Mustafa Kemal Atatürk

Meclis Gündemi

Meclis Gündemleri
08 Şubat 2019 Tarihli Meclis Gündemi

8 ŞUBAT 2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

   

 

 • Açılış ve Yoklama 

              

 1. Belediyemize ait isimsiz park ve Ağaçlandırma Alanlarına isim verilmesi hk. Çevre ve Sağlık - Gençlik Spor ve Olimpiyat - Engelsiz Yaşam Araştırma ve İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Kadro İptali ve İhdas hk. Hukuk - Avrupa Birliği  -  Kadın ve Aile Komisyonu müşterek raporu

 

 1. İçkili Yerler ve Karar Krokisi hk. İmar - Tarife - Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek raporu

 

 1. İçkili Yerler ve Karar Krokisi hk. İmar - Çevre ve Sağlık - Kültür ve Turizm Komisyonu müşterek raporu

 

    

 

 

04 Şubat 2019 Tarihli Meclis Gündemi

 

04 ŞUBAT 2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

   

 

 • Açılış ve Yoklama 

 

                     EK GÜNDEM

 

 1. Belediyemize ait isimsiz park ve Ağaçlandırma Alanlarına isim verilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

 1.  Fransa’nın Strazburg Şehrinde gerçekleştirilecek olan “12 Yıldızlı Şehirler Sertifika Töreni” ne davetli olarak Sarıyer Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Sekreterlerinin katılımı hk. Başkanlık teklifi

 

 1. Kadro İptali ve İhdas hk. Başkanlık teklifi

 

 1. İçkili Yerler ve Karar Krokisi hk. Başkanlık teklifi

 

 1. İçkili Yerler ve Karar Krokisi hk. Başkanlık teklifi
11 Ocak 2019 Tarihli Meclis Gündemi

 

11 OCAK 2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

   

 

 • Açılış ve Yoklama

 

 1. Sarıyer Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nun eğitim giderlerine katkı sağlamak için şartlı bağış alınması hk. Bütçe-Hukuk-Kadın ve Aile Komisyonu müşterek raporu

  

 1.   İlçemizde ikamet eden maddi durumu yetersiz öğrencilere yapılmakta olan eğitim yardımı için Şartlı Bağış alınması hk. Bütçe-Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu

 

 1.  İlçemiz Mahallelerinde verilecek olan Ramazan İftar Yemeği ve Gıda Yardımı için Şartlı Bağış alınması hk. Bütçe-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Mevcut Sözleşmeli personellerin 2019 yılında sözleşmelerinin yenilenmesi hk. Hukuk-Avrupa Birliği-Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Kadro İptal ve İhdas hk. Hukuk-Kültür ve Turizm Komisyonu müşterek raporu

 

 1. İlçemizde Amatör Liglerde mücadele eden kulüplere yapılacak olan ödemelerde Kulüpler ile Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi hk. Hukuk-Gençlik Spor ve Olimpiyat-Engelsiz Yaşam Araştırma ve İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

     7- İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek olan Sosyal Market için Şartlı  

          Bağış alınması hk. Hukuk-Bütçe-Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Sarıyer İlçesi, Büyükdere Caddesi (Huzur Mahallesi)  Çevresine Ait 1/1000  Ölçekli  

Uygulama İmar Planı teklifi hk. İmar-Çevre ve Sağlık – Gecekondu veMülkiyet

Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 10638 Ada

    2 Parsel sayılı 6.141,48m² yüzölçümlü taşınmazın İstanbul Sosyal Güvenlik İl

    Müdürlüğü’ne Belediyemizin prim borçlarına karşılık satışı ve devir işlemleri hk.

    İmar-Bütçe ve Hukuk Komisyonu müşterek raporu

  

07 Aralık 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

 

 

  

07 ARALIK 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 

  -Açılış ve Yoklama

 

1-Bankaların hesaplarında bulunan bakiyelerin kamuya tahsisi hk. Bütçe ve   

   Hukuk Komisyonu müşterek raporu

 

2- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Uskumruköy Mahallesi sınırlarını

düzeltme işlemlerinde Orman Kadastro Ekibinde görev almak üzere bilirkişi

seçilmesi hk. İmar – Hukuk – Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri

Komisyonu müşterek raporu

 

3- Sarıyer Merkez Mahallesi sınırlarını düzeltme işlemlerinde Orman Kadastro

Ekibinde görev almak üzere bilirkişi seçilmesi hk. İmar – Hukuk – Çevre ve

Sağlık Komisyonu müşterek raporu

 

4- Aktarım hk. Bütçe – Tarife – Gençlik Spor ve Olimpiyat Komisyonu

müşterek Komisyonu müşterek raporu

 

    

03 Aralık 2018 Tarihli Meclis Gündemi

  

03 ARALIK 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

  -Açılış ve Yoklama

 

1-Bankaların hesaplarında bulunan bakiyelerin kamuya tahsisi hk. Başkanlık   

    teklifi

 

EK GÜNDEM

 

2- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Uskumruköy Mahallesi sınırlarını

düzeltme işlemlerinde Orman Kadastro Ekibinde görev almak üzere bilirkişi

seçilmesi hk. Başkanlık teklifi.

 

3- Sarıyer Merkez Mahallesi sınırlarını düzeltme işlemlerinde Orman Kadastro

Ekibinde görev almak üzere bilirkişi seçilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

4- Aktarım hk. Başkanlık teklifi

09 Kasım 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

09 KASIM 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

     -Açılış ve Yoklama

 

 1. Zabıta Personelinin fazla çalışma ücreti hk. Bütçe ve Hukuk Komisyonları müşterek raporu.

 

 1. İlçemizdeki Kazımkarabekir Paşa Mahallesi sınırlarını düzeltme işlemlerinde Orman Kadastro Ekibinde görev almak üzere bilirkişi seçilmesi hk. İmar-Çevre, Sağlık-Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri müşterek raporu.

 

   3-  2019 Yılı Ücret Tarifeleri  hk. Bütçe-Tarife-AB Komisyonları müşterek 

        Raporu.

 

   4-İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. Çevre, Sağlık-İmar-Engelsiz Yaşam  ve

       Araştırma Komisyonları müşterek raporu.

5- İlan ve Reklam vergisinin 2(iki) taksit halinde ödenmesi hk.Bütçe-Hukuk-

Kültür ve Turizm Komisyonları müşterek raporu.

 

6- ÇamlıtepeMahallesiGüngör Sokak No:14adresinde bulunan Gündüz

Bakımevine isim verilmesi hk.Çevre,Sağlık-Kadın, Aile-Gençlik, Spor ve

Olimpiyat Komisyonları müşterek raporu.

 

7-Aktarım hk. Bütçe-Hukuk Komisyonları müşterek raporu.

 

8-Asansör bakımları için A Tipi Muayene Kuruluşu ile Belediyemiz arasında

protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.Hukuk-

Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma, İnceleme Komisyonları

müşterek raporu.

 

9-Sözleşmeli personel alımı hk. Hukuk-İmar-Çevre ve Sağlık Komisyonları

müşterek raporu.

 

10- Mutemet tayin edilmesi hk.Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonları müşterek

 •  

 

11-“Fakir Baykurt Öykü yarışmasında jüri üyelerine huzur hakkı ödenmesi ve

yarışmada dereceye girenlere ödül verilmesi” hk. Bütçe-Hukuk-Kültür ve

Turizm Komisyonları müşterek raporu.

05 Kasım 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

05 KASIM 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

     -Açılış ve Yoklama

 

 1. Zabıta Personelinin fazla çalışma ücreti hk. Başkanlık teklifi.

 

 1. İlçemizdeki Kazımkarabekir Paşa Mahallesi sınırlarını düzeltme işlemlerinde Orman Kadastro Ekibinde görev almak üzere bilirkişi seçilmesi hk. Başkanlık teklifi.

 

EK GÜNDEM

 

 1. 2019 Yılı Ücret Tarifeleri  hk. Başkanlık teklifi.

 

   4-İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. Başkanlık teklifi.

5-İlan ve Reklam vergisinin 2(iki) taksit halinde ödenmesi hk.Başkanlık

 •  

 

6-Çamlıtepe MahallesiGüngör Sokak No:14 adresinde bulunan Gündüz

Bakımevine isim verilmesi hk.Başkanlık teklifi.

 

7-Aktarım hk. Başkanlık teklifi.

 

8-Asansör bakımları için A Tipi Muayene Kuruluşu ile Belediyemiz arasında

protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.Başkanlık

 •  

 

9-Sözleşmeli personel alımı hk. Başkanlık teklifi.

 

10- Mutemet tayin edilmesi hk. Başkanlık teklifi.

 

11-“Fakir Baykurt Öykü yarışmasında jüri üyelerine huzur hakkı ödenmesi ve

yarışmada dereceye girenlere ödül verilmesi” hakkında Başkanlık teklifi.

                    

05 Ekim 2018 Tarihli Meclis Gündemi

01 EKİM  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

   -Açılış ve Yoklama

 

1-2019 Yılı Performans Programı hk. Başkanlık teklifi

 

2- 2019-2020-2021 Yılı Gelir-Gider Bütçe Tasarısı hk. Başkanlık teklifi

 

3- Meclis Başkan ve Üyelerinin huzur hakları hk. Başkanlık teklifi

 

4- Başkan Yardımcılarının ödenekleri hk. Başkanlık teklifi

 

5- Denetim Komisyonu çalışmalarında görevlendirilenlerin ücreti hk.

