Mustafa Kemal Atatürk

ASKER AİLELERİNE YARDIM HAKKINDA

4109 sayılı kanuna göre yardım yapabilmek için; Eşi ve çocukları, Anne, Baba ve kardeşlerin herhangi bir kuruluşta çalışmaması (Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmaması) ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir.
02 Şubat 2015 / 02 Şubat 2015
Mahalle : Tüm Sarıyer
 4109 sayılı kanuna göre yardım yapabilmek için;

Asker Ailelerine Yardım

 

Kimler Faydalanabilir:

4109 sayılı kanuna göre yardım yapılabilmesi için; askein eşinin, çocuklarının, anne, baba ve kardeşlerinin herhangi bir kuruluşta çalışmaması (Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olmaması) ve emekli maaşı (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir.

 

Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanunun 2.maddesi gereği yardımdan istifade için aşağıdaki şartlar gereklidir:
 

a) Askerin usul = Üstsoy (Anne, Baba) veya füru = Altsoy (Çocuklar), karısı, kız veya erkek kardeşi olmak;
 

b) Yiyecek veya sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak;
 

c) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkanı bulunmamak.
 

*Ayrıca askerin sevki sırasında Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Muhtarlık tahkikat belgesi ve Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonucunda ikamet etmediği tespit edilirse dosya ilgili belediye başkanlığına gönderilir.

 

Gerekli Belgeler:
 

İlgili Muhtarlıktan;
 

1)Askerin nüfus cüzdan sureti.
 

2)Asker yardımı isteyen kişinin (anne, baba, eş) nüfus cüzdan sureti
 

3)İkametgah senedi (anne, baba, eş)
 

4)Muhtarlıktan fakirlik belgesi.
 

5)Askerin babası sağ ise çalışmıyorsa devlet hastanesinden heyet raporu.
 

6)Askerin kardeşi veya çocuğu varsa nüfus cüzdanlarının fotokopisi.
 

7)Askerin anne ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi ve nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 

8)Askerin okuyan kardeşi veya çocugu varsa okuduğu okuldan öğrenci belgesi.
 

9)Oturulan ev kira ise kira kontratı
 

10)Asker evli ise, evlenme cüzdanının fotokopisi
 

11)Hanedeki 18 yaş üstü kişilere ait SGK dökümü
Ailede engelli birey varsa engelli raporu

 

Süreç:


Bu evraklar tamamlandıktan sonra Belediyemizce dosya açılıp değerlendirmeye alınarak aşağıda belirtilen yazışmalar yapılır:

-Nüfus Müdürlüğü'nden: Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 

-Memleketi Tapu Sicil Müdürlüğü'nden: Gayrimenkul araştırma kaydı evrakı.
 

-Sarıyer Tapu Sicil Müdürlüğü'nden: Gayrimenkul araştırma kaydı evrakı.
 

-Askerlik Belgesi (Yerli veya yabancı Askerlik Şubesi'nden)
 

-Zabıta Müdürlüğü'nden araştırma belgesi
 

-Yazışmalar sonucu gelen evraklar değerlendirilir. Durumu uygun görülen asker ailesi yardım dosyası için, karara baglanmak üzere, Başkanlık Teklifi yazılır. Onaylanması için Kararı yazılıp Encümene sevki yapılır. Encümende uygun görülen dosyaların hesapları yapılarak

-Ödeme Emirleri düzenlenir. Hesap İşleri Müdürlüğü'ne aktarılarak aylık bağlanır.
4109 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen şartı taşımayan talepler idaremiz tarafından reddedilerek ilgilisine yazılı olarak bilgi verilir.

 

Nasıl Basvuru Yapılır:


             Yardım isteyen asker ailesi hakkında aşağıda bulunan Muhtarlık Tahkikat Belgesi Formu ilgilileri tarafından doldurularak gerekli belgeler eklenir ve Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilir.
 

           MUHTARLIK TAHKİKAT BELGESİ
              
            Formu İndirmek İçin Tıklayınız!