Mustafa Kemal Atatürk

M.Sabancı B.limanı Hast.

İletişim
Başhekim Doç.Dr.Vedat ŞAHİN
Tel: (212) 323 70 75 (4 hat)
Faks: (212) 323 70 82

Hastane Müdürü Muzaffer ÖZAY
Tel: (212) 323 32 32
Faks: (212) 323 70 82

Yatarak hizmet verilen branşlar
-Beyin ve Sinir Cerrahisi
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
-Genel Cerrahi
-Ortopedi ve Travmatoloji

Poliklinik hizmeti veren branşlar
-Ağız ve Diş Sağlığı
-Beyin ve Sinir Cerrahisi
-Deri ve Zührevi Hastalıklar
-Diyet
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
-Genel Cerrahi
-İç Hastalıkları
-Ortopedi ve Travmatoloji
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Laboratuvar hizmeti veren branşlar
-Bakteriyoloji
-Biyokimya
-Hematoloji
-Patoloji
-Radyoloji

Düzenlenen sağlık raporları
-İlaç Kullanım Raporu
-Tıbbi Malzeme Kullanım Raporu
-İlaç Kullanım Raporu.

Yatak kapasitesi
Kadro: 250
Fiili Yatak Sayısı: 141

Ameliyathane
Masa Sayısı: 5

Özellikli cihazlar
Kemik Yoğunluğu Ölçümü
Solunum Fonksiyon Testi+