları içinde bulunan tüm balık restoranları ve balık satış yerleridir. Bu projeye balık restoranları dışında balık satış noktaları ile tekne üzerinde servis ve satış yapan birimler başvurabilir. 2020 yılı başında Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi arasında imzalanan ikili işbirliği protokolü içinde yer alan “Sarıyer Belediyesi sınırları içinde bulunan balıkçı restoranlarının hijyen koşullarının değerlendirilmesi, su ürünlerinde gıda güvenliği ve kalite konusunda bilgilendirilmesi, işletmelerin hijyen standardının yükseltilmesi ve bu standartların sürekliliğinin sağlaması” amaçlı olarak başlatılmıştır. Bu proje tamamen gönüllük esasına dayalı olarak planlanmış olup dahil olmak isteyen işletmeler Sarıyer Belediyesi ile iletişime geçebilir.

 

  1. İşletmeler hangi kriterlere göre değerlendiriliyor?

Bu işletmelerde mutfak, depo, servis alanlarında hijyen standartları ile çalışanların uyması gereken hijyen kuralları yerinde gözlemlenip ve değerlendiriliyor. İşletmenin atık yönetimi, ürün giriş çıkış noktaları, uygulanan temizlik programları, Covid-19 pandemisine göre servis, sunum ve diğer koşullarda uyulması gereken kurallar ile çalışanların ve müşterinin uyması gereken tedbirler değerlendiriliyor. İşletmelerde eksik bulunan noktalarda gerekli bilgi veriliyor.

 

  1. Projenin vatandaşlara katkısı nedir?

Bu proje ile vatandaşlarımız ve ülkemizi ziyarete gelen turistler son derece besleyici değerlere sahip önemli bir gıda maddesini hem Covid-19 gibi bir salgında bağışıklığını koruyabilmek ve güçlü tutmak hem de sağlıklı beslenmek adına güvenli bir şekilde temin edebilecek. Vatandaşlar, sağlığını riske atmayacak şekilde hazırlandığından emin olduğu gıdaya kolaylıkla ulaşabilecek ve üretimin yapıldığı yerlerde güvenli bir şekilde sosyal ortam bulabilecek. Sağlığı riske atmayacak bir gıda üretimi, sunumu, servisi ve tüketimi vatandaşın en önemli çıkarımı olacaktır.

 

  1. Projenin kurumlara katkısı nedir?

Projeyi; Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Erkan, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Tosun ve Dr. Araştırma Görevlisi Hande Doğruyol Bayar yürütmektedir. “Beyaz Martı Hijyen Projesi” öncelikli olarak sosyal sorumluluk projesi olup farkındalık ve sürdürülebilirlik oluşturmak için planlanmıştır. Toplumu daha iyi seviyelere taşımak, belli bir farkındalık ve bilinç oluşturmak kolay değildir. Bu proje ile işletmeler; gıda güvenliği, hijyen çıtasını, müşterisine sunduğu hizmet standardını ve kalitesini artıracaktır. Bu anlamda İstanbul Üniversitesi gibi marka bir üniversitenin ülkenin tek Su Bilimleri Fakültesi ile işbirliği içinde bir proje yürütmek iki kurum içinde çok anlamlıdır. Su Bilimleri Fakültesi ve Sarıyer Belediyesi arasında geçmiş yıllarda da ilçede balıkçılığı geliştirmek, iyileştirmek ve balık tüketim bilinci kazandırmak için ilçe halkına balıkçısından, ev kadınına okul çocuklarına pek çok proje yapılmış ve yapılmaktadır.

