Mustafa Kemal Atatürk

Sarıyer Rehberi

  Ali Kethüda Camii (Sarıyer Camii):
  Sarıyer'de, Yenimahalle Caddesi üzerindedir. III. Ahmet devrinin Sadrazam kethüdalarından Mehmet Bey tarafından onartılan ve tuğla bir minare eklenen camii, III. Mustafa dönemi Sadrazam kethüdası Ali Efendi tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır.
   
  Ali Paşa Camii:
  İstinye'de bulunan bu camiiyi 1620 yılında ölen Güzelce Ali Paşa yaptırmıştır. Bir yangın sonucu harap olmuş, duvarları taş ve tuğladan, çatısı ağaçtan olmak üzere yeniden yaptırılmıştır.
   
  Cerrah Mahmut Efendi Camii (Çayırbaşı Camii):
  Büyükdere girişindeki fidanlığın önünde bulunan camii, Kılıç Ali Paşa'nın doktoru Mahmut Efendi tarafından 16. yüzyılda yaptırılmıştır. Sonradan onarım gören camiinin duvarları tuğladan ve taştan, çatısı ise ahşaptır. Camiinin yanında Cezayirli Hasan Paşa'nın yaptırdığı 1782 yazıtlı bir çeşme bulunmaktadır. Camiiyi yaptıran Mahmut Efendi duvarlarla çevrili mezarlıkta yatmaktadır. 
     
  Emirgan Camii: 
  Emirgan İskelesi karşısındadır. Eskiden, Feridun Paşa Bahçesi adıyla anılan arsayı Padişah IV. Murat, Revan seferinden sonra Emirguneoğlu Yusuf Paşa'ya vermiş, o da buraya bir köşk inşa ettirmişti. Daha sonra köşk yıkılınca I. Abdülhamit 1781 yılında buraya bir camii yaptırdı. Duvarları taş ve tuğla, çatısı ağaç, minaresi ise tek şerefelidir. Yapının içinde bir Hakan dairesi, çeşme, saatlerin bulunduğu bir bölüm ve okul bulunmaktadır.
   

   Hamam Camii (Ali Pertev Camii): 
  Türk denizcilerinden Pertev Ali Bey tarafından yaptırılan camii, 1763 yılında onarım görmüştür. Duvarları taş ve tuğla, çatısı ve minaresi ahşaptır.
   
  Baltalimanı Camii:
  Baltalimanı'ndadır. III.Mustafa'nın eşi ve III. Selim'in annesi olan Mihrişah Sultan tarafından yaptırılmıştır. Duvarları taş ve tuğladan, çatısı ahşaptan ve minaresi ise tuğladandır.
   
  Kireçburnu Camii:
  Kireçburnu İskelesi karşısındadır ve 1882 yılında Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Ağaçtan yapılmış olup tavan tonoz şeklindedir. Minberi ağaçtandır ve minaresi yoktur. Önünde 1749 yazıtlı İshak ağa Çeşmesi vardır.  
    
   
   İskele Camii (Hacı Kemaleddin Camii):
  Rumelihisar iskelesindedir, Hacı Kemaleddin isimli biri tarafından yaptırılmıştır. 1746 yılında I. Mahmut camiiyi yenilemiştir. Duvarları taş ve tuğladan, çatısı ahşap, minaresi ise taştandır. Camiinin önünde Benlizade Reşit Efendi'nin 1777 tarihli bir çeşmesi, arkasında ise namazgah yeri bulunmaktadır. 
     
  Osman Reis Camii: 
  Yeniköyde'dir. Camiiyi ilk yaptıran Osman Reis'tir. Sonradan onarım ve değişiklikler yapılmıştır. 1903 yılında Ahmet Vefik Paşa duvarlarını taş ve tuğladan, çatısını ağaçtan olmak üzere yeniden yaptırmıştır. Minaresi sağ yanındadır, taş ve tuğla karışımıdır. Camii son olarak 1965'de yeniden inşa edilmiştir.
   
  Reşit Paşa Camii: 
  Reşit Paşa Mahallesi'ndedir.1860 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından yaptırılmıştır. Duvarları taş ve tuğla, çatısı ağaç, minaresi ise tuğladandır.
   
  Uskumru Köyü Camii: 
  Uskumru köyündedir. Yapıldığı tarih bilinmiyor. Çevresindeki çeşme yazıtında 1885 tarihi vardır ve camii'nin imamı tarafından yaptırılmıştır.
   
  Valide Camii (Rumeli Kavağı Camii veya Yusuf Ağa Camii): 
  Turhan Hatice Valide Sultan bu camiiyi 1682-1688 yıllarında kardeşi Yusuf Ağa adına yaptırmıştır. Çeşitli onarımlar görmüş olan camiinin duvarları taş ve tuğla, çatısı ağaçtandır.
   
  Zekeriye Köyü Camii: 
  Zekeriya köyündedir. 16. yüzyılda Çelebi Müftü adı ile bilinen Şeyhülislam Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Duvarları ve minaresi taş ve tuğladan, çatısı ise ağaçtandır. Camii yakın geçmişte yeniden yapılırcasına büyük bir onarım görmüştür.
   

  Mahmut Çavuş Camii ( İstinye)

  Boğaziçi camilerindendir. İstinye Koyu’nda, tekne ve yatların dizildiği sahile bakan ana cadde üzerindedir. Yapım tarihi bilinmeyen cami 1974 yılında restore edilmiştir. Son kez 2004’te büyük onarım gören ahşap cami, 1930'lu yıllarda 3 sınıflı okul olarak da kullanılmış.

