Mustafa Kemal Atatürk

Etik Komisyonu

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, 26.03.2010 tarih, 324 sayılı Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Sarıyer Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur. 

 

FAALİYETLER

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Başkan: Teftiş Kurulu Müdürü Ali BALCI
Üye : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Hatice YAZLIK
Üye : Uzman  Sevim KOÇ
 

MEVZUAT

 

İLETİŞİM

Sarıyer Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu iletişim Bilgileri
242 75 80-89