Mustafa Kemal Atatürk

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

SOKAK İSİMLERİNDE  ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
SOKAK İSİMLERİNDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Sarıyer’de birçok cadde ve sokağın ismi Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı meclis kararıyla değiştirildi. ...
SOKAK İSİMLERİNDE  ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
SOKAK İSİMLERİNDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİ...

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunan bütün taşınmazların envanterini tutmak ve devamlı şekilde güncelleştirmek,

• Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların korunmaları ile birlikte çağdaş, modern kent anlayışının gerektirdiği işlevlerle donatılmasını sağlamak,

• Yine söz konusu alanların sorunlarını tespit ederek çözüm modelleri üretmek,

• Belediye mülkü taşınmazların gerektiğinde 5393,2981,3194 ve 2886 sayılı yasalarla belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

• Gerektiğinde 2942 sayılı yasanın kapsamında kamulaştırma yapmak,

• 775 sayılı gecekondu yasası ve uygulama yönetmeliğinin belirlediği hükümler içerisinde mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirlerin alınarak uygulanması,

• Belediye mülkü gayrimenkullerin gerektiğinde ilgili yasal mevzuat içerisinde kiraya verilmeleri, işgale uğramış yerlerden ecrimisil bedellerinin tayini ve gerekli tahsilatların sağlanması ile ilgili işlemleri yapmak,

• Belediye hudutları dahilinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüklerinin uhdesindeki taşınmazların gerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının ve gerekse 4706 sayılı yasanın öngördüğü şekli ile Belediyemize devrinin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmaktır.

Emlak ve İstimlak Müdürü
Ahmet KARAKOÇ

E-Posta: ahmetkarakoc@sariyer.bel.tr
E-Posta
Tel        : 444 1 722

Adres    : Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2, 34460 Sarıyer/İstanbul

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Emlak İstimlak Müdürlüğü aşağıda yazılı alt birimlerden oluşur;

a) Kalem Birimi,

b) Arşiv Birimi,

c) Harita Birimi,

ç) Emlak ve İstimlak Birimi,

d) Numarataj Birimi,