Mustafa Kemal Atatürk

Ören Yerleri

BENTLER:

II. Sultan Mahmut Bendi(1839)
Valide bendin az ilerisindedir. Sultan II. Mahmut'un emriyle inşa edilmiş ve 1839 yılında tamamlanmıştır. Bu bende Yeni Bent de denilmektedir ve 217.000 m3 kapasitelidir. Bendin temel atma töreni için gelen Sultan II. Mahmut, Çayırbaşı'ndan saltanat arabası ile temel atma yerine giderken yolları ağaçsız görünce ağaçlandırılması talimatını vermiş ve Çayırbaşı ile Bahçeköy arasındaki yüzlerce çınar ağacı dikilerek yol ağaçlandırılmıştır. Bu ağaçlar asırlık ağaç olarak günümüze kadar geldiler.

Ayvat Bendi(1765)
Ayvat Bendi Kâğıthane Deresinin kolu olan Ayvat Çayı üzerine Sultan III. Mustafa'nın isteği üzerine 1765 yılında yapılmıştır. 156.000 m3 kapasitelidir.

Büyük Bent (1724)
Büyük Bent (Belgrat Bendi, Bend-i Kebir ve III. Sultan Ahmet Bendi de denilmektedir) Sultan III. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Sultan III. Ahmet, Sadrazam İbrahim Paşa ile birlikte Belgrat Ormanlarına giderek, bu bendin yapılacağı yeri bizzat tespit etmiştir. Bent 1724 yılında tamamlanmıştır. Sultan II. Osman Bendi ile aynı suyolu üzerinde yapıldığı için bu iki bende Çifte Havuzlar denilmiştir. Çok sonraları kaldırılan Belgrat Köyü bu bendin hemen yanında bulunuyordu. Büyük Bendin su kapasitesi 1.318.162 m3'tür. Büyük Bendin Roma döneminde ve 4. yy.da inşa edildiği, 7. yy.da İstanbul'u kuşatan kavimler tarafından tahrip edildiği bazı kayıtlarda mevcuttur. Tahrip olan bu Bent Sultan I. Süleyman (Kanuni) tarafından onarıldığı ve bilahare bendin tahrip olması üzerine Sultan III. Ahmet tarafından yeniden inşa edildiği (1724) de ifade edilmektedir. Bendin bir süre sonra yıkılması üzerine bu kez Sultan I. Mahmut zamanında (1730?1754) yeniden yaptırıldığı kayıtları da bulunmaktadır. Sultan II. Abdülhamit ise 1900 yılında bendi yükseltmiş ve su kapasitesini artırmıştır.

Kirazlı Bent(1818)
Kirazlı Bent, Sultan II. Mahmut döneminde (1808-1839) yapılmış ve 1818 alında tamamlanmıştır. Bendin su kapasitesi 103.080 m3'tür. Bu bendin yakınında padişahların avlanmaya ve dinlenmeye geldiklerinde kullandıkları Hünkâr Köşkü koruma altında olup izinle gezilebilmektedir.

Kömürcü Bent(1620).
Kömürcü Bent (Bu bende Karanlık Bent, Topuz Bent de deniliyor) 1620 yılında Sultan II. Osman'ın emri ile Belgrat Deresi (Topuzlu deresi de deniliyor) üzerinde inşa edilmiş olup su kapasitesi 70.000 m3'tür.

Topuzlu Bent(1750)
Bahçeköy ve Belgrat Ormanı içinde bulunan bentler İstanbul'un büyük kısmının su ihtiyacını karşılamaktadır. Bahçeköy'ün içinde ve Eski Bağlar deresi üzerindeki bent Topuzlu Bent'tir. 1750 yılında Sultan I. Mahmut döneminde inşa edilmiştir ve brüt su kapasitesi 160.000 m3.tür. Bu bende halk arasında Viran Bent de denilmektedir.

Valide Bendi,(1796)
Bentler bölgesinde birbirine çok yakında bulunan bentlerden biri Valide Bendidir. Acı Elma Deresinin bir kolu üzerinde bulunan bu bent 1776 yılında tamamlanmıştır. Bent, Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılmış olduğu için Valide Bendi adını almıştır. Bu bendin su kapasitesi 225.000 m3'tür.