SARIYER BELEDİYESİ
İletişim   Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
08.03.2022 onay tarihli UİP-34918322 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Kağıthane ve Sarıyer İlçeleri, Huzur Gecekondu Önleme Bölgesinin Bir Kısmına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

19.04.2022 tarih ve E-34559729-754-222995 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı yazısı ekinde iletilen 08.03.2022 tarih ve 201538 sayılı Başkanlık Olur’u ile onaylanan UİP-34918322 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Kağıthane ve Sarıyer İlçeleri, Huzur Gecekondu Önleme Bölgesinin Bir Kısmına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporu 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 19. ve Uygulama Yönetmeliği'nin 59. maddesine göre Belediyemiz Hizmet Binası 2. Katında ve Sarıyer Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde 09.05.2022 – 09.06.2022 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

İmar Planı Paftaları:  F21C15C4C ve  F21C15C4D

Plan Açıklama Raporu