   

  Emirgan Rum Ortadoks Kilisesi

  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Emirgan ile Baltalimanı arasında 1840 tarihinde inşa edilmiştir. Surp Yerits Mangants Kilisesi Misak Amira Misakyan tarafından, babası Eğinli Bedros Amira Misakyan’ın anısına, 1840 yılında yaptırılmıştır. Ahşap kilise daha sonra kagir olarak yeniden inşa edilmiş ve 8 Eylül 1885’te ibadete açılmıştır.

   

  Aya Paraskevi Rum Kilisesi


  Kilise, Eflak Voyvodası Konstantin Brankovanos’un yardımlarıyla 1692’de inşa edilmiştir. Daha evvelce kilisenin bulunduğu yerde aynı adı taşıyan bir ayazmanın bulunduğu, 1583 ve 1604 listelerinde yazılır. Kilise, patrik 1. Konstantinos zamanında geçirdiği restorasyonla büyük değişikliğe uğramıştır. Kilise 1958 yılında tekrar onarım görmüştür.

   

  Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi

   


  Darphane müdürlerinden Boğos Amira Bilezikçi'nin ölümünün ardından (1851) Büyükdere'deki arsası ve üstüne yaptırmış olduğu küçük ahşap kilise, vasiyeti doğrultusunda, İstanbul Ermeni Katolik Patrikliği'ne verildi. Ermeni nüfusunun artmasıyla ihtiyacı karşılayamaz hale gelen küçük, ahşap kilise, çevresindeki ahşap evler ve dükkânlarla birlikte 1882 yılında yıkıldı; onların yerine taştan bir kilise, rahipler için bir ev, bir okul ve dört adet ahşap ev inşa edildi. Kilise 1885’te ibadete açılmıştır.

   

   

  Surp Hovhannes Mıgırdiç Ermeni Katolik Kilisesi

   

   

  Yeniköy Surp Hovhannes Mıgırdiç Ermeni Katolik Kilisesi, Hovhannes Ağa Kuyumcuyan'ın 1845 yılında Köybaşı'nda satın aldığı geniş bir arazi üzerinde, 1848'de, Hovhannes Ağa Tıngıryan tarafından ahşap bir bina olarak inşa edilmiştir. Kuyumcuyan ve Tıngıryan, kilisenin, kilise arazisinin ve aynı arazi üzerinde kiliseye gelir getirmek üzere inşa edilen üç adet ahşap evin idaresini, Ermeni Katolik toplumunun ruhani reisi olan Eyalet Başepiskoposu'na bırakırlar. Kuyumcuyan'ın vefatından sonra, Tıngıryan, ahşap kilisenin yanına bugünkü kâgir kilise binasını inşa eder. Yeni kilise, 24 Haziran 1866'da Başepiskopos Andon Hasun tarafından ibadete açılır.

   

   

  Yeniköy Sinagogu

   

  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesi’ne cepheli olarak 1840 tarihlerinde inşa edilmiştir. Ana caddeye çok dar bir cephesi olan sinagog çok ufak bir binadır. Tanzimat döneminin en önemli bankerlerinden Abraham Salomon Camondo tarafından yaptırıldığı söylenir. Bölgede artan Yahudi nüfusuyla bu sinagog yenileştirilip Şabat dualarına açılmıştır.

   

   

   

  Panayia Rum Kilisesi

   

  Yeniköy’de yer alana kilisenin kuruluşu 180 yıl öncesine dayanmaktadır.

   

   

   

  Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi

   

   

  Büyükdere'de 15 Haziran 1848'de ibadete açılan Surp Hıripsimyants Kilisesi'nin ahşap olan ilk binasının yerine, 1886'da kâgir bir yeni bina yapılır. 28 Temmuz 1894'teki depremin ardından onarılan kiliseye 1927'de çan kulesi eklenmiştir. 1865-66'da, Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi'nin arka tarafında yer alan, Kevork Yeramyan'a ait iki katlı binada (TK 281) Sırpots Hıripsimyants adlı bir Ermeni okulu açılır.

   

   

  Sarıyer İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi

   

  1996 Yılında Sarıyer Cem ve Kültür evi olarak açılan şube,  2007 yılına kadar aktif olarak faaliyet gösterememiştir. 2007 yılında Ebuzeyit Kıral başkanlığında yeni bir yönetim kurulu oluşturulup, büro işlerinin yürütülmesi ve halkın ibadetini yapabilmesi için Derbent Mahallesi Akgün Caddesi No:18 de kiralanan iki dükkânın birleştirilmesi ile yönetim ofisi ve ibadet yapılması için cem salonunu halkın hizmetine açtı ve 2012 yılında Cem ve Kültür Evi şubeye dönüştürülüp  hizmet vermeye devam etmiştir. 2013 yılında Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi No:20/1 de bulunan 1.700 m2 arsada 2013 yılı eylül ayında cem evinin inşaatı başlamıştır. Cem ve kültür evi  günümüzde aynı adreste hizmet vermeyi sürdürmektedir.

   

  Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Armutlu Boğaziçi Cem ve Kültür Evi

  Cem ve kültür evi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Beyaz Sk. No:14 adresinde hizmet veriyor.