    Başkanlık teklifi

 

                EK GÜNDEM

 

6- Aktarım hk. Başkanlık teklifi

 

7- Aktarım hk. Başkanlık teklifi

 

8- Kadro İptali ve İhdas hk. Başkanlık teklifi

 

9- İlçemiz dahilinde bulunan Zekeriyaköy  Mahallesi 1540 parselde bulunan      

    Konaklar Ladin-Konaklar Göçmen sokakların imar planında mevcut

    olmaması nedeniyle iptal edilmesi hk. Başkanlık teklifi 

 

10- İlçemiz dahilinde bulunan Yeni Mahalle Özlem Sokak adının değiştirilmesi

      hk. Başkanlık teklifi                                                     

01 Ekim 2018 Tarihli Meclis Gündemi

01 EKİM  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

   -Açılış ve Yoklama

 

1-2019 Yılı Performans Programı hk. Başkanlık teklifi

 

2- 2019-2020-2021 Yılı Gelir-Gider Bütçe Tasarısı hk. Başkanlık teklifi

 

3- Meclis Başkan ve Üyelerinin huzur hakları hk. Başkanlık teklifi

 

4- Başkan Yardımcılarının ödenekleri hk. Başkanlık teklifi

 

5- Denetim Komisyonu çalışmalarında görevlendirilenlerin ücreti hk.

    Başkanlık teklifi

 

                EK GÜNDEM

 

6- Aktarım hk. Başkanlık teklifi

 

7- Aktarım hk. Başkanlık teklifi

 

8- Kadro İptali ve İhdas hk. Başkanlık teklifi

 

9- İlçemiz dahilinde bulunan Zekeriyaköy  Mahallesi 1540 parselde bulunan      

    Konaklar Ladin-Konaklar Göçmen sokakların imar planında mevcut

    olmaması nedeniyle iptal edilmesi hk. Başkanlık teklifi 

 

10- İlçemiz dahilinde bulunan Yeni Mahalle Özlem Sokak adının değiştirilmesi

      hk. Başkanlık teklifi                                                     

07 Eylül 2018 Tarihli Meclis Gündemi

  

 

 

 

07 EYLÜL  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

       - Açılış ve Yoklama

 

 Gündüz Bakımevleri’ne ait 2018-2019 yılı ücret tarifesi hk. Bütçe - Hukuk ve Tarife komisyonu müşterek raporu

 

 Sarıyer Belediyesi Destek Eğitim Kursunun Eğitim Giderlerine katkı sağlamak amacıyla şartlı bağış hesabı açılması hk. Hukuk - Kadın ve Aile - Kültür ve Turizm  Komisyonu müşterek raporu

 

 Sözleşmeli Personel alımı hk. Bütçe - Hukuk - Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek raporu

 

 “Sarıyer Belediyesi İktisadi İşletmesi”  adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması hk. Bütçe – Hukuk - Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

     5 - Yurt Dışı Gezisi hk. Bütçe - Avrupa Birliği - Engelsiz Yaşam Araştırma   

           ve  İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 

 

 

 

 

03 Eylül 2018 Tarihli Meclis Gündemi

  

 

 

 

03 EYLÜL  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

       - Açılış ve Yoklama

 

EK GÜNDEM

 

 1.  Gündüz Bakımevleri’ne ait 2018-2019 yılı ücret tarifesi hk. Başkanlık    

Teklifi

 

 1.  İlçemiz dahilinde bulunan parklara isim verilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

 1.  Sarıyer Belediyesi Destek Eğitim Kursunun Eğitim Giderlerine katkı sağlamak amacıyla şartlı bağış hesabı açılması hk. Başkanlık teklifi

 

 1.  Sözleşmeli Personel alımı hk. Başkanlık teklifi

 

 1.  “Sarıyer Belediyesi İktisadi İşletmesi”  adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması hk. Başkanlık teklifi

 

     6-Yurt Dışı Gezisi hk. Başkanlık teklifi

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

03 EYLÜL  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

       - Açılış ve Yoklama

 

EK GÜNDEM

 

 Gündüz Bakımevleri’ne ait 2018-2019 yılı ücret tarifesi hk. Başkanlık    

Teklifi

 

 İlçemiz dahilinde bulunan parklara isim verilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

 Sarıyer Belediyesi Destek Eğitim Kursunun Eğitim Giderlerine katkı sağlamak amacıyla şartlı bağış hesabı açılması hk. Başkanlık teklifi

 

 Sözleşmeli Personel alımı hk. Başkanlık teklifi

 

 “Sarıyer Belediyesi İktisadi İşletmesi”  adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması hk. Başkanlık teklifi

 

     6-Yurt Dışı Gezisi hk. Başkanlık teklifi

 

 

 

 

06 Temmuz 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

06 TEMMUZ  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

       - Açılış ve Yoklama

 

 1. İstinye Mahallesi, 380 Ada 42 Parselde bulunan Belediye adına  terk edilen “Park” lejantında kalan 3804 m² alan üzerindeki kafeterya ve Tesis binasının 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi hk . İmar – Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporu

 

       2. Sarıyer İlçesi,  Mirgün Mahallesi, 1045 Ada 133 no.lu parsele ait UİP- 12209,14 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği teklifi hk. İmar – Çevre ve Sağlık-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme

    Komisyonu müşterek raporu  

 

02 Temmuz 2018 Tarihli Meclis Gündemi

02 TEMMUZ  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

       - Açılış ve Yoklama

 

EK GÜNDEM

 

 

 1. İstinye Mahallesi, 380 Ada 42 Parselde bulunan Belediye adına  terk edilen “Park” lejantında kalan 3804 m² alan üzerindeki kafeterya ve Tesis binasının 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi hk .Başkanlık teklifi

 

 

08 Haziran 2018 Tarihli Meclis Gündemi

08 HAZİRAN 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

      Açılış ve Yoklama
1- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Öğrencileri ile

“Ahşap Heykel Sempozyumu” düzenleneceğinden Belediye Başkanına

Üniversite ile protokol yapma yetkisi verilmesi hk. Hukuk - Kültür ve Turizm -

Gençlik Spor ve Olimpiyat Komisyonu müşterek raporu

 

2- Düzköy Belediyesine kullanılmak üzere verilen Belediyemize ait 34 AC 0446

plakalı aracın yeniden 10 (On) yıl süreyle protokolle tahsis edilmesi hk.

Hukuk - Avrupa Birliği - Tarım-Hayvancılık-Balıkçılık ve Su Ürünleri

Komisyonu müşterek raporu

 

3- Kilyos Sosyal Tesislerinde konaklama ücretlerinin belirlenmesi hk.

Hukuk - Bütçe ve Tarife Komisyonu müşterek raporu

 

4- Sarıyer Belediye Başkanlığı Belediye İktisadi Teşekkülü Bünyesinde İşçi

Statüsünde Çalışanlara Ait Uygulanacak Disiplin yönetmeliği hk.

Hukuk - Kadın ve Aile - Engelsiz Yaşam ve Araştırma İnceleme Komisyonu

müşterek raporu

 

5- Belediyemize ait Reşitpaşa Mahallesi 1048 Ada, 5 Parseldeki taşınmaz üzerinde

bulunan binanın 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi hk. Hukuk - Çevre ve

Sağlık - Engelsiz Yaşam ve Araştırma-İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

6- İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. İmar-Çevre ve Sağlık-Engelsiz Yaşam ve Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

04 Haziran 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

04 HAZİRAN  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

Açılış ve Yoklama
 

1- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Öğrencileri ile

“Ahşap Heykel Sempozyumu” düzenleneceğinden Belediye Başkanına

Üniversite ile protokol yapma yetkisi verilmesihk. Başkanlık teklifi

 

    2- Düzköy Belediyesine kullanılmak üzere verilen Belediyemize ait 34 AC 0446

plakalı aracın yeniden 10 (On) yıl süreyle protokolle tahsis edilmesi hk.

Başkanlık teklifi

 

EK GÜNDEM

 

    3- Kilyos Sosyal Tesislerinde konaklama ücretlerinin belirlenmesi hk. Başkanlık

 •  

 

     4-İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ayni ve Nakdi Yardımı hk. Başkanlık

 •  

 

     5- Sarıyer İlçesi, Büyükdere Caddesi (Huzur Mahallesi) Çevresine Ait 1/1000

Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hk. Başkanlık teklifi

 

     6- Sarıyer Belediye Başkanlığı Belediye İktisadi Teşekkülü Bünyesinde İşçi

Statüsünde Çalışanlara Ait Uygulanacak Disiplin yönetmeliği hk. Başkanlık

 •  
11 Mayıs 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 11 MAYIS 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

      Açılış ve Yoklama

 

1- 2017 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri hk. Bütçe ve Tarife Komisyonu müşterek

     raporu

 

2 - Eceabat Belediyesine kullanılmak üzere verilen, Belediyemize ait

     34 AU 2791 plakalı aracın yeniden 10 (On) yıl süreyle protokolle 

     tahsis edilmesi hk. Hukuk-Gençlik Spor ve Olimpiyat-Avrupa Birliği 

     Komisyonu müşterek raporu

 

 3-Domaniç Belediyesine kullanılmak üzere verilen, Belediyemize ait 

    34 UFZ 67 plakalı aracın yeniden 10 (On) yıl süreyle protokolle   

    tahsis edilmesi hk. Hukuk- Kültür ve Turizm- Tarım Hayvancılık Balıkçılık

    ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek raporu

                                  

 4- İç Borçlanma için Belediye Başkanı Şükrü GENÇ’e yetki verilmesi hk.  

