Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns

SKEP YEREL YÖNETİMLERE ÖRNEK OLACAK

30.01.2020
Sarıyer Belediyesi Kalkınma Eylem Planı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Sarıyer Belediyesi’nin 2010 yılında hayata geçirdiği kalkınma eylem planının yerel yönetimlere örnek olacak nitelikte olduğu belirtildi.

Sarıyer Belediyesi’nin 2020 kalkınma eylem planı güncelleme çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Katılımcı, eşitlikçi, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı amaçlayan bir anlayışla hazırlanan SKEP toplantısına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra paydaş kurumlardan biri olan TESEV’inGenel Direktörü Özge Aktaş Mazman, İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz ve Araştırma Direktörü Itır Akdoğan, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Sarıyer’de 2010 yılında başlanan Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’nın yerel yönetimler açısından önemine değinen katılımcılar, bu çalışmaların Avrupa’da dahi çok az görüldüğünü belirtti.

 

EN ÖNEMLİ KONU VERİ TOPLAMA

Toplantı, SKEP Komisyonu Üyesi ve Sarıyer Belediyesi Basın ve İletişim Koordinatörü Önder Kömür’ün konuşmasıyla başladı. Kömür konuşmasında şu konulara değindi; “Temel yol haritamızı belirlediğimiz SKEP 2020 çalışmalarını nisan ayı ortasında tamamlamayı planlıyoruz. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda ve SKEP komisyon üyelerimizin desteğiyle afet ve güvenlik, eğitim, çevre, kentsel altyapı/üstyapı, kültür ve sanat, sağlık, sosyal dayanışma, spor, turizm ve yerel ekonomi olmak üzere belirlediğimiz bu 9 üst başlık ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Günümüzün en önemli unsurlarından birisi veri toplama konusu. Saydığım 9 başlık ve onların alt başlıklarına ilişkin veri ambarı oluşturma çalışmamız devam ediyor.  Oldukça detaylı hazırlanan verilere ilişkin bilgilerin hepsine ulaşmak kolay görünmüyor. Hedefimiz bunu maksimum seviyede gerçekleştirmek.  Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’nın kitapçık haline getirilmesi bu sürecin sonu değil asıl başlangıç dönemi olacaktır. Raporun düzenli takip edilmesi, faaliyet raporunun oluşturulması ve bu raporun kurumsal yönetim anlayışı haline gelmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır.”

 

SADECE SARIYER’İN KALKINMASINI DÜŞÜNMÜYORUZ

Toplantının açılışında konuşan Sarıyer Belediyesi Eğitim Danışmanı ve SKEP Komisyonu Yönetim Üyesi Selçuk Dereci, “2010 yılında başlayan bu proje artık önümüzdeki on yılı planladığımız bir çalışmadır. Dünya değişirken belediyecilik anlayışı da küresel anlamda dönüşüme uğruyor. Artık yerel yönetimlerde akıllı ve sürdürülebilir şehir kavramları öne çıkıyor. Bu noktada Türkiye’de yerel yönetimleri yakın ve orta gelecekte yeni dönüşümler bekliyor.Sarıyer Kalkınma Eylem Planı incelendiğinde Sarıyer’in geleceğini, İstanbul’un geleceğini, yerel yönetimlerin geleceğini çok gerçekçi projelerle ortaya koymuştur. Bu projeyi gerçekleştirirken çalışma arkadaşlarımız Sarıyer’in sorunlarını detaylı bir şekilde incelediler. Ama Sadece Sarıyer’in kalkınmasını düşünmemiz yetmiyor. Çünkü vatandaşlarımız yerel yönetimlerden çok şey bekliyorlar. Bunun nedeni kentlerde hızla artan nüfus yoğunluğu. Belediye olarak hizmetlerin iyileştirilmesi ve vatandaşların söz sahibi olmasına kafa yormamız gerekiyor. İşte SKEP böyle bir projedir, bugünden yarını konuşmanın projesidir. Bunun dışında akıllı kent anlamında, dijitalleşme açısından da önemli bir kaynaktır. Kentin unsurlarının sürdürülebilir şekilde kullanılması bu unsurlarını gelecek nesillere taşımak anlamında büyük önem taşımaktadır. Her şehrin, her yerel unsurun bir kültürü, bir ruhu vardır. Şehirlerin esas gücü yerel yönetimlerin çalışma kapasitesini oluşturmasıdır. İşte SKEP bugünden geleceği düşünen örnek bir projedir” dedi.

