Mustafa Kemal Atatürk

İŞGAL HARCI

İlgili Birim 
Belediye Gelirler Müdürlüğü

İletişim 
Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sokak No:16 Sarıyer 
Tel: (212) 242 75 07

Hangi Hallerde İşgal Harcı Alınır?
• Pazar veya panayır kurulan yerlerin,meydanların ,mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,
Yol,meydan,pazar,iskele,köpr gibi umuma ait yerlerden bir kısmının her hangi bir maksat için işgali,
• Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce Şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motorsikletler hariç),
durumunda işgal harcı alınır. 

İstisnalar: 
Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri işgal harcından müstesnadır:
• Genel ve Katma Bütçeli idarelerle,il özel idareleri,Belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri,
• ilgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgali.

ödeme Yapılabilecek Yerler:
• Sarıyer Belediyesi Merkez ve Mahalle Vezneleri.
• Halk Bankası Sarıyer Şubesi TR 94 0001 2009 8630 0007 0000 22 No'lu Hesap
• İnternet üzerinden 'e-belediye' hizmet başlığı altından "Online ödeme Sistemi" . 

Diğer önemli Bilgiler:
• Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz. 

İlgili Kanun ve Mevzuat:
• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 nolu, 29/05/1981 tarihli resmi gazete)