  Bütçe ve Hukuk Komisyonu müşterek raporu

 

5- İlçemiz dahilindeki mükerrer olan sokak ve caddelerin isimlendirilmesi hk.  

    İmar-Çevre ve Sağlık-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma 

    İnceleme Komisyonu müşterek raporu   

 

6 -Sarıyer İlçesi  Çayırbaşı Mahallesi, 542 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz ile  

    İlgili Sulh Protokolü hk. İmar-Hukuk-Kadın ve Aile Komisyonu müşterek

    Raporu

 

 

             

07 Mayıs 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 07 MAYIS 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

      Açılış ve Yoklama

 

1- 2017 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri hk. Başkanlık teklifi

 

 2- Eceabat Belediyesine kullanılmak üzere verilen, Belediyemize ait

     34 AU 2791 plakalı aracın yeniden 10 (On) yıl süreyle protokolle 

     tahsis edilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

                                        EK GÜNDEM

 

3- İç Borçlanma için Belediye Başkanı Şükrü GENÇ’e yetki verilmesi hk.  

    Başkanlık teklifi

 

4- Sarıyer İlçesi,  Mirgün Mahallesi, 1045 Ada 133 no.lu parsele ait UİP-

    12209,14 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği teklifi hk. Başkanlık  

     teklifi

 

5- Domaniç Belediyesine kullanılmak üzere verilen, Belediyemize ait 

    34 UFZ 67 plakalı aracın yeniden 10 (On) yıl süreyle protokolle   

    tahsis edilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

6- Belediyemize ait Reşitpaşa Mahallesi 1048 Ada, 5 Parseldeki taşınmaz

    üzerinde bulunan binanın  10 (on) yıl süreyle kiraya  verilmesi hk. Başkanlık  

    teklifi

 

7- İlçemiz dahilindeki mükerrer olan sokak ve caddelerin isimlendirilmesi hk.  

    Başkanlık teklifi

 

8- Meclis üyesi Mustafa Oktay AKSU’ nun istifa etmesi sebebiyle eksilen

    meclis ihtisas komisyonlarına yeniden üye seçilmesi hk.  Başkanlık teklifi

 

 

9- Meclis Üyesi Gökan ZEYBEK’ in istifa etmesi sebebiyle asil üyelikten

     boşalan Tarihi Kentler Birliği’ne yeniden bir asil üye seçilmesi hk. Başkanlık   

     teklifi

 

10- Sarıyer İlçesi  Çayırbaşı Mahallesi, 542 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz ile  

       İlgili Sulh Protokolü hk. Başkanlık teklifi

 

11 - Yurt Dışı Görevlendirmelerle ilgili Meclisin Bilgilendirilmesi hk.       

       Başkanlık  teklifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

06 Nisan 2018 Tarihli Meclis Gündemi

     06 NİSAN  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 

-Açılış ve Yoklama

 

1-Meclis İhtisas Komisyonları seçiminde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis

   Üyesi Nurettin ÇELİK tarafından verilen  Yazılı önerge

 

2- Selanik Gezisi hk.  Bütçe – Avrupa Birliği – Kültür ve Turizm Komisyonu         

     müşterek raporu

 

 3-Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıyer İlçesi Demirkciköy Mahallesi, 313 parsel  

    sayılı 88.21 m² alanlı yerin trafo alanı olarak kullanılmak üzere TEDAŞ

    Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı verilmesi hk. İmar-Hukuk-

    Engelsiz  Yaşam Araştırma ve İnceleme Komisyonu müşterek raporu        

 

4- Sarıyer Merkez Mahallesi sınırları içerisindeki 683 Ada, 5-55 ve 56  

      numaralı parselden oluşan Hünkarsuyu Özel Ormanında, Orman  Kadastro   

      ve 2/B  uygulamasında Orman  Kadastro Ekibinde görev  almak üzere 

      bilirkişi seçilmesi hk. İmar-Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık  Balıkçılık

      ve Su  Ürünleri Komisyonu müşterek raporu

 

5- Mirgün Mahallesi, 1728 Ada 120 Parsele ait UİP-31937 Plan İşlem  Numaralı

    1/1000 Ölçekli Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme  Bölgesi UİP Teklifi

    hk. İmar-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme-Gençlik

    Spor ve Olimpiyat Komisyonu müşterek raporu

 

6- Kadro İptal ve İhdas hk. Hukuk-Tarife-Kadın ve Aile Komisyonu müşterek

    raporu

 

7- Çanakkale İli Biga İlçesi Yeniçiftlik ve Kozçeşme Belediyelerine kullanılmak

     üzere verilen, Belediyemize ait 1993 model 34 AKP 18 ve 34 BDV 51

     plakalı BMC Levent markalı cenaze araçlarının 10 (On) yıl süreyle ücretsiz

     olarak protokolle tahsis edilmesi hk. Bütçe-Hukuk-ve Tarife  Komisyonu

     müşterek raporu

 

8 -2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Oylanması.

02 Nisan 2018 Tarihli Meclis Gündemi

02 NİSAN  2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

  -Açılış ve Yoklama

 

1-Belediye Encümen Üyeliği seçimi

 

2-Meclis İhtisas Komisyonlarının seçimi

 

3-Denetim Komisyonunca hazırlanan 2017 Yılı  Dönem Raporu

    hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesi

 

4-2017 Yılı Faaliyet Raporu hk. Başkanlık teklifi

 

5- Selanik Gezisi hk. Başkanlık teklifi

 

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıyer İlçesi Demirkciköy Mahallesi, 

   313 parsel sayılı 88.21 m² alanlı yerin trafo alanı olarak kullanılmak 

   üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına irtifak hakkı

   verilmesi hk. Başkanlık teklifi     

EK GÜNDEM

 

7- Meclis Üyesi Abdullah AKŞAHİN’in  meclis üyeliğinden

    düşürülmesi hk. Başkanlık teklifi

 

8- Sarıyer Merkez Mahallesi sınırları içerisindeki 683 Ada, 5-55 ve 56   

    numaralı parselden oluşan Hünkarsuyu Özel Ormanında, Orman

    Kadastro ve 2/B  uygulamasında Orman  Kadastro Ekibinde görev

    almak üzere  bilirkişi seçilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

9- Mirgün Mahallesi, 1728 Ada 120 Parsele ait UİP-31937 Plan İşlem

    Numaralı 1/1000 Ölçekli Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme

    Bölgesi UİP Teklifi hk. Başkanlık teklifi

 

10- Kadro İptal ve İhdas hk. Başkanlık teklifi

 

11- Çanakkale İli Biga İlçesi Yeniçiftlik ve Kozçeşme Belediyelerine  

       kullanılmak üzere verilen, Belediyemize ait 1993 model 34 AKP 18 ve 34

       BDV 51 plakalı BMC Levent markalı cenaze araçlarının 10 (On) yıl

      süreyle ücretsiz olarak protokolle tahsis edilmesi hk. Başkanlık tekifi

09 Mart 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 09 MART 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

Açılış ve Yoklama

 

 1 - Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışmasında Jüri Üyelerine Huzur

  Hakkı Ödenmesi ve Yarışmada Dereceye Girenlere Ödül Verilmesi hk.     

  Bütçe – Kültür ve Turizm – Gençlik Spor ve Olimpiyat Komisyonu  

  müşterek raporu

 

2- 2018 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hk. Hukuk – Tarife – Kadın ve Aile

     Komisyonu müşterek raporu

 

    3- Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi 372 Ada 129 Parsel üzerinde bulunan 

        sokak isminin sistemlerden kaldırılması hk. İmar-Çevre ve Sağlık-

   Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu

    müşterek raporu

 

    4- Sözleşmeli Personel  hk. Bütçe ve Hukuk Komisyonu müşterek raporu

 

 

 

 

 

 

05 Mart 2018 Tarihli Meclis Gündemi

05 MART 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

Açılış ve Yoklama

1- Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışmasında Jüri Üyelerine Huzur Hakkı Ödenmesi ve Yarışmada Dereceye Girenlere Ödül Verilmesi hk. Başkanlık teklifi

2- 2018 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hk. Başkanlık teklifi

3- İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. Başkanlık teklifi

 

09 Şubat 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

 09 ŞUBAT 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

   

     Açılış ve Yoklama

  

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdere Mahallesinde  Kain 84 Pafta, 555 Ada, 1 Parsel  

          sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın kiraya verilmesi hk. İmar-Bütçe ve Hukuk   

          Komisyonu müşterek raporu

 

2-İlçemizdeki  Gümüşdere Mahallesi sınırlarını düzeltme işlemlerinde  Orman Kadastro  

   Ekibinde  görev almak üzere bilirkişi seçilmesi  hk. Hukuk-Çevre ve Sağlık-Tarım

   Hayvancılık  Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek  raporu

 

3- İlçemizdeki  PTT Evleri  Mahallesi sınırlarını düzeltme işlemlerinde  Orman  Kadastro  

    Ekibinde görev almak üzere bilirkişi seçilmesi hk. Hukuk-Çevre ve Sağlık-Gecekondu ve

    Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu  müşterek raporu

 

4- İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Büyükdere Mahallesi 595 Ada, 13 Parsel  üzerinde

    bulunan Sefaret Yanı Sokağın bölünerek isimlendirilmesi hk. Çevre ve sağlık-Kadın ve

   Aile-Engelsiz yaşam Araştırma ve İnceleme Komisyonu  müşterek raporu

   

