Mustafa Kemal Atatürk

"Huzur Gecekondu Önleme Bölgesi’nin Bir Kısmına İlişkin İmar Planı"

22 Mayıs 2018 / 22 Mayıs 2018

 "03/05/2018 tarih 34559729-754[34.14.03]-E.58113 sayılı Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı yazısı ve ekleri ile tarafımıza iletilen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 17/04/2018 tarihinde onaylanan NİP-32377 Plan İşlem No.lu 1/5000 ölçekli ve UİP-32378 Plan İşlem No.lu 1/1000 ölçekli “İstanbul İli, Kağıthane ve Sarıyer İlçeleri, Huzur Gecekondu Önleme Bölgesi’nin Bir Kısmına İlişkin İmar Planı” paftaları 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 19. ve Uygulama Yönetmeliği'nin 59. maddesine göre Belediyemiz Hizmet Binası 2. Katında ve Sarıyer Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde (15/05/2018 - 15/06/2018) tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.

 

PLAN PAFTALARI