 

ÖRNEĞİ ÇOK AZ

TESEV’inİyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz ise Avrupa ülkelerinde kalkınma eylem planı örneklerinin çok az olduğuna değinerek, “ 2010 yılında yapılan bu planı gördüğümde hem sevindim hem de şaşırdım. Bu Avrupa’da bile örneği çok az görülen bir çalışmadır. 1961 anayasası yapılırken planlı kalkınma yasanın önemli maddelerinden biri oldu. O dönemde Türkiye planlamaya alışkın değildi. Büyükşehirlerde planın yapıldığını ve uygulanmadığını gördük. Bunun nedeni programın nasıl yapılacağını anlatan bir belgenin olmamasıydı. Biz sadece belediyenin üst yönetiminin planı izlemesi değil aynı zamanda hesap verilebilirliğin de önünü açıyoruz. Bu plan aynı zamanda vatandaşın belediyenin yaptığı işleri izlemesine imkan veren bir belge. Bu eylem planının temel yaklaşımlarından biri kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. Eylem planı Sarıyer Belediyesinin kentsel ve toplumsal gelişmeyi desteklemek için neler yapacağını anlatan belgedir.  Biz elimizdeki kaynaklarla Sarıyer’deki vatandaşlarımızın hayatına nasıl dokunabiliriz buna bakacağız. Bu nedenle hep birlikte çalışmak çok önemlidir” diye konuştu.

 

GAYRET GEREKTİREN BİR ÇALIŞMA

Açılış konuşmalarının ardından TESEV Genel Direktörü Özge Aktaş Mazman ve TESEV Araştırma Direktörü Itır Akdoğan süreç hakkında katılımcılara bilgi verdi. İlk olarak söz alan Özge Aktaş Mazman “ Projenin iki ana fazı var. Biz şimdi birinci fazının içerisindeyiz. Bu çalıştaylara gelmeden önce istediğimiz hazırlıkları da Sarıyer Belediyesi SKEP ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Çok detaylı ve çok gayret gerektiren bir çalışma bu. Neredeyse çalıştaylar kadar zamanı bu hazırlık sürecine ayırdık.  Kalkınma eylem planı iş paketlerini özetledik. Çalıştaylar ve buralardan çıkan sonuçlardan daha önemlisi bu çalıştaylara nasıl gideceğimiz. Kalkınma eylem planı iş paketlerini özetledik. Birinci ön çalışmamız ilgili üst politika belgelerinin taranması. İkinci olarak veriye dayalı sorun tespiti, üçüncüsü ise bu çalıştayların bu veriler ışında yapılması ve çıktılarının değerlendirilmesi son olarak ise sorunların mantıksal çerçeve yöntemiyle projelendirilmesi ve belediye ile birlikte eylem planının yapılması” dedi.

 

UYGULANABİLİR VE ŞEFFAF PROJELER

Düzenlenecek çalıştaylar hakkında katılımcılara bilgi veren TESEV Araştırma Direktörü Itır Akdoğan ise “Çalıştay öncesinde hem üst politika hem de verilerin incelenmesi sonucunda konuları belirlemek üzerine çalıştık. Örneğin çevre konusunda yapacağımız çalıştay çevre ile alakalı herkesin katılacağı ve bu konuda herkesin fikrini söyleyeceği bir formatta olmayacak. Çevre dendiği zaman önceden yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan atık yönetiminin geliştirilmesi alt hedefine odaklı bir çalışma yapılacak. Dolayısıyla bu çalıştaylara hem bilgili, hem ilgili hem de bu konuda uzmanlığı olan kişiler katılmış olacak. Bu rağmen katılımcılara önceden bir bilgilendirme yapılacak. Her hedef ve alt hedefle ilgili yapılan alt hedefler sunulacak. Çalıştaylardan sonra ise yerel, ulusal ve küresel politika süreçleriyle uyumlu, uygulanabilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve şeffaf proje önerilerimiz olacak” diyerek çalıştayların önemini vurguladı.

 

YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİNİN KAVRANMASINI SAĞLAYALIM

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yapılan çalışmaların detaylı bir planlamanın ürünü olduğunu belirterek,  “Bu çalışma 2010 yılından başlayarak bugüne kadar gelmiş bir proje. Bir gayretle ve bir ilçe belediyesinden beklenmedik bir çalışmayla bugüne taşıdık. Çok eksiği var. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun temel nedeni plansızlıktır. Biz buradan başlayalım, bir yapı oluşturalım, yerel yönetimlerin öneminin kavranmasını sağlayalım. Bu bir bilinç, bir bakış, bir görüş.  Öncelikle planlamanın öğretilmesi ve takibinin sağlanması lazım” diye konuştu.