5- İlçemiz sınırları içerisindeki Kumköy Mahallesi 963 Ada 3 Parsel, Maden Mahallesi 1654

    Ada  5 Parsel, İstinye Mahallesi 380 Ada 34 Parsel ve Merkez Mahallesi 605 Ada 153

    Parsel  üzerinde bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesi hk. Çevre ve Sağlık-Gençlik

    Spor ve Olimpiyat-Kültür ve   Turizm Komisyonu müşterek raporu

 

 

  6- 2018 yılı Çevre Temizlik Vergisi Grup-Derece kriterlerine ait tarife tutarları hk. Bütçe-

       Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu

    

  7- Sarıyer İlçesi Cendere Vadisi Güney  (B) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Turizm  

      Tesis Alanlarına İlişkin Plan  Notu Değişikliği teklifi hk. İmar-Gecekondu ve Mülkiyet

       Sorunlarını Araştırma  İnceleme- Kültür ve Turizm komisyonu müşterek  raporu 

 

   8- Sarıyer İlçesi, Cendere Vadisi Doğu (C) 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı         

       Turizm Tesis alanlarına İlişkin Plan  Notu Değişikliği teklifi hk. İmar-Gecekondu ve           

       Mülkiyet Sorunlarını Araştırma   İnceleme- Kültür ve Turizm komisyonu müşterek          

       raporu 

 

   9- Sarıyer İlçesi Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Turizm Tesis   

       Alanlarına İlişkin Plan Notu  Değişikliği  teklifi hk. İmar-Gecekondu ve  Mülkiyet

       Sorunlarını Araştırma   İnceleme- Kültür ve Turizm komisyonu müşterek   raporu 

10 -Sarıyer İlçesi Cendere Vadisi Kuzey (D) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Turizm

Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifi hk. İmar-Gecekondu ve Mülkiyet 

Sorunlarını Araştırmaİnceleme- Kültür ve Turizm komisyonu müşterek raporu

 

 

09 Şubat 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

 09 ŞUBAT 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

   

     Açılış ve Yoklama

  

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükdere Mahallesinde  Kain 84 Pafta, 555 Ada, 1 Parsel  

          sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın kiraya verilmesi hk. İmar-Bütçe ve Hukuk   

          Komisyonu müşterek raporu

 

2-İlçemizdeki  Gümüşdere Mahallesi sınırlarını düzeltme işlemlerinde  Orman Kadastro  

   Ekibinde  görev almak üzere bilirkişi seçilmesi  hk. Hukuk-Çevre ve Sağlık-Tarım

   Hayvancılık  Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek  raporu

 

3- İlçemizdeki  PTT Evleri  Mahallesi sınırlarını düzeltme işlemlerinde  Orman  Kadastro  

    Ekibinde görev almak üzere bilirkişi seçilmesi hk. Hukuk-Çevre ve Sağlık-Gecekondu ve

    Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu  müşterek raporu

 

4- İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Büyükdere Mahallesi 595 Ada, 13 Parsel  üzerinde

    bulunan Sefaret Yanı Sokağın bölünerek isimlendirilmesi hk. Çevre ve sağlık-Kadın ve

   Aile-Engelsiz yaşam Araştırma ve İnceleme Komisyonu  müşterek raporu

   

5- İlçemiz sınırları içerisindeki Kumköy Mahallesi 963 Ada 3 Parsel, Maden Mahallesi 1654

    Ada  5 Parsel, İstinye Mahallesi 380 Ada 34 Parsel ve Merkez Mahallesi 605 Ada 153

    Parsel  üzerinde bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesi hk. Çevre ve Sağlık-Gençlik

    Spor ve Olimpiyat-Kültür ve   Turizm Komisyonu müşterek raporu

 

 

  6- 2018 yılı Çevre Temizlik Vergisi Grup-Derece kriterlerine ait tarife tutarları hk. Bütçe-

       Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu

    

  7- Sarıyer İlçesi Cendere Vadisi Güney  (B) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Turizm  

      Tesis Alanlarına İlişkin Plan  Notu Değişikliği teklifi hk. İmar-Gecekondu ve Mülkiyet

       Sorunlarını Araştırma  İnceleme- Kültür ve Turizm komisyonu müşterek  raporu 

 

   8- Sarıyer İlçesi, Cendere Vadisi Doğu (C) 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı         

       Turizm Tesis alanlarına İlişkin Plan  Notu Değişikliği teklifi hk. İmar-Gecekondu ve           

       Mülkiyet Sorunlarını Araştırma   İnceleme- Kültür ve Turizm komisyonu müşterek          

       raporu 

 

   9- Sarıyer İlçesi Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Turizm Tesis   

       Alanlarına İlişkin Plan Notu  Değişikliği  teklifi hk. İmar-Gecekondu ve  Mülkiyet

       Sorunlarını Araştırma   İnceleme- Kültür ve Turizm komisyonu müşterek   raporu 

10 -Sarıyer İlçesi Cendere Vadisi Kuzey (D) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Turizm

Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifi hk. İmar-Gecekondu ve Mülkiyet 

Sorunlarını Araştırmaİnceleme- Kültür ve Turizm komisyonu müşterek raporu

 

11- İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. İmar-Çevre ve Sağlık-Avrupa Birliği Komisyonu

müşterek raporu

 

05 Ocak 2018 Tarihli Meclis Gündemi
 1. OCAK 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

   

 

 •    Açılış ve Yoklama

 

 1.  Belediyemiz Yeni Hizmet Binasındaki Tiyatro Salonu ve Gösteri

           Merkezlerine isim verilmesi hk. Çevre ve Sağlık-Avrupa Birliği-Kültür ve 

           Turizm Komisyonu müşterek raporu

 

     2-  Belediye Başkanlığımız ile Bernard van Leer Vakfı arasında yapılması

          düşünülen şartlı bağış hk. Hukuk - Gençlik Spor ve Olimpiyat – Kadın ve  

          Aile  Komisyonu  müşterek raporu

 

     3- Mevcut Sözleşmeli personellerin 2018 yılında sözleşmelerinin yenilenmesi 

          hk. Bütçe-Hukuk-Engelsiz Yaşam Araştırma ve İnceleme Komisyonu

          müşterek raporu

 

     4-  Meclis Üyesi Selçuk BOZKIR’ın istifa etmesi nedeniyle, görevli olduğu

           iki komisyon üyeliğine üye seçimi yapılması hk. Sözlü önerge

02 Ocak 2018 Tarihli Meclis Gündemi

 

 

 

 

2 OCAK 2018 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

   

 

 • Açılış ve Yoklama

 

 1. Denetim Komisyonuna üye seçimi hk. Başkanlık teklifi

 

 1. Meclisin bir ay tatil edilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

EK GÜNDEM

 

     3- Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi 372 Ada 129 Parsel üzerinde bulunan  

         sokak isminin sistemlerden kaldırılması hk. Başkanlık teklifi 

 

      4- Belediyemiz Yeni Hizmet Binasındaki Tiyatro Salonu ve Gösteri

          Merkezlerine isim verilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

     5- Belediye Başkanlığımız ile Bernard van Leer Vakfı arasında yapılması

         düşünülen şartlı bağış hk. Başkanlık teklifi

 

     6- Mevcut Sözleşmeli personellerin 2018 yılında sözleşmelerinin yenilenmesi 

          hk.  Başkanlık teklifi

 

     7- Meclis Üyesi Selçuk BOZKIR’ın istifa etmesi nedeniyle, görevli olduğu

          iki komisyon üyeliğine üye seçimi yapılması hk. Sözlü önerge

 

 

 

 

 

08 Aralık 2017 Tarihli Meclis Gündemi

 

08 ARALIK 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

    

 

   -   Açılış ve Yoklama

 

 1. Bankaların hesaplarında bulunan bakiyelerin kamuya tahsis edilmesi     

     hk. Bütçe-Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu

          

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi hk. Hukuk-Avrupa Birliği-Engelsiz Yaşam Araştırma ve İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 1. 05.05.2017 tarih ve 2017/47 sayılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hakkındaki Meclis Kararının İptali hk. Bütçe-Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporu

 

 1. “7. Sarıyer Edebiyat Günleri ve Fakir Baykurt Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyelerine Huzur Hakkı Ödenmesi ve Yarışmada Dereceye Girenlere Ödül Verilmesi” hk. Bütçe-Kültür ve Turizm-Kadın ve Aile Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Yunanistan’ın Avdera Belediye Başkanlığının daveti üzerine, Belediyemizin Tiyatro Ekibinin misafir olabilmesi ve  ulaşımlarının sağlanması hk. Avrupa Birliği-Gençlik Spor ve Olimpiyat-Kültür ve Kadın Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Belediye Meclisinin almış olduğu mükerrer sokak isimlendirme çalışmasına itiraz hk. İmar-Çevre ve Sağlık-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Belediye Başkanına Toplu İş Sözleşmesi imzalaması için Yetki      verilmesi hk. Bütçe ve Hukuk Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi, 969 ada 14 Parsele İlişkin  1/1000 Ölçekli  Plan Tadilatı teklifi hk. İmar-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma  İnceleme- Kültür ve Turizm komisyonu müşterek raporu 

 

 1. İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. İmar-Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporu

 

10-İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. İmar-Çevre ve Sağlık Komisyonu

      müşterek raporu

 

 

 

 

 

 

04 Aralık 2017 Tarihli Meclis Gündemi

 

04 ARALIK 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

    

 

   -   Açılış ve Yoklama

 

