Mustafa Kemal Atatürk

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hakkında

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve yetkileri

a- Gerektiğinde, Belediye hizmetlerinde performans,etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika,proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak,

b- İnceleme ve Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

c- Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç,tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek,

d- Kanun, Kanun Hükmünde kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye Başkanınca verilen teftiş hizmetlerini ifa etmek.

e- Belediye Başkanı ve yardımcılarının katılımı ile yılda en az bir defa, müfettişlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek.

f-Görevleri ile ilgili hususlarda yapılacak yazışmalarını; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel tüm makam,merci ve kişilerle doğrudan, Kaymakamlık,Valilik ve Bakanlıklarla da Belediye Başkanı aracılığıyla  yapmak ile görevli ve yetkilidirler.  
 
    Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaymakamlık Makamı'ndan gelen inceleme araştırma ve soruşturma dosyalarını sonuçlandırır.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Teftiş Kurulu Müdürü
Ali BALCI

E-Posta: alibalci@sariyer.bel.tr
E-Posta: teftis@sariyer.bel.tr
Tel        : 444 1 722
Adres   :
Pınar Mahallesi, Günyüzü Sokak No:2, 34460 Sarıyer/İstanbul