Mustafa Kemal Atatürk

SAKEM (Kadın Çalışmaları Koordinasyon Merkezi)

 
 
SAKEM Sarıyer Belediyesi’nin  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sadece kadınlara
özel çalışmalar yapmak üzere Şubat 2012’de kurulan ve geliştirilen özel bir çalışma birimidir.
 
SAKEM’in öncelikli amacı,  kadınların maruz kaldıkları ayrımcılıklarla mücadele etmek,  kadınları
ve çocukları şiddetten korumak ve kişiye özel çözümler üretebilmektir. 
 
Yaşadığımız toplumda kadınların ve çocukların aile içinde ve dışarıda karşılaştıkları şiddet
ivedilikle çözüme kavuşturulmayı beklemektedir.  Bunun için halkımızın en kolay ulaşabildiği yerel
yönetimlere büyük sorumluluk düşmektedir. SAKEM, yasal görevlerinin yanı sıra üzerine aldığı
bu sorumluluk bilinciyle kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmalar yapmakta ve kadınların
güçlendirilmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır.
 
 
Şiddetin olmadığı, kadınların toplumun eşit ve  özgür birer vatandaşı olabildiği her toplum sağlıklı ve mutlu bir toplum olacaktır.
 
Devam Etmekte Olan Projeler
 
• Yetişkin Kadın Okuma-Yazma Projesi
•  Yeni Doğum Yapmış Anneler için,  “Anne Bebek Mutlu Günlere” Projesi
• Kadından Kadına Paylaşım” Eğitim Seminerleri
•  Kent, Kültür  Gezileri
•  Panel ve Konferanslarla Kadına Yönelik Şiddet ve Farkındalık Seminerleri
 
Yetişkin Kadın Okuma-Yazma Kursları
• 2011’den bugüne kadar 480 kadına okuma-yazma sertifikası kazandırdık.
• 2014-2015 dönemi açılan kurslar:
- Pınar 
- Cumhuriyet 
- Rumeli Hisarüstü 
- Ayazağa 

• Sarıyer Merkez (akşam ve gündüz kursu) mahalleleridir.
 


“Anne Bebek Mutlu Günlere” Projesi

 2012 yılından bugüne toplam 503 yeni doğum yapmış lohusa kadın ziyaret edilmiştir.

 Her ziyarette Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç’in gözaydınlığı mektubu aile ile paylaşılmaktadır.

 

“Kadından Kadına Paylaşım” Eğitim Seminerleri

Amaç:
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği üzerine kadınları bilgilendirmek. 
Şiddet mağdurlarının izleyeceği yol ve hakları  konusunda kadınları bilgilendirmektir.
 
 
Seminerler
20-25 kişilik kadın grupları oluşturularak
10 hafta süreyle  planlanmaktadır.
 
 
 
Kent, Kültür Gezi programları
 
• 2011’den bugüne 3000’e yakın kadın başta ilçemiz olmak üzere İstanbul’daki çeşitli müze, sergi ve dinsel mekanlara (kilise, cemevi, camii vb.) gezilere götürüldü.
Amaç:
• Kadınları bir araya getirerek mahallesindeki/ilçesindeki farklı kültürlere mensup diğer kadınlarla tanıştırmak,
• Kente özgü projeler olan müzeleri rehberlik eşliğinde gezdirerek kentlilik bilincini geliştirmek,
• Belediyemizin diğer projeleri hakkında bilgilendirmek.
 
Panel ve Konferanslar
 
     
 
SAKEM olarak her yıl:
• 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde  
• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde  
• Farklı konu başlıklarında Paneller ve seminerler düzenleyerek konusunda uzman kişileri  konuk etmekteyiz.