 1. Bankaların hesaplarında bulunan bakiyelerin kamuya tahsis edilmesi     

     hk. Başkanlık teklifi

 

           EK GÜNDEM

 

 1. İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. Başkanlık teklifi

 

 1. İçkili Yerler Karar ve Krokisi hk. Başkanlık teklifi

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi hk. Başkanlık tekifi

 

 1. 05.05.2017 tarih ve 2017/47 sayılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hakkındaki Meclis Kararının İptali hk. Başkanlık teklifi

 

 1. “7. Sarıyer Edebiyat Günleri ve Fakir Baykurt Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyelerine Huzur Hakkı Ödenmesi ve Yarışmada Dereceye Girenlere Ödül Verilmesi” hk. Başkanlık teklifi

 

 1. Yunanistan’ın Avdera Belediye Başkanlığının daveti üzerine, Belediyemizin Tiyatro Ekibinin misafir olabilmesi ve  ulaşımlarının sağlanması hk. Başkanlık teklifi

 

 1. Selanik Gezisi hk. Başkanlık teklifi

 

 1. Belediye Meclisinin almış olduğu mükerrer sokak isimlendirme çalışmasına itiraz hk. Başkanlık teklifi

 

 

 

09 Kasım 2017 Tarihli Meclis Gündemi

 

 

 

 

09 KASIM 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

         -   Açılış ve Yoklama

   

 1. Mülkiyeti Sarıyer Belediyesi adına kayıtlı olan 85 adet taşınmazlar üzerinde bulunan Çeşme, Su Terazisi, Su Deposu, Ayazmayeri gibi yerlerin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Proje uygulamalarının yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. Hukuk-Kültür ve Turizm-Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Zabıta Personelinin fazla çalışma ücreti hk. Bütçe-Hukuk ve Avrupa Birliği   

  Komisyonu müşterek raporu

 1. 2018 Yılı Ücret Tarifeleri hk. Bütçe ve Tarife Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi 1765 ada 94-95-96-97-99-107 parseller üzerinde bulunan sokak isminin kaldırılması hk. İmar-Çevre ve Sağlık-Engelsiz Yaşam Araştırma ve İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 1.  

  

 1.  

hale getirilmesi hk. Hukuk – Kadın ve Aile - Gençlik Spor ve Olimpiyat

Komisyonu müşterek raporu

  

7- Kadro İptal ve İhdas hk. Hukuk - Avrupa Birliği - Engelsiz Yaşam Araştırma

 1.  

        8- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 09.06.2017 tarih ve 2017/59 sayılı Sarıyer   

            Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme 

            Bölgesi Cumhuriyet Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk. İmar –

            Hukuk – Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma-İnceleme             

            Komisyonu müşterek raporu  

 

 09 KASIM 2017 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM, TOPLANTI SALONU KAPISINA ASILMAK SURETİYLE İLAN EDİLMİŞ, AYRICA MECLİS ÜYELERİNE DAĞITILMIŞTIR.

 

 SÜNNÜ DEMİRKILIÇ                                                 MUSTAFA ALICI

   MECLİS MEMURU                                                   YAZI İŞLERİ MÜD.

 

06 Kasım 2017 Tarihli Meclis Gündemi

 

06 KASIM 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

         -   Açılış ve Yoklama

 

    1-  Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi, 969 ada 14 Parsele İlişkin  1/1000 Ölçekli   

          Plan Tadilatı teklifi hk.  Başkanlık teklifi 

 

     2 - Sarıyer İlçesi Cendere Vadisi Güney  (B) 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı  

          Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan  Notu Değişikliği teklifi hk. Başkanlık  

          teklifi

 

     3-  Sarıyer İlçesi, Cendere Vadisi Doğu (C) 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı 

          Turizm Tesis alanlarına İlişkin Plan  Notu Değişikliği teklifi hk.  Başkanlık  

           teklifi

 

     4- Sarıyer İlçesi Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Turizm  

         Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu  Değişikliği  teklifi hk. Başkanlık teklifi

 

EK GÜNDEM

 

 1. Mülkiyeti Sarıyer Belediyesi adına kayıtlı olan 85 adet taşınmazlar üzerinde bulunan Çeşme, Su Terazisi, Su Deposu, Ayazmayeri gibi yerlerin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Proje uygulamalarının yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

 6- Zabıta Personelinin fazla çalışma ücreti hk. Başkanlık teklifi

 

 1. 2018 Yılı Ücret Tarifeleri hk. Başkanlık teklifi

 

 1. Sarıyer İlçesi Cendere Vadisi Kuzey (D) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifi hk. Başkanlık teklifi 

   

 1. Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi 1765 ada 94-95-96-97-99-107 parseller üzerinde bulunan sokak isminin kaldırılması hk. Başkanlık teklifi

 

     10-  Aktarım hk. Başkanlık teklifi

  

     11-  Meclis Kararı ile kaldırılan  İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün   tekrar aktif  hale getirilmesi hk. Başkanlık teklifi

  

     12- Kadro İptal ve İhdas hk. Başkanlık teklifi  

06 Ekim 2017 Tarihli Meclis Gündemi

06 EKİM 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

  -Açılış ve Yoklama

 

1-2018 Yılı Performans Programı hk. Bütçe-Hukuk ve Tarife    

    Komisyonu müşterek raporu

 

2- 2018-2019-2020 Yılı Gelir-Gider Bütçe Tasarısı hk. Bütçe-Çevre ve 

    Sağlık-Kültür ve Turizm Komisyonu müşterek raporu

 

3- Meclis Başkan ve Üyelerinin huzur hakları hk. Bütçe-Hukuk-

    Gençlik Spor ve Olimpiyat Komisyonu müşterek raporu

 

4- Başkan Yardımcılarının ödenekleri hk. Bütçe-Tarım Hayvancılık

     Balıkçılık ve Su Ürünleri- Kadın ve Aile Komisyonu müşterek  

     raporu

 

5- Denetim Komisyonu çalışmalarında görevlendirilenlerin ücreti hk.

    Bütçe-Tarife-Engelsiz Yaşam ve Araştırma  İnceleme Komisyonu

     müşterek raporu

                     

6- İSBAK A.Ş. Ortaklığı ile ilgili Sermaye Artırımı hk. Bütçe-Hukuk ve

    Avrupa Birliği Komisyonu müşterek raporu

 

          7- İlçemiz dahilindeki Reşitpaşa, Pınar, Poligon Maslak ve İstinye  Mahallerimizden geçen Katar Caddesi adının İstinye Bayırı Caddesi olarak düzenlenmesi hk. Yazılı Önerge ile ilgili  İmar-Hukuk- Çevre ve Sağlık komisyonu müşterek raporu

 

02 Ekim 2017 Tarihli Meclis Gündemi

02 EKİM 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

   -Açılış ve Yoklama

 

1-2018 Yılı Performans Programı hk. Başkanlık teklifi

 

2- 2018-2019-2020 Yılı Gelir-Gider Bütçe Tasarısı hk. Başkanlık teklifi

 

3- Meclis Başkan ve Üyelerinin huzur hakları hk. Başkanlık teklifi

 

4- Başkan Yardımcılarının ödenekleri hk. Başkanlık teklifi

 

5- Denetim Komisyonu çalışmalarında görevlendirilenlerin ücreti hk.

    Başkanlık teklifi

                     

                         EK GÜNDEM

 

6- Sermaye Artırımı hk. Başkanlık teklifi

15 Eylül 2017 Tarihli Meclis Gündemi

 

15 EYLÜL 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

         -   Açılış ve Yoklama

 

 1.  

lerin isimlendirilmesi, Tanıtım Numaralarının Oluşturulması ve 2 CSBM’lerin

Yol Akslarının Düzenlenmesi hk. İmar-Çevre ve Sağlık-Kültür ve Turizm

Komisyonu müşterek raporu

 

 2-  05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı 09.06.2017    

       tarih ve 2017/59 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer   

       Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi FSM ve kısmen Baltalimanı Mahallesine   

       ait Islah İmar Planı teklifi hk.  İmar-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını

       Araştırma-İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

   3- Gündüz Bakım Evleri’ne ait 2017-2018 yılı ücret tarifesi hk.  Hukuk-Tarife-

        Kadın ve Aile Komisyonu müşterek raporu

 

   4 -Yunanistan Kültür Gezisi hk. Avrupa Birliği-Kültür ve Turizm-Gençlik Spor ve

       Olimpiyat Komisyonu müşterek raporu

 

   5 - Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli  

        ile Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkanması, Kamusal alanların  

        Temizlenmesi Kent Temizliği Hizmet Alımı İşi İhalesi hk. Bütçe-Hukuk-Çevre    

       ve Sağlık   Komisyonu müşterek raporu

 

   6 - İlçemizde İkamet eden İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise Öğrencilerine Eğitim     

        Yardımı Yapılması hk. Bütçe-Engelsiz Yaşam ve Araştırma İnceleme-Tarım 

        Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek raporu

 

 

11 Eylül 2017 Tarihli Meclis Gündemi

 

 

 

 

11 EYLÜL 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

       -   Açılış ve Yoklama

 

 1. Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi 10622 Ada 2 Parsel üzerinde Bulunan 2 CSBM’ lerin isimlendirilmesi, Tanıtım Numaralarının Oluşturulması ve 2 CSBM’lerin Yol Akslarının Düzenlenmesi hk. Başkanlık teklifi

 

 

EK GÜNDEM

 

 1. 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı 09.06.2017 tarih ve 2017/59 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi FSM ve kısmen Baltalimanı Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk.  Başkanlık teklifi