 

  1. Projenin korona virüs ile mücadeleye katkıları nelerdir?

İnsanlarda bu salgınla beraber hijyen ve temizlik konusunda bir farkındalık ve hassasiyet ortaya çıkmıştır. Salgınla başa çıkmak ve salgından korumak içinde pek çok şeyden fedakarlık etmek zorunluluğu doğmuştur. Bunların başında da sosyal çevremiz gelmektedir. Hem güvenli bir sosyal ortam oluşturmak hem de sağlığımızı tehdit etmeyen unsurlardan uzak, güvenli gıda tüketimi bu projede önemlidir. Salgında yüksek bağışıklığın korunmasının önemi düşünülürse balık gibi çok değerli içeriğe sahip bir gıda maddesinin sağlıklı koşullarda tüketilmesi, satın alınması, hazırlanması ve satışı bu projenin önemini artıran faktörlerdir.

 

  1. Beyaz Martı Hijyen Ödülü için kriterler nelerdir?

Su Bilimleri Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nuray Erkan, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Tosun ve Dr. Araştırma Görevlisi Hande Doğruyol Bayar tarafından 12 Mart 2020 tarihinde Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde ilk etapta projeye katılan işletme sahipleri ve çalışanlarına “Su Ürünleri İşletmelerinde Gıda Güvenliği ve Kalite” başlıklı bir günlük eğitim verilmiştir. Eğitim günü toplantıya katılan işletmelerimiz, hem alanında uzman akademisyenler hem de Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun tarafından proje ile ilgili bilgilendirilmiştir. Eğitimden hemen sonra bu işletmelerin yerinde ziyareti ve hijyen standartlarının değerlendirilmesi planlanmıştır ancak 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk Covid-19 vakası görüldüğü için alınan önlemler doğrultusunda gıda satış ve sunum işletmeleri kapatıldığından projeye üç ay ara verilmiştir. 1 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan kararname ile gıda işletmelerinin tekrar hizmet vermeye başlaması ile birlikte projeyi yürüten öğretim üyeleri ve Sarıyer Belediyesi personeli Su Ürünleri Mühendisi Dr. İrem Köse Reis ile birlikte eğitime katılan işletmeler ziyaret edilmiştir. İşletmelerde görülen eksikler belirlenmiş,      alınması gerekli tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda işletme ve çalışanları bilgilendirilmiştir. Yapılan ziyaretlerin sonunda değerlendirmeye göre eğitime katılan yirmi işletmeye 2020 yılı için “Beyaz Martı Hijyen Ödülü” verilmesi uygun görülmüştür. 1 Eylül 2020 tarihinde balıkçılık sezonunun açılmasıyla birlikte işletmelere Sarıyer Belediyesi’nde düzenlenen törenle “Beyaz Martı Hijyen” Plaketi ve “Beyaz Martı Hijyen Flaması” verilmiştir. Bundan sonraki süreçte de projeye dahil olan işletmelere aynı prosedür uygulanacaktır. Bir gıda işletmesinde gerek fiziki gerekse üretimden depolama ve sunuma/satışa kadarki süreçte gıda güvenliği gerekliliklerine uyan ve uygulama sorunu olmayan işletmeler ödüle uygun görülmektedir.

 

BEYAZ MARTI HİJYEN PROJESİ KAPSAMINDA PLAKET VERİLEN RESTAURANTLAR

 

· Foça Balık Restaurant (Tarabya)

· Hristo Restaurant (Tarabya)

· Garaj Restaurant (Tarabya)

· Takanik Balık Restaurant 1 (Yeniköy)

· Takanik Balık Restaurant 2 (Yeniköy)

· Arnavutköy Balıkçısı (Yeniköy)

· Tarihi Ali Baba Restaurant (Kireçburnu)

· Kav Restaurant (Sarıyer)

· Limanda Restaurant (Sarıyer)

· Aquaris Restaurant (Sarıyer)

· Mayna Balık Restaurant (Rumeli Kavağı)

· Kavak Kılçıklı Balık Restaurant ( Rumeli Kavak)

· Gelişli Balık Restaurant (Rumeli Kavağı)

· Paella Restaurant (Kireçburnu)

· Üzüm Kızı (Kilyos)

· Mehtap Restaurant (Kilyos)

· Qarip Restaurant (Garipçe)

· Mendirek Restaurant ( Rumeli Fener)