Mustafa Kemal Atatürk

Fen İşleri Müdürlüğü

DÖRT BİR KOLDAN SARIYER İÇİN ÇALIŞIYORUZ
DÖRT BİR KOLDAN SARIYER İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Sarıyer Belediyesi’ne bağlı fen işleri ekipleri daha yaşanabilir bir Sarıyer için çalışmalarını program dahilinde mahalle mahalle sürdürüyor....
DÖRT BİR KOLDAN SARIYER İÇİN ÇALIŞIYORUZ
DÖRT BİR KOLDAN SARIYER İÇİN ÇALIŞIY...
FEN İŞLERİ’NDEN YAZ SEFERBERLİĞİ
FEN İŞLERİ’NDEN YAZ SEFERBERLİĞİ
Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alt yapı ve üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ...
FEN İŞLERİ’NDEN YAZ SEFERBERLİĞİ
FEN İŞLERİ’NDEN YAZ SEFERBERLİĞİ
HAYALLER GERÇEK OLDU
HAYALLER GERÇEK OLDU
Sarıyer Belediyesi’nin engelli çocukların eğitim gördüğü Ali Büyükdicle Eğitim ve Uygulama Okulu’nda yaptığı tadilat, bir hayalin gerçekleşmesine vesile oldu....
HAYALLER GERÇEK OLDU
HAYALLER GERÇEK OLDU
KURBAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
KURBAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Sarıyer Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Maden Mahallesi’nde kurduğu kurban satış ve kesim alanında gerekli çalışmaları tamamladı....
KURBAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
KURBAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
ŞEHİT TAŞCI PARKI’NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
ŞEHİT TAŞCI PARKI’NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Şırnak’ın Cizre İlçesinde şehit düşen Üsteğmen Uğur Taşçı’nın adının verildiği park ve spor kompleksi inşası Ferahevler’de sürüyor....
ŞEHİT TAŞCI PARKI’NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
ŞEHİT TAŞCI PARKI’NDA ÇALIŞMALAR DEV...
SARIDAĞLI İSTEDİ BELEDİYE YAPTI
SARIDAĞLI İSTEDİ BELEDİYE YAPTI
Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sarıyer Merkez Mahallesi Sarıdağ Mevkii'nde yaptığı genişletme ve asfaltlama çalışmalarının ardından çevre düzenlemelerini de tamamladı....
SARIDAĞLI İSTEDİ BELEDİYE YAPTI
SARIDAĞLI İSTEDİ BELEDİYE YAPTI
GECE YARISI "KAR" TOPLANTISI
GECE YARISI "KAR" TOPLANTISI
İstanbul’da en fazla kar yağışının düştüğü Sarıyer’de Kriz Masası gece yarısı Belediye Başkanı Şükrü Genç'in liderliğinde "Kar, Olumsuz Hava Koşullarında Çalışma Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi....
GECE YARISI "KAR" TOPLANTISI
GECE YARISI "KAR" TOPLANTISI
KRİZ EKİPLERİMİZ KIŞA HAZIR
KRİZ EKİPLERİMİZ KIŞA HAZIR
Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısı sonrasında Sarıyer Belediyesi ekipleri vatandaşların kar yağışından olumsuz şekilde etkilenmemesi için çalışmalara başladı....
KRİZ EKİPLERİMİZ KIŞA HAZIR
KRİZ EKİPLERİMİZ KIŞA HAZIR
SARIYER’DE OKULLAR YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLANIYOR
SARIYER’DE OKULLAR YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLANIYOR
Okullar 19 Eylül’de açılıyor. Sarıyer Belediyesi “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkesiyle okullardaki çalışmalarına devam ediyor. ...
SARIYER’DE OKULLAR YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLANIYOR
SARIYER’DE OKULLAR YENİ EĞİTİM-ÖĞRET...
SARIYER RM
SARIYER RM'DE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Çizilen projenin ilk adımı olarak hangarın çatısı kaldırılıyor....
SARIYER RM
SARIYER RM'DE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALAR...

Fen İşleri Müdürlüğü Hakkında

MİSYON
Sarıyer'in kentsel gelişim seviyesini ve Sarıyer halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak.
 