 

 1. Gündüz Bakım Evleri’ne ait 2017-2018 yılı ücret tarifesi hk.  Başkanlık Teklifi

 

 1. Yunanistan Kültür Gezisi hk. Başkanlık teklifi

 

 1. Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli ile Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkanması, Kamusal alanların Temizlenmesi Kent Temizliği Hizmet Alımı İşi İhalesi hk. Başkanlık teklifi

 

 1. İlçemizde İkamet eden İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise Öğrencilerine Eğitim     

    Yardımı Yapılması hk. Başkanlık teklifi

 

 

 

 

07 Temmuz 2017 Tarihli Meclis Gündemi

07 TEMMUZ 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

   -   Açılış ve Yoklama

 

 1. 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 09.06.2017 tarih ve 2017/59 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Poligon ve İstinye Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk. İmar –  Hukuk – Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma-İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 1. 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 09.06.2017 tarih ve 2017/59 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk. İmar – Hukuk – Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma-İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 1. 21.02.2017 onay tarihli 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı Değişikliğine 3 adet itiraz hk. İmar ve Hukuk Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa mahallesindeki 1.sokak, 2. sokak ve 3.  Çıkmaz Sokakların sınır değişikliği nedeniyle, Emirgan Mahallesi sınırlarında kaldığından yeniden isimlendirilmesi hk. İmar – Çevre ve Sağlık – Engelsiz Yaşam ve Araştırma-İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 1. Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği hk. Hukuk –  Avrupa Birliği – Kadın ve Aile Komisyonu müşterek raporu

 

 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ayni ve Nakdi Yardımı hk.

          Bütçe – Tarife Kültür ve Turizm Komisyonu müşterek raporu

 

 1. İlçemiz dahilinde bulunan Belediyemize ait Mevcut Tesislere isim verilmesi hk. Çevre ve Sağlık- Kadın ve Aile-Gençlik Spor ve Olimpiyat Komisyonu müşterek raporu

 

 

03 Temmuz 2017 Tarihli Meclis Gündemi

03 TEMMUZ 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

   -   Açılış ve Yoklama

 

1- Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa mahallesindeki 1.sokak, 2. sokak ve 3.  Çıkmaz sokakların 

     sınır değişikliği nedeniyle, Emirgan Mahallesi sınırlarında kaldığından yeniden  

     isimlendirilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

2- 21.02.2017 onay tarihli 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı Değişikliğine 

    3 adet itiraz hk. Başkanlık teklifi

 

EK GÜNDEM

 

3- Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği hk. Başkanlık teklifi

 

4- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 09.06.2017 tarih ve 2017/59 sayılı Sarıyer   

    Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme 

    Bölgesi Cumhuriyet Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk. – Başkanlık teklifi

 

5- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 09.06.2017 tarih ve 2017/59 sayılı Sarıyer   

    Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme 

    Bölgesi Poligon ve İstinye Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk. – Başkanlık

    teklifi

 

6- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 09.06.2017 tarih ve 2017/59 sayılı Sarıyer   

    Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme 

    Bölgesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk. – 

    Başkanlık teklifi

09 Haziran 2017 Tarihli Meclis Gündemi

09 HAZİRAN 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

   -   Açılış ve Yoklama

 

1-   Mülkiyeti Belediyemize ait Zekeriyaköy mahallesinde   1223  parselde    bulunan 72 m² 

      alanlı prefabrik   binanın geçici  Polis Merkez Amirliği  olarak kullanılması hk. İmar ve

      Hukuk Komisyonu müşterek raporu

 

2-  Ayazağa Mahallesi 10628 ada, 4 parseldeki “Pilon Yeri” 484 m² Alanlı  taşınmazın satışı

      ve 1919,69 m² alanlı taşınmazın  TEİAŞ Genel Müdürlüğüne  İrtifak Hakkı Tesisi

      Kurulması hk.  İmar-Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu 

 

3- İlçemiz dahilinde bulunan Ferahevler Mahallesi 1617 ve 1618 Nolu ada  üzerinde bulunan

   Çitlenbik  Çıkmazı, Evliya Otu Çıkmazı, Fesleğen Çıkmazı sokakların sistemden

   kaldırılması hk. İmar-Çevre ve sağlık-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma 

   İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

4- Kilyos Sosyal Tesislerinde konaklama ücretlerinin belirlenmesi hk. Bütçe-Tarife-Kültür 

    ve Turizm Komisyonu müşterek raporu

 

5- Sarıyer İlçesi, Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatlar Sokağında bulunan  Belediyemize ait

    park alanındaki tek katlı 26.88 m² alanlı binanın Sarıyer  PTT Merkez Müdürlüğüne

    bedelli olarak 5 yıl süreyle tahsis edilmesi hk. Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonu

    müşterek raporu

 

6- Polanya’nın  Zielona Gora Şehrinde düzenlenecek olan festivale Belediyemiz Halk

    Oyunları grubunun katılmaları hk. Avrupa Birliği-Gençlik Spor ve Olimpiyat-Kültür ve

    Turizm Komisyonu müşterek raporu

 

7- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Öğrencileri ile  “Hurdadan

     Sanata Heykel Sempozyumu” düzenleneceğinden Üniversite ile  protokol yapma yetkisi

    verilmesi hk. Hukuk-Kültür-Engelsiz Yaşam ve Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek

    raporu

 

8-  Sarıyer Belediyesince 2981 sayılı Yasa gereği çalışma yapılmamış olan mahalleler ve

      6306 sayılı Yasaya istinaden riskli alan ilan edilen FSM ve Derbent (Çamlıtepe)

      Mahallelerinde de Islah imar Planları tekliflerinin hazırlanarak Meclise gönderilmesi

       hk. Yazılı önerge  ile ilgili İmar-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma

      İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

 

9-  Almanya’nın Aachen Kentine proje  kapsamında çalışma ziyareti için  Başkan Yardımcısı

     İsmail   ERDEM’in   görevlendirilmesi hk. Hukuk ve Avrupa Birliği Komisyonu   

     müşterek raporu

 

10- Aktarım hk. Bütçe Komisyonu raporu

 

…………./……………..

 

 

 

 

 

 

11- Belediyemiz Yeni Hizmet Binası içerisine ATM/Bankamatik Kiralama Hizmeti hk.

      Bütçe-Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu

 

12- Tekirdağ Barbaros Belediyesine tahsis edilen 34 JL 317 plakalı cenaze aracının

       Lüleburgaz Kırıkköy Camii Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma ve Kültür Derneğine 10  

       yıl  süreyle  tahsis  edilmesi hk. Hukuk- Kadın ve Aile Komisyonu müşterek raporu

 

 13- İçkili Yerler Krokisi hk. İmar-Çerve ve Sağlık Komisyonu müşterek raporu

 

 

  14- İçkili Yerler Krokisi hk. İmar- Çevre ve Sağlık-Kültür ve Turizm  Komisyonu müşterek  

        Raporu

 

  15- Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesi  842  ve 856 parsellerde Huzur  Evi Alanı olarak    

         Sarıyer Belediyesi  adına kayıtlı taşınmazların, 25 (Yirmibeş) yıl süreyle  bedelli olarak  

        Nazlıkul Naturel Sağlıklı Yaşam Alanları Geliştirme ve Eğitim Vakfına tahsis       

        edilmesi  hk. İmar-Hukuk-Kadın ve Aile Komisyonu müşterek raporu

06 Haziran 2017 Tarihli Meclis Gündemi

05 HAZİRAN 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

   -   Açılış ve Yoklama

 

1-   Mülkiyeti Belediyemize ait Zekeriyaköy mahallesinde   1223  parselde    bulunan 72 m² 

      alanlı prefabrik   binanın geçici  Polis Merkez Amirliği  olarak kullanılması hk. Başkanlık

      teklifi

 

2-   Ayazağa Mahallesi 10628 ada, 4 parseldeki “Pilon Yeri” 484 m² Alanlı  taşınmazın satışı

      ve 1919,69 m² alanlı taşınmazın  TEİAŞ Genel Müdürlüğüne  İrtifak Hakkı Tesisi

      Kurulması hk.  Başkanlık teklifi 

EK GÜNDEM

3- İlçemiz dahilinde bulunan Ferahevler Mahallesi 1617 ve 1618 Nolu ada  üzerinde bulunan

   Çitlenbik  Çıkmazı, Evliya Otu Çıkmazı, Fesleğen Çıkmazı sokakların sistemden

   kaldırılması hk. Başkanlık teklifi

 

4- Kilyos Sosyal Tesislerinde konaklama ücretlerinin belirlenmesi hk. Başkanlık Teklifi

 

5- Sarıyer İlçesi, Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatlar Sokağında bulunan  Belediyemize ait

    park alanındaki tek katlı 26.88 m² alanlı binanın Sarıyer  PTT Merkez Müdürlüğüne

    bedelli olarak 5 yıl süreyle tahsis edilmesi hk.  Başkanlık teklifi

 

6- Polanya’nın  Zielona Gora Şehrinde düzenlenecek olan festivale Belediyemiz Halk

    Oyunları grubunun katılmaları hk. Başkanlık teklifi

 

7- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Öğrencileri ile  “Hurdadan

     Sanata Heykel Sempozyumu” düzenleneceğinden Üniversite ile  protokol yapma yetkisi

    verilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

8-  İçkili Yerler Krokisi hk. Başkanlık teklifi

 

9- Almanya’nın Aachen Kentine proje  kapsamında çalışma ziyareti için  Başkan Yardımcısı

    İsmail   ERDEM’in   görevlendirilmesi hk. Başkanlık  teklifi

 

10- Aktarım hk. Başkanlık teklifi

 

11- Belediyemiz Yeni Hizmet Binasına GSM Altyapı  Sisteminin Kurulması hk.        

