Mustafa Kemal Atatürk

Dersler

 
 
Temel Dersler:
 
• Temel dersler bölgede en çok ihtiyaç duyulan ve talep edilen ders grubudur.
 
• Ortaokul ve ilkokul yaş düzeyinde çocuklara yönelik matematik, Türkçe, okuma-yazma, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerini kapsamaktadır.
 
Branş Dersler:
 
• Müzik
• Yaratıcı Drama
• Resim
• Satranç
• Spor
 
Psikolojik Danışmanlık
 
Yetişkinlere Yönelik Yürütülen Çalışmalar;
 
• Bilgisayar
• İngilizce
• Okuma-Yazma
• Aile Eğitimi
• Açıköğretim Dersleri
• Resim
• Hobi Çalışmaları