Mustafa Kemal Atatürk

SAKEM (Kadın Çalışmaları Koordinasyon Merkezi)

 
 
SAKEM Sarıyer Belediyesi’nin  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sadece kadınlara özel çalışmalar yapmak üzere Şubat 2012’de kurulan ve geliştirilen özel bir çalışma birimidir.
 
SAKEM’in öncelikli amacı,  kadınların maruz kaldıkları ayrımcılıklarla mücadele etmek,  kadınları ve çocukları şiddetten korumak ve kişiye özel çözümler üretebilmektir. 
 
Yaşadığımız toplumda kadınların ve çocukların aile içinde ve dışarıda yaşadıkları şiddet ivedilikle çözüme kavuşturulmayı beklemektedir.  Bunun için halkımızın en kolay ulaşabildiği yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. SAKEM, yasal görevlerinin yanı sıra üzerine aldığı bu sorumluluk bilinciyle kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmalar yapmakta ve kadınların güçlendirilmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır.
 
Yaşadığımız toplumda kadınlar sadece şiddetle mücadele etmiyor, sosyal ve kültürel alanlarda  eşit temsil edilmek ve eşit muamele görmek istiyorlar.  Ekonomik olarak erkeklere bağımlı olmadan kendi yaşam mücadelelerini vermeye çalışıyorlar.
 
SAKEM  geliştirdiği projelerle kadınlar için kent gezileri, çeşitli eğitim programları ve okuma-yazma kursları düzenler, anne ve anne adayları için destek eğitimleri verir. Ayrıca tüm topluma açık kadın sorunları üzerinde farkındalık seminerleri düzenler. Kurduğu dayanışma ağıyla  kadınlar arasında din, mezhep, ırk ve ekonomik sınıf ayrımı gözetmeksizin hizmet verirken,  kadını toplumun erkekle eşit bir bireyi olarak kabul eder ve kadın kimliğini önemser.  
 
 
Şiddetin olmadığı, kadınların toplumun eşit ve  özgür birer vatandaşı olabildiği her toplum sağlıklı ve mutlu bir toplum olacaktır.
 
Devam Etmekte Olan Projeler
 
• Yetişkin Kadın Okuma-Yazma Projesi
•  Yeni Doğum Yapmış Anneler için,  “Anne Bebek Mutlu Günlere” Projesi
• Kadından Kadına Paylaşım” Eğitim Seminerleri
•  Kent, Kültür  Gezileri
•  Panel ve Konferanslarla Kadına Yönelik Şiddet ve Farkındalık Seminerleri
 
Yetişkin Kadın Okuma-Yazma Kursları
• 2011’den bugüne kadar 480 kadına okuma-yazma sertifikası kazandırdık.
• 2014-2015 dönemi açılan kurslar:
- Pınar 
- Cumhuriyet 
- Rumeli Hisarüstü 
- Ayazağa 

• Sarıyer Merkez (akşam ve gündüz kursu) mahalleleridir.
 


“Anne Bebek Mutlu Günlere” Projesi

 2012 yılından bugüne toplam 503 yeni doğum yapmış lohusa kadın ziyaret edilmiştir.

 Her ziyarette Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç’in gözaydınlığı mektubu aile ile paylaşılmaktadır.

 

“Kadından Kadına Paylaşım” Eğitim Seminerleri

Amaç:
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği üzerine kadınları bilgilendirmek. 
Şiddet mağdurlarının izleyeceği yol ve hakları  konusunda kadınları bilgilendirmektir.
 
 
Seminerler
20-25 kişilik kadın grupları oluşturularak
10 hafta süreyle  planlanmaktadır.
 
 
 
Kent, Kültür Gezi programları
 
• 2011’den bugüne 3000’e yakın kadın başta ilçemiz olmak üzere İstanbul’daki çeşitli müze, sergi ve dinsel mekanlara (kilise, cemevi, camii vb.) gezilere götürüldü.
Amaç:
• Kadınları bir araya getirerek mahallesindeki/ilçesindeki farklı kültürlere mensup diğer kadınlarla tanıştırmak,
• Kente özgü projeler olan müzeleri rehberlik eşliğinde gezdirerek kentlilik bilincini geliştirmek,
• Belediyemizin diğer projeleri hakkında bilgilendirmek.
 
Panel ve Konferanslar
 
     
 
SAKEM olarak her yıl:
• 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde  
• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde  
• Farklı konu başlıklarında Paneller ve seminerler düzenleyerek konusunda uzman kişileri  konuk etmekteyiz.