      Başkanlık teklifi

 

12- Belediyemiz Yeni Hizmet Binası içerisine ATM/Bankamatik Kiralama Hizmeti hk.

      Başkanlık teklifi

 

13- Sarıyer Maden Mahallesine ait sokakların onaylı imar planına uygun olarak  

      yeniden düzenlenmesi hk. İmar - Çevre ve Sağlık - Gecekondu ve Mülkiyet

      Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

…………../………………

 

 

 

 

 

 

 

  14- Tekirdağ Barbaros Belediyesine tahsis edilen 34 JL 317 plakalı cenaze aracının

         Lüleburgaz Kırıkköy Camii Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma ve Kültür Derneğine 10  

        yıl  süreyle  tahsis  edilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

  15- Sarıyer Belediyesince 2981 sayılı Yasa gereği çalışma yapılmamış olan mahalleler ve

       6306 sayılı Yasaya istinaden riskli alan ilan edilen FSM ve Derbent (Çamlıtepe)

        Mahallelerinde de Islah imar Planları tekliflerinin hazırlanarak Meclise gönderilmesi hk.

       Yazılı önerge 

 

  16- İlçemiz dahilindeki Reşitpaşa, Pınar, Poligon Maslak ve İstinye  Mahallerimizden geçen

       Katar Caddesi adının İstinye Bayırı Caddesi olarak düzenlenmesi hk. Yazılı Önerge

05 Mayıs 2017 Tarihli Meclis Gündemi

05 MAYIS 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

   - Açılış ve Yoklama

1- 2016 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri hk. Bütçe-Hukuk ve Tarife

 •  

2- Borçlanma için Belediye Başkanı Şükrü GENÇ’e yetki verilmesi   

     hk. Bütçe ve Hukuk Komisyonu müşterek raporu

 

 3- 2017 Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hk. Hukuk-Tarife ve  Avrupa

      Birliği Komisyonu müşterek raporu

 

4- Sarıyer Merkez Mahallesi, Ortaçeşme Caddesi, Hamam Sokaktaki 

     meydana  isim verilmesi hk. Çevre ve Sağlık-Tarım Hayvancılık

     Balıkçılık ve Su Ürünleri-Engelsiz Yaşam ve Araştırma İnceleme 

     Komisyonu  müşterek raporu

 

5-  İlçemiz Mahalle Tanıtım Numaralarının yeniden düzenlenmesi hk.

     İmar ve Hukuk Komisyonu müşterek raporu

02 Mayıs 2017 Tarihli Meclis Gündemi

 

02 MAYIS 2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

   - Açılış ve Yoklama

1- Yılı Kesin Hesap Cetvelleri hk. Başkanlık teklifi

2- İçkili Yerler Krokisi hk. Başkanlık teklifi

 

EK GÜNDEM

 

3- Borçlanma için Belediye Başkanı Şükrü GENÇ’e yetki verilmesi   

     hk. Başkanlık  teklifi

 

4- 2017 Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hk. Başkanlık teklifi

 

5- İlçemiz dahilinde bulunan Belediyemize ait Mevcut Tesislere isim verilmesi hk. Başkanlık teklifi

 

07 Nisan 2017 Tarihli Meclis Gündemi

07 NİSAN  2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

  -Açılış ve Yoklama

 

 1 -2016 Yılı Faaliyet  Raporunun Görüşülmesi ve Oylanması

 

    2 -05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer

        Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme

       Bölgesi PTT Evleri Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk. İmar-Hukuk-

      Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek

      raporu

 

   3-05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı,06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer 

      Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme

     Bölgesi Reşitpaşa mahallesi 151 ve 154 adalar ve civarına ait Islah İmar  

      Planı  teklifi hk. İmar-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma 

     İnceleme  Komisyonu müşterek raporu

 

   4-05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer

      Belediye Meclis Kararı gereği  hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme

     Bölgesi Ferahevler Mahallesi Islah İmar Planı teklifi hk.İmar-Hukuk-

     Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek  

     Raporu

 

    5-2017 Yılı Tahta Başı İşgal Ücreti hk. Bütçe-Tarife-Çevre ve Sağlık

       Komisyonu müşterek raporu

 

    6 - Hizmet Alım “Araç Kiralama” İhalesi hk. Bütçe-Hukuk ve Avrupa Birliği

         Komisyonu müşterek raporu

 

 1.  

Taşınmazın 3200 m² lik kısmı ile üzerinde mevcutprefabrik binanın 10 yıl

süreyle kiraya verilmesi hk. İmar-Hukuk ve Bütçe Komisyonu müşterek

 •  

 

 

 

 

 

 

07 Nisan 2017 Tarihli Meclis Gündemi

07 NİSAN  2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

  -Açılış ve Yoklama

 

 1 -2016 Yılı Faaliyet  Raporunun Görüşülmesi ve Oylanması

 

    2 -05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer

        Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme

       Bölgesi PTT Evleri Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk. İmar-Hukuk-

      Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek

      raporu

 

   3-05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı,06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer 

      Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme

     Bölgesi Reşitpaşa mahallesi 151 ve 154 adalar ve civarına ait Islah İmar  

      Planı  teklifi hk. İmar-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma 

     İnceleme  Komisyonu müşterek raporu

 

   4-05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer

      Belediye Meclis Kararı gereği  hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme

     Bölgesi Ferahevler Mahallesi Islah İmar Planı teklifi hk.İmar-Hukuk-

     Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek  

     Raporu

 

    5-2017 Yılı Tahta Başı İşgal Ücreti hk. Bütçe-Tarife-Çevre ve Sağlık

       Komisyonu müşterek raporu

 

    6 - Hizmet Alım “Araç Kiralama” İhalesi hk. Bütçe-Hukuk ve Avrupa Birliği

         Komisyonu müşterek raporu

 

 1.  

Taşınmazın 3200 m² lik kısmı ile üzerinde mevcutprefabrik binanın 10 yıl

süreyle kiraya verilmesi hk. İmar-Hukuk ve Bütçe Komisyonu müşterek

 •  

 

 

 

 

 

 

03 Nisan 2017 Tarihli Meclis Gündemi

03 NİSAN  2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

  -Açılış ve Yoklama

 

1-Belediye Encümen Üyeliği seçimi

 

2-Meclis İhtisas Komisyonlarının seçimi

 

3-Denetim Komisyonunca hazırlanan 2016 Yılı  Dönem Raporu hakkında   

    Belediye Meclisine bilgi verilmesi

 

4-2016 Yılı Faaliyet Raporu hk. Başkanlık teklifi

 

EK GÜNDEM

   

  

  5-2017 Yılı Tahta Başı İşgal Ücreti hk. Başkanlık teklifi

 

  6- Hizmet Alım “Araç Kiralama” İhalesi hk. Başkanlık teklifi

 

  7-05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer

      Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme

     Bölgesi PTT Evleri Mahallesine ait Islah İmar Planı teklifi hk. Başkanlık   

     teklifi

 

  8-05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı,06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer 

      Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme

      Bölgesi Reşitpaşa mahallesi 151 ve 154 adalar ve civarına ait Islah İmar  

      Planı  teklifi hk. Başkanlık teklifi

 

9-05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer

      Belediye Meclis Kararı gereği  hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme

     Bölgesi Ferahevler Mahallesi Islah İmar Planı teklifi hk. Başkanlık teklifi

 

10- İlçemiz Uskumruköy Mahallesi Cadde ve Sokakların Düzenlenmesi ve  

       İsimlendirilmesi hk. İmar-Çevre ve Sağlık-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunları

      Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

10 Mart 2017 Tarihli Meclis Gündemi

        10  MART  2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

        -Açılış ve Yoklama

 

      1- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye

          Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Kocataş

         Mahallesi Islah İmar Planı hk. İmar-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını

         Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

      2- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye

          Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Çayırbaşı

          Mahallesi Islah İmar Planı teklifi hk. İmar-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını

         Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

      3- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı ,  06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye

         Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Pınar

          Mahallesi Islah İmar Planı teklifi hk. İmar-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını

         Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu

 

       4 -İlçemiz dahilinde Huzur Mahallesi 7752 Ada, 2 Parsel üzerinde bulunan sokakların  

          İmar Planına göre iptali hk. İmar – Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporu 

 

    

        5- İçkili Yerler Krokisi hk. Çevre ve Sağlık komisyonu raporu

06 Mart 2017 Tarihli Meclis Gündemi

 

        06  MART  2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

   

       -Açılış ve Yoklama

 

 1. Belediyemize ait Zekeriyaköy Mahallesi 5 pafta, 1223  parsel  sayılı  Taşınmazın 3200    

m² lik kısmı ile üzerinde mevcutprefabrik binanın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi hk.