Açıklama:
Kamu Yönetimleri toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kurumlardır. Belediyeler de kamu yönetiminin yerel alandaki örgütlenmesidir. Dolayısıyla; belediyelerin de varlık sebebi belde halkına hizmet sunmaktır.
 
Sarıyer Belediyesi kendi misyonunu "Sarıyer'in kentsel gelişim seviyesini ve Sarıyer halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak" biçiminde belirleyerek varlık sebebini açıklamıştır.
 
VİZYON
Belediyecilikte öncü ve örnek olmak.
 
Açıklama:
Sarıyer Belediyesi, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu sayede kent yönetiminde ortaya koyduğu açılımlar ve performansla diğer belediyelere de örnek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için;
Yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanların ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş; sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan; öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediye, şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi, fiziki, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve siyasi kalkınması sağlanmış bir Sarıyer oluşturmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.
 
İlkeler
• Karar alma, uygulama ve eylemlerde Şeffaflık ve Açıklık.
• Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik.
• Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik.
• Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik.
• Yerel  demokrasiyi  güçlendiren  vatandaş - belediye  -  çalışanlar  işbirliği  ile Katılımcılık.
• Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve Hukuka Uygunluk.
• Hizmetlerde Kalite ve Vatandaş Memnuniyeti.
• Kent ve kentli için Sürdürülebilir Kalkınma.
• ARGE ve Eğitim Çalışmalarına öncelik vermek.
• Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile Koordinasyon.
 
Açıklama :
     Sarıyer Belediyesi kentin gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini artırmak; öncü ve örnek bir belediye olabilmek için "Yeni Kamu Yönetimi" anlayışı çerçevesinde ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler belediyemizin karar ve uygulamalarda bir yandan sınır belirleyici olurken, diğer yandan da yol gösterici olacaktır.
 
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğümüz; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004
tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 3194 sayılı
İmar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve tabi olduğu diğer mer’i mevzuat ve Yönetmeliklerde belirtilen görevlerden sorumludur.
 
Çalışma Konuları:
Belediyemiz sınırları içinde sorumluluğumuzda bulunan sokak, cadde ve
kaldırımların üst yapısı ile ilgili projeler hazırlamak, belediyemiz ve kentimizin ihtiyaçları
doğrultusunda sosyal ve hizmet amaçlı yapılar oluşturmak, mevcut taşınmazların bakım
ve onarımını gerçekleştirmek, hazırlanan projelerin ihale edilmesi, yaptırılan işlerin
kontrollük hizmetlerini yapmak, yolların asfaltlanmasını yapmak, bozulan bölümlerin
onarımını yapmak, daha önceden yapılmış kilitli parke yol ve kaldırımların bakım ve
onarımlarını yapmak, imar düzenlenmesi yapılmış fakat fiziki olarak trafiğe açılmamış
olan yolların imarına uygun hale gelmesini sağlamak, çevre kirliliğine sebep olan
hafriyat molozlarını kaldırmak,  belediyemizce kamulaştırma işlemleri yapılmış imar yolları üzerinde kalmış yapıları yıkmak, ecrimisile esas olan yerlerin işgalleri ile ilgili tutanak tutmak ve uygun hale getirilmesini sağlamak.
 
Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 12  
(1)SARIYER Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait Alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle gayri müsait hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazi mahallinde yapılan tespitler vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.
İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek.
(2)SARIYER Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt ( kaplama, yama vb. ) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak.
(3)Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek diğer kurum ve kuruluşlara, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
(4)Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.
(5)Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.
(6)Kış mevsimin de yağışla mücadelede gerekli olan tüm önlemleri almak
(7)Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üst yapı sorunlarını tespit ederek olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek
(8)SARIYER Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçmek,
(9)SARIYER Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak.
(10) İlçemizin ana arter güzergahları dışındaki bütün cadde, sokak, park ve satıhlarında yapılacak kazılar için Yol bozma vb belgelerin talebinde bulunan vatandaşlara gerekli belgeleri verir.
(11) Kazılan güzergahların eski haline getirilmesini takip eder, olumsuzluk varsa giderir.
(12) Olumsuzluğu gidermeyenlere, kaçak kazı yapanlara yasal işlem yaparak cezai müeyyide kararı alınması için Başkanlık Oluru ile evrakı Encümene sevk eder.
(13) Encümen kararlarının uygulanması ve tahsilinin yapılması için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışarak resmi yazışmaları tamamlar.
(14) Diğer Alt Kuruluşlar ( İSKİ, İGDAŞ vb.) ile koordinasyon sağlayarak alt yapı faaliyetlerinin planlı-programlı bir şekilde yürütülmesini temine çalışır.
(15) Vatandaşlardan gelen dilek, şikayet belge ve yapım taleplerini mahallinde tetkik ederek gerektiğinde diğer alt yapı kuruluşları ile bağlantı kurarak sonuçlandırır. İlgilisine iletişim araçları ile bilgi verir.
(16) Aylık ve yıllık faaliyetleri kayıt altına alır.
(17)Fen İşleri şefliği İnşaat Mühendisi,Mimar ve Harita Mühendisi veya tekniker olmalıdır.
(18)Müdür yardımcısına karşı sorumludur.
 
Sunulan Hizmetler
SARIYER Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait Alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle gayri müsait hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazi mahallinde yapılan tespitler vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.
İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek.
• SARIYER Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt ( kaplama, yama vb. ) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak.
• Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek diğer kurum ve kuruluşlara, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
• Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.
• Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.
• Kış mevsimin de yağışla mücadelede gerekli olan tüm önlemleri almak
• Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üst yapı sorunlarını tespit ederek olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek.
• SARIYER Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçmek.
• SARIYER Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak.
•  İlçemizin ana arter güzergahları dışındaki bütün cadde, sokak, park ve satıhlarında yapılacak kazılar için Yol bozma vb. belgelerin talebinde bulunan vatandaşlara gerekli belgeleri verir.
 Kazılan güzergahların eski haline getirilmesini takip eder, olumsuzluk varsa giderir.
 Olumsuzluğu gidermeyenlere, kaçak kazı yapanlara yasal işlem yaparak cezai müeyyide kararı alınması için Başkanlık Oluru ile evrakı Encümene sevk eder.
Encümen kararlarının uygulanması ve tahsilinin yapılması için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışarak resmi yazışmaları tamamlar.
 Diğer Alt Kuruluşlar ( İSKİ, İGDAŞ vb.) ile koordinasyon sağlayarak alt yapı faaliyetlerinin planlı-programlı bir şekilde yürütülmesini temine çalışır.
 Vatandaşlardan gelen dilek, şikayet belge ve yapım taleplerini mahallinde tetkik ederek gerektiğinde diğer alt yapı kuruluşları ile bağlantı kurarak sonuçlandırır. İlgilisine iletişim araçları ile bilgi verir.
 Aylık ve yıllık faaliyetleri kayıt altına alır.
 
 
 

Fen İşleri Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Fen İşleri Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürü, Şef, yeterli sayıda teknik eleman, memur ve işçilerle beraber ana hizmet konuları itibariyle aşağıdaki birimlerden oluşur;

a) Yatırım-Projeler Birimi.

b) Ferahevler Şantiye Birimi

c) Zekeriyaköy Şantiye Birimi

ç) Ayazağa Şantiye Birimi

d) Kesin Hesap ve Kontrol Birimi

e) Kurumsal İletişim Birimi

Fen İşleri Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Fen İşleri Müdürü
Veysel KAHRAMAN

E-Posta: veyselkahraman@sariyer.bel.tr
E-Posta: fenisleri@sariyer.bel.tr
Tel        : 444 1 722
Adres   :
Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2, 34460 Sarıyer/İstanbul

 

FERAHEVLER MERKEZ ŞANTİYE

Adres : Ferahevler Mh. Fıstık Çamı Sk. Sarıyer
Tel : 444 1 722 Dahili:2500
Faks : 0212 299 96 02
E-Posta : fenisleri@sariyer.bel.tr

 

ZEKERİYAKÖY ŞANTİYE

Adres : Zekeriyaköy Mh. Tarakçı Cd. Sarıyer
Tel : 0212 202 89 57 / 0212 202 89 58
Faks : 0212 202 89 53
E-Posta : fenisleri@sariyer.bel.tr