Mustafa Kemal Atatürk

AB HİBE ÇAĞRILARINA BAŞVURU İÇİN, BELEDİYEDEN DESTEK

Sarıyer Belediyesi, AB ve Kalkınma Ajansları çağrılarına yönelik Proje başvuru ve yürütme süreçlerinde yetkinlik kazandırılması için önce Belediye personeline, sonrasında başta İlçedeki STK ve üniversite temsilcileri olmak üzere, ilgili katılımcıların yer aldığı “STK’lara yönelik Proje Döngüsü Eğitimi” düzenlemiştir. Böylece düzenlenen bu eğitim desteği ile; hibelere başvuru sürecinde STK’lar başta olmak üzere konu hakkında doğru bilgilere ulaşılması sağlanmıştır.
23 Ekim 2014 / 23 Ekim 2014
Mahalle : Tüm Sarıyer

Sarıyer Belediyesi’nin AB ve Kalkınma Ajansı proje çağrılarına başvuru ve proje uygulama süreçlerinde yetkinlik kazanılması hususunda Eylül ayında Belediye içi personele yönelik İstanbul Valiliği ile ortak olarak Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi (VABPro)  kapsamında “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” düzenlenmiştir.

Sarıyer İlçesi içindeki sivil toplum kuruluşları, üniversiteler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarındaki kapasitenin geliştirilmesi ve fon çağrılarına başvuruda yetkinlik kazandırılması için , STK’lara özel olarak tasarlanan” Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” 11 Ekim 2014 tarihinde yeniden başlatılmıştır.

Sarıyer Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü öncülüğünde yeniden gündeme alınan “Proje Döngüsü Eğitim Programı” , İstanbul AB Öncüleri Derneği ortaklığında , Sarıyer Belediye Başkanlığı Maden Şifasuyu Yaşam Evi’nde  yürütülmüştür.

İki hafta sonu süren ilgili eğitime, DEKÇEV Kültür ve Çevre Derneği, Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Genç Demokratlar Derneği, Gedik Üniversitesi, Kilyos Çevre Koruma ve Çevre Kültürünü Geliştirme Derneği, Koç Üniversitesi, Orman Mühendisleri Odası gibi kurum kuruluşları temsilen katılımcılar yer almıştır. 

Konusunda uzman Barış Orhanlıoğlu tarafından verilen eğitimlerde; Proje Kavramı, Proje Kaynakları, Hibe Kavramı, Proje Teklifinin Değerlendirilmesi, Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Programlama Esasları, Projelerin Başarısızlık Sebepleri, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı – Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları (Paydaş, Sorun, Hedef, Strateji Analizleri) üzerinde durulmuştur.

Bununla birlikte Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması (Proje Mantığı, Varsayımlar, Göstergeler, Doğrulama Kaynakları), Faaliyetler (Faaliyet Bileşenleri, Faaliyet Planı Hazırlama), Bütçe, Uygulama-Denetim-İzleme, Değerlendirme konuları teorik olarak aktarılmıştır.

Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi ve Mantıksal Çerçeve pratik uygulaması örnek metin üzerinden yapılmış olup; proje hazırlama ile ilgili kavramların pekiştirilmesi amacıyla Yumurta Oyunu gerçekleştirilmiştir.
 
Eğitim sonunda katılımcılara, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem tarafından katılım belgesi sunulmuştur. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi tarafından eğitim için sağlanan AB ile ilgili bilgilendirme kitapçıklarıyla beraber tanıtım malzemelerinin katılımcılara dağıtımını takiben program son bulmuştur.

Fotoğraf Galerisi