Başkanlık teklifi

 

EK GÜNDEM

 

     2- Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesi  842  ve 856 parsellerde Huzur  Evi Alanı olarak    

         Sarıyer Belediyesi  adına kayıtlı taşınmazların, 25 (Yirmibeş) yıl süreyle  bedelli olarak   

         Nazlıkul Naturel Sağlıklı Yaşam Alanları Geliştirme ve Eğitim Vakfına tahsis     

         edilmesi  hk. Başkanlık teklifi

 

      3- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye

          Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Kocataş

          Mahallesi Islah İmar Planı hk. Başkanlık teklifi

 

      4- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye

          Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Çayırbaşı

         Mahallesi Islah İmar Planı teklifi hk. Başkanlık teklifi

 

      5- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı ,  06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye

         Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Pınar

         Mahallesi Islah İmar Planı teklifi hk. Başkanlık teklifi

10 Şubat 2017 Tarihli Meclis Gündemi
1- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararları gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesinin bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Islah İmar Planı hk. İmar-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme komisyonu müşterek raporu
 
2- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararları gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Rumelihisarı Mahallesi 976 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 20 ada, 2, 3 ve 6 no.lu parsellere ait Islah İmar Planı hk. İmar-Hukuk-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme komisyonu müşterek raporu
 
3- Cybersoft C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından, Sarıyer Kısırkaya Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde kullanılmak üzere Şartlı Bağışın kabulü hk. Bütçe-Hukuk -Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek raporu
 
4- İlçemiz Demirciköy Mahallesi 1104 Ada 3 Parsel üzerinde bulunan ve Plan tadilatı ile kaldırılan “Hünnap Sokağın” sistemlerden de kaldırılması hk. İmar-Çevre ve Sağlık-Gençlik Spor ve Olimpiyat Komisyonu müşterek raporu
 
5- İlçemiz dahilinde bulunan Yeniköy Mahallesi 1688 ada 45 parsel, 1688 ada 4 parsel, 1687 ada 6 parsel, 1687 ada 7 parsel, 1687 ada 8 parsel üzerinde bulunan yolların yeniden güncellenmesi hk. İmar – Çevre ve Sağlık-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma inceleme komisyonu raporu
 
6- Sarıyer İlçesi, Maden mahallesi, 112 pafta, 969 ada 14 no.lu parsele ait UİP- 12209,10 Plan İşlem numaralı KAUİP tadilatı teklifi hk. İmar Komisyonu raporu
 
7- Yunanistan Kültür Gezisi hk. Avrupa Birliği-Kültür ve Turizm-Kadın ve Aile komisyonu müşterek raporu

 
06 Şubat 2017 Tarihli Meclis Gündemi
1- İlçemiz dahilinde Huzur Mahallesi 7752 Ada, 2 Parsel üzerinde bulunan sokakların İmar Planına göre iptali hk. Başkanlık teklifi  
 
2- Cybersoft C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından, Sarıyer Kısırkaya Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde kullanılmak üzere Şartlı Bağışın kabulü hk.Başkanlık teklifi
 
EK GÜNDEM
 
3- İlçemiz Uskumruköy Mahallesi Cadde ve Sokaklarının Düzenlenmesi ve İsimlendirilmesi hk. Başkanlık teklifi
 
4- İlçemiz Demirciköy Mahallesi 1104 Ada 3 Parsel üzerinde bulunan ve Plan tadilatı ile kaldırılan “Hünnap Sokağın” sistemlerden de kaldırılması hk. Başkanlık teklifi 
 
5- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararları gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Rumelihisarı Mahallesi 976 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 20 ada, 2, 3 ve 6 no.lu parsellere ait Islah İmar Planı hk. Başkanlık teklifi
 
6- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı, 06.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararları gereği hazırlanan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesinin bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Islah İmar Planı hk. Başkanlık teklifi
 
7- Yunanistan Kültür Gezisi hk. Başkanlık teklifi 
 
06 Ocak 2017 Tarihli Meclis Gündemi
1- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer   Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Emirgan Mahallesi, 951 ada 52 no.lu parselin bir  kısmına ait Islah İmar Planı teklifi hk. İmar-Hukuk-Gecekondu ve mülkiyet Sorunları Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek rapor
 
2- 18.03.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planına itirazlar hk. İmar  Komisyonu raporu                                                                                                   
 
3- İlçemiz dahilinde bulunan Ferahevler mahallesi,1371,1377,1378, 1379,1380,1381 ve 1382 nolu adalarda bulunan CSBM (Cadde-Sokak-Bulvar-Meydan)ler  ve yeni oluşan yol AKS’ larının yeniden düzenlenmesi hk. İmar-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme-Engelsiz Yaşam ve Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu
 
4 - Ayazağa-Maslak Mahallesi, 7347 ada 11,15,16 ve 17 no.lu parsele ilişkin UİP-16619, 2  Plan İşlem Numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hk.  İmar Komisyonu raporu  
 
5- 17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin, 17.06.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve  Çevresi Uygulama İmar Planı  Değişikliğine 4 adet itiraz hk. İmar  komisyonu raporu
 
6-Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (İbadethaneler, okullar, dernekler vb.) Kamu kurum ve kuruluşlar Valilik, Kaymakamlık ve bunlara bağlı İl ve İlçe Spor  Müdürlükleri) ve Muhtarlıkların ayni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli harcamanın yapılması hk. Hukuk-Kadın ve Aile-Gençlik Spor ve Olimpiyat Komisyonu Müşterek raporu
 
7- Mevcut Sözleşmeli personellerin 2017 yılında sözleşmelerinin yenilenmesi  hk. Bütçe ve Hukuk Komisyona müşterek raporu
 
8- Kadro İptal ve İhdas hk. Bütçe-Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu
 
9- İçkili Yerler Krokisi hk. Çevre ve Sağlık-Gençlik Spor ve Olimpiyat  Komisyonu  Müşterek raporu
02 Ocak 2017 Tarihli Meclis Gündemi
1-Denetim Komisyonuna üye seçimi hk. Başkanlık teklifi
 
2-Meclisin bir ay tatil edilmesi hk. Başkanlık teklifi  
 
EK GÜNDEM
 
3- İlçemiz dahilinde bulunan Yeniköy Mahallesi 1688 ada 45 parsel, 1688 ada 4 parsel,1687 ada 6 parsel, 1687 ada 7 parsel, 1687 ada 8 parsel üzerinde bulunan yolların yeniden güncellenmesi hk. Başkanlık teklifi 
 
4- İçkili Yerler  Krokisi hk. Başkanlık teklifi
 
5-Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (İbadethaneler, okullar, dernekler vb.) Kamu kurum ve kuruluşlar Valilik, Kaymakamlık ve bunlara bağlı İl ve İlçe Spor Müdürlükleri) ve Muhtarlıkların ayni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli harcamanın yapılması  hk. Başkanlık teklifi
 
6- Mevcut Sözleşmeli personellerin 2017 yılında sözleşmelerinin yenilenmesi  hk. Başkanlık teklifi
 
7- Kadro İptal ve İhdas hk. Başkanlık teklifi
 
8- 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı Sarıyer Belediye Meclis Kararı gereği hazırlanan Sarıyer   Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Emirgan Mahallesi, 951 ada 52 no.lu parselin bir  kısmına ait Islah İmar Planı teklifi hk. Başkanlık teklifi
 
 
09 Aralık 2016 Tarihli Meclis Gündemi
1- Sarıyer Merkez Mahallesi, Sular Caddesi mevkiinde bulunan 106 pafta, 681 ada, 32 parselde Sarıyer Belediyesi adına kayıtlı taşınmazın satışı hk. Bütçe-Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu
 
2- Sarıyer Mahallelerine ait, mahalle sınırları düzenlenmesi ile ilgili yeniden meclis kararı alınması hk. İmar-Çevre ve Sağlık-Gecekondu ve Mülkiyet Sorunlarını Araştırma İnceleme Komisyonu müşterek raporu
 
3- Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenlere ödül verilmesi hk. Bütçe-Kültür ve Turizm-Kadın ve Aile Komisyonu müşterek raporu  
 
4- Şişli Belediyesi ile Şişli Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan İntifa Hakkı sözleşmesinin iptal edilmesi hk. Hukuk Komisyonu raporu
 
5- İlçemiz dahilinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi hk. Çevre ve Sağlık-Avrupa Birliği Komisyonu müşterek raporu
 
05 Aralık 2016 Tarihli Meclis Gündemi
1- Sarıyer Merkez Mahallesi, Sular Caddesi mevkiinde bulunan 106 pafta, 681 ada, 32 parselde Sarıyer Belediyesi adına kayıtlı taşınmazın satışı hk. Başkanlık teklifi
 
2- Sarıyer Mahallelerine ait, mahalle sınırları düzenlenmesi ile ilgili yeniden meclis kararı alınması hk. Başkanlık teklifi
 
3- İlçemiz dahilinde bulunan Ferahevler mahallesi, 1371,1377, 1378,1379,1380, 1381 ve 1382 nolu adalarda bulunan CSBM (Cadde-Sokak-Bulvar-Meydan)ler ve yeni oluşan yol AKS’ larının yeniden düzenlenmesi hk. Başkanlık teklifi
    
4- 17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin, 17.06.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve  Çevresi Uygulama İmar Planı Değişikliğine 4 adet itiraz hk. Başkanlık teklifi
 
EK GÜNDEM
5- İçkili Yerler Krokisi hk. Başkanlık teklifi
 
6- Sarıyer Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenlere ödül verilmesi hk. Başkanlık teklifi   
 
7- Şişli Belediyesi ile Şişli Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan İntifa Hakkı sözleşmesinin iptal edilmesi hk. Başkanlık teklifi
 
8- Ayazağa-Maslak Mahallesi, 7347 ada 11,15,16 ve 17 no.lu parsele ilişkin UİP-16619,2 Plan İşlem Numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hk. Başkanlık teklifi
 
9- 18.03.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planına itirazlar hk. Başkanlık teklifi
 
10- İlçemiz dahilinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi hk. Başkanlık teklifi

 
123456