Mustafa Kemal Atatürk

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

 Serdar SARIKÇALI 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı
 
Betül FIRAT
• İş Güvenliği Uzmanı
 
Dr. Serdar TAŞ 
• İşyeri Hekimi
 
Selma CABBAS
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
 
Aysun GÜNER DAVULCU                                                                                              Ahmet AYDIN 
• Disk / Genel - İşçi Sen. Baş Temsilcisi                                                                     • Disk / Genel - İşçi Sen. Baş Temsilcisi               
 
Canan SARI                                                                                                                   E.Süleyman ERDİNÇ      
Disk/Genel-İşçi Sen. Temsilcisi                                                                                   Formen(Ustabaşı
                                                                                 
Cevdet TAŞ
Çalışan Temsilcisi (Şoför)   
   
Yüksel KARAKUŞ                                                                                                        Fikri KARA 
Hizmet Alımı Çalışan Temsilcisi                                                                                 Hizmet Alımı Çalışan Temsilcisi

Serdar SARIKÇALI
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı (Memur Personel Kurulu)

 

Betül FIRAT
• İş Güvenliği Uzmanı
 
Dr. Serdar TAŞ 
• İşyeri Hekimi
 
Selma CABBAS
. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 

Mehmet BÜYÜKDURMUŞ 
• Tüm Bel- Sen Baş Temsilcisi

Hakan SARICAOĞLU
Tüm Bel- Sen Temsilcisi
Mahmut EVRENSEL
Tüm Bel- Sen Temsilcisi
Veysel SIBIÇ
Tüm Bel- Sen Temsilcisi
Ekrem KELEŞ
Tüm Bel- Sen Temsilcisi
Ali Ekber ŞİMŞEK
Tüm Bel- Sen Temsilcisi